Activiteiten
2018
Zaterdag
20 Oktober 2018
Collegium Masonicum - Noord-Oost
Aanmelden >
Thoth magazine
Juli 2018 Bekijk deze uitgave >

Studiedag 2018 “Rituelen en Magie” op zaterdag 22 september 2018

Zoals al vele jaren het geval is, staat de vierde zaterdag van september voor Ritus en Tempelbouw in het teken van de Studiedag. Dit jaar is het thema ‘Rituelen en magie’. Om de gedachtewisseling nú al op gang te brengen, reikt de organisatie een drietal citaten aan: “Het vasthouden aan het primaat van het woord leidde ook binnen de vrijmetselarij tot nieuwe intolerantie en misschien wel het ontkennen van de kracht van rituele arbeid.” “De ontwikkeling van de mens is een kwestie van magisch prestige” (Carl Gustav Jung). “De initiatie is een fundamentele existentiële ervaring, want hierdoor wordt de mens in staat gesteld zijn wijze van zijn ten volle te aanvaarden” (Mircea Eliade).

lees verder >

Column Willem Verstraaten - hoofdredacteur Thoth

Kijk, broeders en zusters, hier is weer de tweemaandelijkse aankondiging van de nieuwe Thoth. Graag ook dit keer uw inspanning om deze op ruime schaal te verspreiden naar de logecorrespondenten en –secretarissen, naar de daartoe geëigende websites en naar alle broeders en zusters van wie u denkt dat ze iets aan Thoth zouden kunnen hebben, evenals naar levensbeschouwelijk geïnteresseerden buiten de directe maçonnieke kring.

lees verder >

"Transitie in de tijd" - Een 'grensoverschrijdend' Maçonniek Symposium op zondag 18 november 2018

Wanneer wij om ons heen kijken in de wereld van vandaag… Wanneer we ervaren hoe wij als mensen handelen en zijn… Wanneer we voelen hoe gebeurtenissen op elkaar inwerken… Dan moeten we vaststellen dat zich om ons heen veel veranderingen voltrekken, met alle gevolgen van dien. Daarbij hoort zeker de vraag hoe wij een balans kunnen blijven vinden tussen de waardevolle elementen van onze tradities enerzijds en nieuwe ontwikkelingen en innovaties anderzijds. En wat kan onze werkwijze hierin betekenen voor ons als vrijmetselaars en weefsters – juist in de transitiefase waarin wij ons momenteel bevinden?

lees verder >