THOTH JANUARI/FEBRUARI 2022 – Ratio en emotie

Vereniging van rede en gevoel in een nieuwe versie van het beroemde beeld ‘Amor en Psyche’.

Ratio en emotie, rede en gemoed, verstand en gevoel, links en rechts: de tweezijdigheid van het verschijnsel mens heeft altijd voor spanning gezorgd. In de geschiedenis van de menswetenschappen heeft dán de rationele kant van de mens het primaat , dán de emotionele, romantische.

De werktuigen van de rede – met sentiment bouw je geen kathedraal! -, worden bezield door de gebruikers, van de geniale bouwmeester met zijn passer tot de uitvoerder met zijn winkelhaak tot de werklieden in de bouwkeet met hun hamer en beitel: allen hebben deel aan de schepping, met een rechte verhouding tussen degelijke constructie en inspirerend resultaat. Over die dynamische verhouding laat een diversiteit aan auteurs (m/v) haar licht schijnen in het eerste nummer van Thoth van 2022 dat binnenkort verschijnt.

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

www.ritusentempelbouw.nl

Uit het nieuwe nummer: 

“De mensheid, ofwel het conglomeraat van wereldwijd samenwerkende staten, kan het opbranden alleen voorkomen als individuele mensen in die samenwerking eendrachtig meebewegen, want wereldwijde klimaatconferenties bieden tot nu toe weinig hoop op een bevredigende afloop omdat het statelijke eigenbelang altijd prevaleert.”

(Edward L. Figee: ‘Emoties en het vrije denken – In ‘modder’ kunnen bloemen bloeien’) 

“…door woordeloos te voelen, kom je dichter bij de kern. Goddank dus voor de

symbolen en de rituelen die ik zwijgend kan gebruiken om juist op die manier mijn diepste gevoelens te raken.”

(Ingrid de Bonth: ‘Irrationeel weten’ – cursief) 

“Onze vraag over diversiteit in onze rekrutering verschilt inhoudelijk niet van het profane integratie- of samenlevingsdebat, en we moeten aanvaarden dat het niet alleen mogelijk is maar ook moeilijk. Maar is dat moeilijker dan het rond 1721 bijeenbrengen van theïsten, deïsten, presbyterianen, episcopalen, katholieken, joden, atheïsten…?”

(Jef Asselbergh: ‘Diversiteit in het globale tijdperk – Rekrutering en representativiteit van de loge’) 

“De Orde en de UGLE zijn geworteld in het verleden. Onderzoek laat zien dat zo’n vergroeiing met het verleden risico’s heeft. Als een organisatie de focus heeft op het verleden en het heden negeert, genereert dat intern en extern weerstand. Dat is precies wat er nu gebeurt in de Orde: de kolommen morren en de wereld (de buitenwacht) haalt haar schouders op.”

(Rien Heijdanus: ‘Cultuur, religie en moraliteit in toekomstperspectief – Parallellen en uiteenlopende visies van GON en UGLE’) 

“Bijzonder is het dat in onze tijd mystiek, magie en wetenschap elkaar steeds nader komen. De oude bronnen van de kennis zijn te lang zoek geweest. De wijze vrouwen die zogenaamd behekst waren maakten deel uit van de universele wijsheidstraditie. Het wordt tijd dat deze spirituele vrouwengeschiedenis de aandacht krijgt die ze verdient.”

(Liesbeth van Eijsden: ‘Wijsheid, kracht en schoonheid van de vrouw – Het sprookje van de toverheks en de weefster’) 

“Het kan heel wel zijn dat er al bewustzijn (geest) is voordat de kosmos is geschapen, maar dat was waarschijnlijk niet gekoppeld aan een materiële manifestatie. Je zou dus ook kunnen zeggen: niet gekoppeld aan ervaring zoals wij dat kennen.”

(Erik van Praag: ‘Een hoog beginsel (1) – Op zoek naar de Opperbouwmeester des Heelals’) 

www.ritusentempelbouw.nl