Agenda komende activiteiten

Volledige agenda >
Zaterdag
6 Februari 2021
Collegium Masonicum - Oost
Aanmelden >
Zaterdag
25 September 2021
Studiedag 2021
Aanmelden >
Thoth magazine
Juli 2020 Bekijk deze uitgave >

Studiedag 2020 - KLEUR BEKENNEN!

De geplande studiedag van Ritus en Tempelbouw kan dit jaar helaas geen doorgang vinden. We zullen u erg missen en hopen vooral dat u gezond blijft. En dat we u in 2021 weer kunnen ontvangen!

lees verder >

THOTH JULI 2020 Spirituele vragen? Thoth en Arnon Grunberg denken mee

De loges zijn gesloten, kabinet en parlement zijn met ‘coronareces’, zeeën van ledigheid stellen onze vindingrijkheid in zinvolle tijdsbesteding op de proef. Hoe moeten we leven? In bezinning, actie, ontkenning? Klimaatramp, pandemie, paradigmawisseling, aan wie of wat hebben we dat allemaal te danken? De God van Spinoza? De willekeur van het noodlot? Een ontwerpfout van de Grote Architect van het Universum? Straf voor menselijke hoogmoed?

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…” Waar staat de jonger aangenome Leerling? Aan ’t Noorden. Wat is zyn doen? Alle Vreemde en Luystervinken te weren. Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft? Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt. Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen. De rijkdom en veelzijdigheid van de tekst blijkt wel uit het aantal van 350 bladzijden dat het boek telt. En uiteraard is het geen ‘blad’ maar een lijvig boekwerk met de bekende harde omslag en passend in de inmiddels ontstane serie. De naamgeving van de serie is een hommage aan de makers van de 14 studiebladen die tijdens de beginjaren van Ritus en Tempelbouw tussen 1946 en 1951 verschenen zijn.   

lees verder >