THOTH SEPTEMBER 2020 Op zoek naar de ziel

De ziel van de loge wordt allusief verbeeld in de Donkere Kamer van Overdenking.

Op zoek naar de ziel

Bezieling mag wel het toverwoord bij uitstek heten van kunst die de mens ten diepste raakt. De dichter, de muzikant, de voorganger in het ritueel openen de poort naar de ziel. Gelukkig zijn er altijd weer broeders en zusters zijn die een eigen verrassende kijk op de ziel van het logeleven weten te ontwikkelen, in plaats van zich met een zucht van verlichting in de clubfauteuil van de traditie te laten zakken.

Net zo min als de materialist kan bewijzen dat er iets als een immateriële ziel niet bestaat, kan de transcendentalist bewijzen dat dat wél bestaat. In het nieuwe nummer van het tweemaandelijkse cultureel-maçonnieke magazine worden de contouren van die eeuwig ongrijpbare ziel vanuit diverse invalshoeken verkend.

www.ritusentempelbouw.nl

Uit het nieuwe nummer:

 “In de Donkere Kamer ten tijde van Mozarts vrijmetselarij waren flesjes met zwavel, kwik en zout aanwezig, symbool voor respectievelijk onze ziel, onze geest en ons lichaam.”

(Henk Masselink: ‘Initiatie en individuatie’)

 “Wij hebben samen een prachtreis gemaakt. Gedreven door het vermoeden dat het mogelijk moest zijn een virtuele dag te organiseren waarin we ons op afstand toch met elkaar zouden kunnen verbinden. Geïnspireerd door nieuwe mogelijkheden. En opgestuwd door elkaar.”

(Ingrid de Bonth: ‘De ziel van het ritueel’)

 “Je zou toch denken dat we na een paar duizend jaar nu wel uitgepraat zijn over de vraag of een mens een ziel heeft. De ziel lijkt in 2020 ruimschoots te zijn vervangen door de smartphone die voor elke levensvraag kan worden  ingetoetst.”

(Willem G. Ket: “’Meesterwoord: ‘Kubieke ziel’)

 “Ieder van ons probeert , om aan onwetendheid, vooroordelen en het najagen van gewin een tegenwicht te bieden, op zijn eigen manier en met goede moed, iets toe te voegen, zijn of haar steentje bij te dragen aan een betere samenleving.

(Liesbeth van Eijsden: ‘Waarden en strijd, mystiek en verzet’)

 “Hoe meer ik graaf, hoe meer ik er achter kom dat er een prachtig esoterisch geheim schuilgaat achter de symboliek en ritualistiek van de vrijmetselarij.”

(Dieter Vorderhake: ‘Mind over Matter – Koninklijke Kunst’)

 “De ‘gematigdheid’ verwerft zich zo aan het einde van de 18de eeuw in de deugdencataloog een plaats naast het geluk van de mens. Immers: zonder gematigdheid is waar geluk niet mogelijk.”

(Guy Liagre: ‘Temperantia als morele deugd’)

 “Woordgebruik heeft een morele dimensie. Treden we elkaar met respect of met minachting tegemoet? Van het antwoord op deze vraag zou de toekomst van onze samenleving wel eens af kunnen hangen.”

(Erik van Praag: ’Naar waarheid en Waarheid’)

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

www.ritusentempelbouw.nl