Activiteiten
2018
Zaterdag
23 Juni 2018
Rituelendag 2018 - HET EEUWIGE WESTEN
Aanmelden >
Zaterdag
20 Oktober 2018
Collegium Masonicum - Noord-Oost
Aanmelden >
Thoth magazine
Mei 2018 Bekijk deze uitgave >

Collegium Masonicum

CM-Noord-Oost Jaarlijks wordt voor de leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum georganiseerd onder auspiciën van Ritus en Tempelbouw De opzet van het Collegium Masonicum is om vragen van de aanwezige broeders in het midden te leggen, zodat daarop gereageerd kan worden onder het motto ‘Geen discussie, alleen bijdragen’. Aldus ontstaat een kleurrijk palet van informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. In het weekend van 20 oktober t/m 21 oktober 2018 wordt een 5e Collegium Masonicum Noord-Oost gehouden in Buitengoed Fredeshiem, Steenwijk–De Bult. Informatie over het programma en de aanmeldingsprocedure volgt later. Noteer deze data vast in uw agenda,

lees verder >

Rituelendag 2018 - HET EEUWIGE WESTEN

HET EEUWIGE WESTEN Rituelendag 2018: het oordeel voorbij? Op zaterdag 23 juni 2018 zal in Huize Het Oosten te Bilthoven de Rituelendag 2018 van Ritus & Tempelbouw plaatsvinden, met als centrale thema “Het Eeuwige Westen, het oordeel voorbij?”. Tijdens deze dag kijken we naar de reikwijdte van onze broeder- en zusterschap in het Oosten én in het Westen. We onderzoeken hoe onze rituelen en werkwijzen handvatten geven om oordelen uit te stellen, perspectieven toe te voegen en verschillen constructief bespreekbaar te maken. Aan de hand van een inspirerend en rijk gevuld dagprogramma zal er steeds gewisseld worden tussen de rituele ‘binnenwereld’ en de ‘buitenwereld’ die wij het Westen noemen. Met als doel de kracht van onze werkwijze daadwerkelijk in te zetten bij onze arbeid in de wereld. Want dat hebben wij onszelf en het Eeuwige Westen te bieden!

lees verder >

De Regelgever voor de Vrijmetselaar

Deze monografie geeft een vertaling van De Régulateur de Maçon die in 1801 werd gepubliceerd. Dat was een getrouwe kopie van de ritualen van het Grootoosten van Frankrijk uit 1785. De Régulateur werd een leidraad voor de beoefening van de vrijmetselarij in die tijd. Daaraan gaan twee hoofdstukken vooraf. Het eerste hoofdstuk handelt over de ge­schiedenis van de vrijmetselarij in Frankrijk, met name de Rite Moderne.

lees verder >