Agenda komende activiteiten

Volledige agenda >
Zaterdag
26 Juni 2021
DE AANMELDING VOOR DE RITUELENDAG 2021 IS GESLOTEN.
Aanmelden >
Zaterdag
25 September 2021
STUDIEDAG VAN 2021 - Kleur bekennen!
Aanmelden >
Thoth magazine
Mei 2021 Bekijk deze uitgave >

STUDIEDAG VAN 2021 - Kleur bekennen!

Kleur bekennen! Wat draagt de vrijmetselaar bij aan een toekomstbestendige wereld voor ons en onze kinderen? De Studiedag 2021 gaat door op zaterdag 25 september 2021 te Zeist. Verder na de eerste oproep en de rijke oogst van vier digitale seminars. Tijdens de studiedag van 2019 deed Jan Terlouw een prikkelende oproep aan ons allemaal. Sterker nog, ze vormde de opmaat tot maar liefst vier digitale seminars en tot hoe de Studiedag 2021 vorm en inhoud zal krijgen!

lees verder >

Rituelendag 2021: Welkom op de digitale Agora.

DE AANMELDING VOOR DE RITUELENDAG IS GESLOTEN. Deelname aan de Virtuele Rituelendag 2021 staat uitsluitend open voor alle contribuanten van Ritus en Tempelbouw en is kosteloos. We leven in een wereld ‘op drift’. Individualisme, segregatie en consumentisme leiden tot een toenemende verschraling van onze menselijke interactie. Zoeken naar zingeving in onszelf, met onze naasten en in ons leven lijkt steeds minder vanzelfsprekend. Religie heeft plaatsgemaakt voor wetenschappelijk rationalisme en economie. Hoe kunnen wij omgaan met grote en complexe vraagstukken, van belang voor onze toekomst, in een wereld die steeds verder lijkt af te drijven van langgekoesterde collectieve waarden? En hoe doen we dit in het bijzonder nu we al maanden worden geconfronteerd met een pandemie die haar weerga niet kent? Welke beperkingen ervaren we daardoor, maar vooral ook: welke nieuwe mogelijkheden zien we?

lees verder >

THOTH MEI 2021 Goed gezelschap

Zonder spiritualiteit geen loge; de maçonnieke cultuur is gedrenkt in verlangen om de diepere gronden van het menselijk bestaan te verkennen. Juist om dat verlangen onbelemmerd en in iedere tijd opnieuw op onbevangen wijze uit te kunnen leven, zijn ritualen en symbolen poly-interpretabel gehouden. Iedere generatie kan en moet er opnieuw inhoud en uitvoering aan geven. Het nieuwe nummer van Thoth dat het begin van de lente begeleidt, biedt een breed scala aan eigentijdse en toekomstgerichte vergezichten voor een logeleven dat een rijke bron weet te blijven voor persoonlijke geestelijke ontplooiing en constructieve bijdragen aan een wereld waarin zinvol leven voor allen mogelijk is.

lees verder >