Activiteiten
2019
Zaterdag
22 Juni 2019
Rituelendag 2019 - – SPEURTOCHT NAAR DE ESSENTIE
Aanmelden >
Zaterdag
28 September 2019
Studiedag 2019 - Ruimte voor Dialoog en Verbinding
Aanmelden >
Thoth magazine
Mei 2019 Bekijk deze uitgave >

LOGES IN DE LAGE LANDEN - Toekomst uit traditie - Vrijheid in verbondenheid

HUGO DE CNODDER, AUTEUR-UITGEVER, IN COPRODUCTIE MET Nederlandse maçonnieke stichting ‘Ritus en Tempelbouw’ en Gentse ‘Zaterdaglezingen voor Vrijmetselaren’ EN IN SAMENWERKING MET 100 ZUSTERS EN BROEDERS MEDE-AUTEURS UIT ALLE GROOTLOGES, ORDEN, OBEDIËNTIES, CONFEDERATIES EN AUTONOME LOGES ARBEIDEND IN NEDERLANDSTALIG BELGIË EN NEDERLAND'LOGES IN DE LAGE LANDEN', 750 PAGINA'S, 2 DELEN, B5-formaat, 110 kleurenafbeeldingen, 100 % not-for-profit-uitgave in eigen beheer in coproductie met 'Ritus en Tempelbouw' en 'Zaterdaglezingen voor Vrijmetselaren'DEEL ÉÉN -'TOEKOMST UIT TRADITIE'DEEL TWEE - 'VRIJHEID IN VERBONDENHEID' De verkoopprijs is standaard 43 Euro. (dit is incl. verzendkosten)

lees verder >

Rituelendag 2019 - Speurtocht naar de essentie…

Rituelendag 2019: Speurtocht naar de essentie… Op zaterdag 22 juni 2019 zal de jaarlijkse Rituelendag van Ritus en Tempelbouw plaatsvinden, in Huize Het Oosten, te Bilthoven. Voor de Rituelendag 2019 gaan we met elkaar op een speurtocht naar de essentie van de vrijmetselarij en de aantrekkingskracht van het rituaal in onze huidige en de toekomende tijd. Niet zomaar een speurtocht, met snelle antwoorden en instant bevrediging. Nee, een diepgravende zoektocht met vragen rond grote thema’s als de cyclus van leven, rites de passage, initiaties, versterking van bewustwordingsprocessen, de waarde van mythes, mystiek en magie in ons dagelijks leven en de verbindingen met onszelf, elkaar en het grotere geheel. Voor deze speurtocht is een nieuwe aanpak ontwikkeld: in de periode maart-mei 2019 zijn diverse werkgroepen, bestaande uit  broeders en zusters afkomstig uit allerlei verschillende hoeken van het maçonnieke landschap, aan het werk om  een blauwdruk of raamwerk te ontwikkelen voor een rituaal waarin de kracht en de essentie van vrijmetselarij tot uitdrukking komen, passend bij onze huidige en toekomende tijd.

lees verder >

De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816).

‘De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816)’. Uit het voorwoord van prof. Anton van de Sande vernemen we hoe opmerkelijk de Nederlandse ‘maçonnieke diplomatie’ is geweest in een wereld waar de rivaliserende koloniale mogendheden Engeland en Frankrijk in een voortdurend gespannen verhouding met elkaar verkeerden. Illustratief voor de toenmalige omstandigheden, is wel de titel van hoofdstuk 6., ‘Vroegere vijanden worden samenwerkende broeders’.

lees verder >