Agenda komende activiteiten

Volledige agenda >
Zaterdag
26 Juni 2021
Rituelendag 2021: Welkom op de digitale Agora.
Aanmelden >
Thoth magazine
Maart 2021 Bekijk deze uitgave >

Rituelendag 2021: Welkom op de digitale Agora.

De Rituelendag 2021 gaat door op zaterdag 26 juni 2021 We leven in een wereld ‘op drift’. Individualisme, segregatie en consumentisme leiden tot een toenemende verschraling van onze menselijke interactie. Zoeken naar zingeving in onszelf, met onze naasten en in ons leven lijkt steeds minder vanzelfsprekend. Religie heeft plaatsgemaakt voor wetenschappelijk rationalisme en economie. Hoe kunnen wij omgaan met grote en complexe vraagstukken, van belang voor onze toekomst, in een wereld die steeds verder lijkt af te drijven van langgekoesterde collectieve waarden? En hoe doen we dit in het bijzonder nu we al maanden worden geconfronteerd met een pandemie die haar weerga niet kent? Welke beperkingen ervaren we daardoor, maar vooral ook: welke nieuwe mogelijkheden zien we?

lees verder >

THOTH MAART 2021 ‘Nieuwe lente voor logecultuur’

Zonder spiritualiteit geen loge; de maçonnieke cultuur is gedrenkt in verlangen om de diepere gronden van het menselijk bestaan te verkennen. Juist om dat verlangen onbelemmerd en in iedere tijd opnieuw op onbevangen wijze uit te kunnen leven, zijn ritualen en symbolen poly-interpretabel gehouden. Iedere generatie kan en moet er opnieuw inhoud en uitvoering aan geven. Het nieuwe nummer van Thoth dat het begin van de lente begeleidt, biedt een breed scala aan eigentijdse en toekomstgerichte vergezichten voor een logeleven dat een rijke bron weet te blijven voor persoonlijke geestelijke ontplooiing en constructieve bijdragen aan een wereld waarin zinvol leven voor allen mogelijk is.

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…” Waar staat de jonger aangenome Leerling? Aan ’t Noorden. Wat is zyn doen? Alle Vreemde en Luystervinken te weren. Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft? Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt. Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen.

lees verder >