Activiteiten
2019
Thoth magazine
Januari 2019 Bekijk deze uitgave >

Collegium Masonicum

Jaarlijks wordt voor de leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum georganiseerd onder auspiciën van Ritus en Tempelbouw De opzet van het Collegium Masonicum is om vragen van de aanwezige broeders in het midden te leggen, zodat daarop gereageerd kan worden onder het motto ‘Geen discussie, alleen bijdragen’. Aldus ontstaat een kleurrijk palet van informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten.

lees verder >

Nieuw gegevensbeleid

Op 25 mei 2018 werd de nieuwe Europese wetgeving van kracht inzake de privacy van persoonlijke gegevens met als doel uw persoonlijke gegevens te beschermen Vanuit de Maçonnieke Stichting Ritus en Tembouw vinden wij het belangrijk om transparant te zijn hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en informatie. Naar aanleiding hebben wij ons privacy beleid aangepast. Op onze website kunt u het reglement vinden waarop wij menen uw persoonlijke gegevens te moeten beschermen.

lees verder >

Ein Logenbild - De geschiedenis van een schilderij - Tjeu van den Berk

Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van de Stu- diedag 2018 van de maçonnieke stichting Ritus en Tem- pelbouw met als thema ‘Rituelen en magie’. Het is een studie naar de personen en hun ritueel, afgebeeld op het schilderij dat op de voorzijde van de omslag staat. Is het louter een fantasie? Zo niet, ter gelegenheid waarvan is het gemaakt? En dan vooral met welke reden?

lees verder >