Activiteiten
2020
Zaterdag
27 Juni 2020
Rituelendag 2020
Aanmelden >
Zaterdag
6 Februari 2021
Collegium Masonicum - Oost
Aanmelden >
Thoth magazine
Maart 2020 Bekijk deze uitgave >

Collegium Masonicum

De Maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw organiseert jaarlijks voor leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum.De 22e editie van Collegium Masonicum zal gehouden worden op 6  en 7 februari 2021 in Allegoeds Groepshotel ‘Het Bosgoed’ , Molenweg 49 te Lunteren. Verdere informatie of  aanmelden kan men verkrijgen via het e-mailadres: haaskno@kpnmail.nl of info@ritusentempelbouw.nl

lees verder >

Rituelendag 2020

Anders ontmoeten, anders verbinden! De Rituelendag 2020 gaat virtueel door op zaterdag 27 juni 2020! Gezien de bijzondere en ongewisse omstandigheden waarin we deze dagen in hoog tempo met elkaar zijn terechtgekomen, hebben we besloten om de Rituelendag 2020 een andere vorm te geven. De Rituelendag zal nog altijd doorgang vinden op zaterdag 27 juni 2020, maar nu in een virtuele context. Voor 2020 zal onze virtuele Rituelendag in het teken staan van “Anders ontmoeten, anders verbinden”. De rituelencommissie zal in de komende periode de ervaringen en inzichten die voortkomen uit deze nieuwe manier van met elkaar werken, verzamelen en langs de weg van ‘creatieve synthese’ komen tot een speciaal digitaal rituaal voor de Rituelendag. Het gaat daarbij niet om specifieke maçonnieke elementen en ritueelteksten, maar juist om het opbouwen van een nieuw rituaal in een virtuele online-context en de persoonlijke en gezamenlijke beleving daarvan. Deelname aan de Virtuele Rituelendag 2020 staat kosteloos open voor alle contribuanten van Ritus en Tempelbouw.

lees verder >

Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

lees verder >