Ambulant Atelier ‘Vrijheid’ maart 2024

Vrijmetselaren en Belangstellenden in gesprek over “Vrijheid” Dessel (BE) 2 maart en Velp (NL) 9 maart.

Met veel genoegen nodigt het bestuur van Ritus en Tempelbouw u mede namens de Nederlands-Vlaamse Denktank uit om deel te nemen aan een van de Ambulante Ateliers waarin Vrijmetselaars en Belangstellenden in gesprek gaan over het thema “Vrijheid”. Deze Ambulante Ateliers zullen worden uitgevoerd onder de bezielende leiding van de leden van de Denktank. Om een zo groot mogelijk bereik van deelnemers te garanderen zal een Atelier op zaterdag 5 november in Gent worden georganiseerd.
Via onze website kunt u zich zoals gebruikelijk aanmelden.

lees verder >

Collegium Masonicum Oost 2024

Op zaterdag 3 en zondag 4 februari 2024, verwelkomen we je graag op de 23ste editie van het Collegium Masonicum Oost, een inspirerend evenement voor Leerling-, Gezel-, en Meester vrijmetselaren.

lees verder >

THOTH JAN/FEB 2024 – Vrijheid en orde

In de kolommen van ‘Thoth’ verschijnen auteurs om er als in een logecomparitie hun visie op maçonniek-culturele verschijnselen te geven. Het enige criterium is de kwaliteit van hun arbeid; er is geen ‘rechter’ die bepaalt of een bijdrage voldoende ‘woke’ of ‘regulier’ is.

lees verder >

Labyrint Audiotour Rituelendag 2022

Als onderdeel van de Rituelendag 2022 is de audiotour in de ochtend een belangrijk individueel onderdeel. 12 mensen waren bereid hun persoonlijke moment van inkeer, waarna ook een terugkeer, in een kort ingesproken verslag weer te laten geven. U kunt ze hieronder beluisteren.

lees verder >

Waar een samen is, is geen voorbij – De Maçonnieke waarden in Goethe’s Faust

Faust is de man die zijn ziel zou verkopen aan de duivel in ruil voor inzicht, rijkdom en macht. Na tal van omzwervingen door het leven, de wereld en uiteindelijk zichzelf, sterft hij, juist nadat hij een persoonlijke transformatie heeft ondergaan; hij wil de wereld van dienst zijn en niet langer uitsluitend zichzelf. Bij zijn […]

lees verder >

Vijf vragen aan Levinas over broederschap – De maçonnieke levenshouding in het licht van Levinas

De filosofie van Levinas is tijdloos en kan in deze tijden van spanning en opkomend radicalisme en fundamentalisme voor iedereen een handvat zijn om vragen te blijven stellen over wat broederlijkheid is.

lees verder >

Temperantia als morele deugd

Samenvatting van ‘t Is moeilijk bescheiden te blijven…’  door Guy Liagre in Thoth 5 – 2020 In de Schotse Gerectificeerde Ritus wordt in de Gezellengraad de deugd ‘temperantia’ geleerd. Deze gematigdheid, niet in eten en drinken, maar in levenshouding, is ook voor de hedendaagse Vrijmetselaar van waarde. “Geen enkel mens, geliefde Broeder, maakt zonder zelfkennis […]

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie.

“Aan U de vraag…”

Waar staat de jonger aangenome Leerling?
Aan ’t Noorden.
Wat is zyn doen?
Alle Vreemde en Luystervinken te weren.
Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft?
Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt.

Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen.

lees verder >

Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

lees verder >

De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816).

‘De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816)’. Uit het voorwoord van prof. Anton van de Sande vernemen we hoe opmerkelijk de Nederlandse ‘maçonnieke diplomatie’ is geweest in een wereld waar de rivaliserende koloniale mogendheden Engeland en Frankrijk in een voortdurend gespannen verhouding met elkaar verkeerden. Illustratief voor de toenmalige omstandigheden, is wel de titel van hoofdstuk 6., ‘Vroegere vijanden worden samenwerkende broeders’.

lees verder >
1 2