Agenda komende activiteiten

Volledige agenda >
Zaterdag
26 September 2020
Studiedag 2020 - Kleur bekennen!
Aanmelden >
Zaterdag
6 Februari 2021
Collegium Masonicum - Oost
Aanmelden >
Thoth magazine
Mei 2020 Bekijk deze uitgave >

Studiedag 2020 - Kleur bekennen!

De Studiedag Ritus en Tempelbouw op zaterdag 26 september 2020 gaat verder na de op- roep van vorig jaar... De Studiedag Ritus en Tempelbouw op zaterdag 26 september 2020 gaat verder na de op- roep van vorig jaar... Tijdens de studiedag van 2019 deed Jan Terlouw een prikkelende oproep aan ons allemaal: denk na over wat de vrijmetselarij bijdraagt aan onze wereld en hoe daarbij verbindingen worden gelegd tussen verschillende lichtingen en generaties. Terlouws oproep klonk nog lang na. Sterker nog, ze vormde de opmaat tot hoe de Studiedag 2020 vorm en inhoud zal krijgen! Want wat is eigenlijk het “transgenerationele vermogen” van de vrijmetselarij in het licht van de urgente vraagstukken in onze leefwereld? Hoe kunnen we onze maçonnieke gereedschappen inzetten om verbindingen te maken in plaats van tegenover elkaar te staan? En hoe kunnen we de enorme diversiteit die we meebrengen, inzetten als een kracht? Welk signaal zenden we daarbij uit? Oftewel: hoe bekennen wij eigenlijk kleur?

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…” Waar staat de jonger aangenome Leerling? Aan ’t Noorden. Wat is zyn doen? Alle Vreemde en Luystervinken te weren. Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft? Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt. Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen. De rijkdom en veelzijdigheid van de tekst blijkt wel uit het aantal van 350 bladzijden dat het boek telt. En uiteraard is het geen ‘blad’ maar een lijvig boekwerk met de bekende harde omslag en passend in de inmiddels ontstane serie. De naamgeving van de serie is een hommage aan de makers van de 14 studiebladen die tijdens de beginjaren van Ritus en Tempelbouw tussen 1946 en 1951 verschenen zijn.   

lees verder >

THOTH MEI 2020 Naar een heerlijke nieuwe wereld?

Geen onderwerp waarover nu zo uitputtend wordt gecompareerd dan de toekomst na pandemie en onvermijdelijke recessie. Dystopie of utopie? Het antwoord komt natuurlijk op óns aan. In het nieuwe nummer van het tweemaandelijkse maçonniek-culturele magazine Thoth dat komende week verschijnt, worden mogelijke contouren van een nieuwe orde in wording geschetst. Regeert ‘Big Brother’ de loge? Vinden comparities alleen nog virtueel plaats? Kunnen robots met AI vrijmetselaar worden? Is de aarde voor ruimte-emigranten een nog nauwelijks waarneembaar stipje in het universum geworden?

lees verder >