Agenda komende activiteiten

Volledige agenda >
Zaterdag
6 Februari 2021
Collegium Masonicum - Oost
Aanmelden >
Zaterdag
25 September 2021
Studiedag 2021
Aanmelden >
Thoth magazine
September 2020 Bekijk deze uitgave >

THOTH SEPTEMBER 2020 Op zoek naar de ziel

Bezieling mag wel het toverwoord bij uitstek heten van kunst die de mens ten diepste raakt. De dichter, de muzikant, de voorganger in het ritueel openen de poort naar de ziel. Gelukkig zijn er altijd weer broeders en zusters zijn die een eigen verrassende kijk op de ziel van het logeleven weten te ontwikkelen, in plaats van zich met een zucht van verlichting in de clubfauteuil van de traditie te laten zakken.

lees verder >

Nieuwe Rituelendag 2020

Oproep virtuele beleving en verbinding  Nieuwe Rituelendag! Op 27 juni 2020 is de virtuele rituelendag tweemaal uitgevoerd in een ochtend- en een middagbijeenkomst. In THOTH 5 van september wordt daarvan uitgebreid verslag gedaan. Meerdere zusters en broeders hebben in de evaluatie aangegeven de bijeenkomst nogmaals mee te willen maken. Zo ook zusters en broeders die op de dag zelf helaas verhinderd waren.

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…” Waar staat de jonger aangenome Leerling? Aan ’t Noorden. Wat is zyn doen? Alle Vreemde en Luystervinken te weren. Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft? Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt. Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen. De rijkdom en veelzijdigheid van de tekst blijkt wel uit het aantal van 350 bladzijden dat het boek telt. En uiteraard is het geen ‘blad’ maar een lijvig boekwerk met de bekende harde omslag en passend in de inmiddels ontstane serie. De naamgeving van de serie is een hommage aan de makers van de 14 studiebladen die tijdens de beginjaren van Ritus en Tempelbouw tussen 1946 en 1951 verschenen zijn.   

lees verder >