Agenda

STUDIEDAG 2021.

Met geopende ramen: maçonnieke vensters op een wereld in transitie.

Onderweg naar de Studiedag van 2021 via vier seminars

Aanmelden voor Seminar 2 (Paul Iske), zondag 21 maart 2021, 13.30-16.30 uur. Let op: de  inschrijving sluit op 13-03-2021.

Aanmelden voor Seminar 3 (Chantal Suissa), zondag 18 april 2021, 13.30-16.30 uur. De inschrijving opent op 21-03-2021 – de inschrijving sluit op 10-04-2021.

Aanmelden voor Seminar 4 (Hans Andeweg), zondag 6 juni 2021, 13.30-16.30 uur. De inschrijving opent op 18-04-2021 – de inschrijving sluit op 29-05-2021.

Aanmelden voor Studiedag, zaterdag 25 september 2021, hele dag. De inschrijving opent op 06-06-2021 – de inschrijving sluit op 18-09-2021.

COLLEGIUM MASONICUM OOST  NEDERLAND

De Maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw organiseert jaarlijks voor leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum.

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling, gezel-  en meester vrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s Ritualen en Symboliek, Organisatie en Vrijmetselarij en Samenleving en vervolgens besproken onder het motto “Geen discussie, alleen bijdragen”. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden.

Zo ontstaat een kleurrijk palet aan informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gezocht wordt.

Ieder ervaart dat zijn mening volledig gerespecteerd wordt en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in een gedachtewisseling. Het resultaat is dat enerzijds de aanwezigen zich heel persoonlijk uitspreken en dat anderzijds de werkwijze controleerbaar blijft.

Gezien deze werkwijze wordt er gestreefd naar een maximaal deelnemersaantal van 30 Broeders.

Het eerstvolgende Collegium Masonicum zal plaats vinden op 5 en 6 februari 2022

Verdere informatie of  aanmelden kan men verkrijgen via het e-mailadres  info@ritusentempelbouw.nl