Studiedag 2017

45,0050,00

Studiedag zaterdag 23 september 2017

“Van de mens naar het oneindige”

De inschrijving is nog niet gestart.

Studiedag zaterdag 23 september 2017

“Van de mens naar het oneindige”

met als sprekers prof. Pieter van der Ree en prof. Roger Burggraeve.

Het jaar 2017 is een bijzonder maçonniek jaar. Dat geldt in de eerste plaats voor de bakermat van de vrijmetselarij, Engeland, waar in 1717 de eerste officiële formalisering van een overkoepelende maçonnieke organisatie plaats vond. We zijn inmiddels 300 jaar verder waarbij vrijmetselaren zich nogal eens uitputten om de historische betekenissen, contexten etc. van het verleden sterk te belichten. Ritus en Tempelbouw heeft in dat opzicht een prachtig overzicht van erg veel relevante teksten en informatie. Via de website kan de lezer in het digitaal archief zijn hart ophalen.

Anno 2017 zijn echter ook de vruchten van de veranderende samenleving en de veranderende mens feiten om niet te veronachtzamen. Tijdens de studiedagen hebben we de afgelopen jaren daar telkens invulling aan willen geven. Zo was daar in 2015 het thema “Schoonheid en het Sublieme” en in 2016 “In het Licht van de eeuwigheid”.

Voor de studiedag die traditiegetrouw gehouden wordt op de vierde zaterdag van september, dit jaar dus op 23 september, zal enerzijds worden teruggegrepen op de basissymboliek van de vrijmetselaar, de bouwsymboliek. Maar dan gerelateerd aan de basisprincipes van de bouw. De architect prof. dr. Pieter van de Ree, die we in 2015 hoorden in zijn fascinerende lezing over schoonheid en het sublieme in natuur en architectuur zal deze keer de ons zo vertrouwde symbolen uit de bouw plaatsen in het grote geheel, waarbij zijn lezing ongetwijfeld weer met prachtige illustraties wordt ondersteund. De oorsprong van onze bouwsymbolen, het metafysische veranderingsproces en de mens.

Naast deze onmisbare bespreking van de oer symboliek van de vrijmetselaar, wordt de mens in ogenschouw genomen tijdens de tweede lezing. Prof. Dr. Roger Burggraeve, theoloog uit Leuven, en inmiddels een goede bekende voor vele toehoorders, kennen we van de studiedag uit 2010 van zijn aangrijpende lezing “De ander en ik”. Levinas kenner en briljant spreker Burggraeve zal deze keer de mens als vertrekpunt nemen voor zijn beschouwing. Hoe moet die mens verder? Wat is het reisdoel? Oftewel de reis “Van de mens naar het oneindige”.

De studiedag belooft naast deze prachtige lezingen en de ontmoeting met de ander ook een primeur.

Om niet te missen: zaterdag 23 september, Oud London in Zeist !