Activiteiten
2017
Zaterdag
23 September 2017
Studiedag 2017
Aanmelden >
Thoth magazine
Mei 2017 Bekijk deze uitgave >

Vrijmetselarij morgen op pad naar meesterschap - Een beschouwing over de hedendaagse vrijmetselarij in Vlaanderen en Nederland.

Als betrokken en bewogen vrijmetselaar heeft Hugo de Cnodder gedurende meer dan 35 jaar vrij intensief door diverse geledingen van het maçonnieke landschap tussen Rijsel en Amsterdam, Maaseik en Middelburg gereisd. Hij heeft aan die ervaring een sterk verlangen ontwikkeld om de diversiteit aan maçonnieke verschijningsvormen te beschouwen, te doorgronden en in kaart te brengen. Enerzijds met de wens om tot begrijpende synthese te komen, anderzijds vanuit een poging om vooruit te blikken. Het boek is te bestellen via de Webwinkel van Ritus en Tempelbouw

lees verder >

Column Willem Verstraaten - hoofdredacteur Thoth

Kijk, broeders en zusters, hier is weer de tweemaandelijkse aankondiging van de nieuwe Thoth. Graag ook dit keer uw inspanning om deze op ruime schaal te verspreiden naar de logecorrespondenten en –secretarissen, naar de daartoe geëigende websites en naar alle broeders en zusters van wie u denkt dat ze iets aan Thoth zouden kunnen hebben, evenals naar levensbeschouwelijk geïnteresseerden buiten de directe maçonnieke kring.

lees verder >

Studiedag 2017 ““Van de mens naar het oneindige”.

Het jaar 2017 is een bijzonder maçonniek jaar. Dat geldt in de eerste plaats voor de bakermat van de vrijmetselarij, Engeland, waar in 1717 de eerste officiële formalisering van een overkoepelende maçonnieke organisatie plaats vond. We zijn inmiddels 300 jaar verder waarbij vrijmetselaren zich nogal eens uitputten om de historische betekenissen, contexten etc. van het verleden sterk te belichten. Ritus en Tempelbouw heeft in dat opzicht een prachtig overzicht van erg veel relevante teksten en informatie. Via de website kan de lezer in het digitaal archief zijn hart ophalen.

lees verder >