Agenda komende activiteiten

Volledige agenda >
Zaterdag
27 Juni 2020
Rituelendag 2020
Aanmelden >
Zaterdag
26 September 2020
Studiedag 2020 - Kleur bekennen!
Aanmelden >
Thoth magazine
Mei 2020 Bekijk deze uitgave >

Studiedag 2020 - Kleur bekennen!

De Studiedag Ritus en Tempelbouw op zaterdag 26 september 2020 gaat verder na de op- roep van vorig jaar... De Studiedag Ritus en Tempelbouw op zaterdag 26 september 2020 gaat verder na de op- roep van vorig jaar... Tijdens de studiedag van 2019 deed Jan Terlouw een prikkelende oproep aan ons allemaal: denk na over wat de vrijmetselarij bijdraagt aan onze wereld en hoe daarbij verbindingen worden gelegd tussen verschillende lichtingen en generaties. Terlouws oproep klonk nog lang na. Sterker nog, ze vormde de opmaat tot hoe de Studiedag 2020 vorm en inhoud zal krijgen! Want wat is eigenlijk het “transgenerationele vermogen” van de vrijmetselarij in het licht van de urgente vraagstukken in onze leefwereld? Hoe kunnen we onze maçonnieke gereedschappen inzetten om verbindingen te maken in plaats van tegenover elkaar te staan? En hoe kunnen we de enorme diversiteit die we meebrengen, inzetten als een kracht? Welk signaal zenden we daarbij uit? Oftewel: hoe bekennen wij eigenlijk kleur?

lees verder >

THOTH MEI 2020 Naar een heerlijke nieuwe wereld?

Geen onderwerp waarover nu zo uitputtend wordt gecompareerd dan de toekomst na pandemie en onvermijdelijke recessie. Dystopie of utopie? Het antwoord komt natuurlijk op óns aan. In het nieuwe nummer van het tweemaandelijkse maçonniek-culturele magazine Thoth dat komende week verschijnt, worden mogelijke contouren van een nieuwe orde in wording geschetst. Regeert ‘Big Brother’ de loge? Vinden comparities alleen nog virtueel plaats? Kunnen robots met AI vrijmetselaar worden? Is de aarde voor ruimte-emigranten een nog nauwelijks waarneembaar stipje in het universum geworden?

lees verder >

Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

lees verder >