THOTH JANUARI 2021 ‘De missie van de loge’

Loges zijn gezelschappen voor mensen die weinig van collectieve stromingen moeten hebben. Loges geven fysiek én geestelijk aan individuele mannen en vrouwen de ruimte voor vrij denken, en dat lukt het best zonder opdringerige en/of betweterige ‘influencers’ om je heen, of die nu politieke wartaal uitventen, religieuze dogma’s of prullaria uit de internetwinkel van Sinkel.

Wat is dan wel de missie van die clubs voor mensen die niet van clubjes houden? Die vraag staat centraal in de zes nummers van Thoth in dit jaar waarin de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw, uitgever van dit maçonniek-cultureel magazine, haar 75-jarig bestaan memoreert.

Het eerste nummer, dat binnenkort verschijnt, staat in het teken van de wens dat vrijmetselaren antwoorden op de actuele maatschappelijke uitdagingen zullen blijven zoeken vanuit de rijke symboliek van hun rituelen. Daarmee zetten ze de missie voort die de stichters van de loges zich stelden: zich in het Westen te doen kennen als medebouwers aan een wereld waarin zinvol leven voor allen mogelijk is.

www.ritusentempelbouw.nl

Uit het nieuwe nummer:

“Wie op zoek gaat naar de identiteit van een loge begeeft zich op glad ijs. Altijd vind je iemand die zich niet (helemaal) in de specificiteit herkent, wiens opvattingen en houding niet willen sporen met een bepaald groepsdenken. Dat zijn immers precies de stenen waarnaar de loge op zoek is, individuen die zichzelf in vraag willen stellen en notoire dwarsliggers zijn.”
(André Ockerman: ‘De missie van de loge – Oproep van Bevrijding’)

“Hoe verbindend het kan zijn om samen hardop te lezen, kun je ervaren als je met elkaar rituaal-teksten uitspreekt wanneer je (nog) niet in de werkplaats bent. In deze tijd van beperkte fysieke ontmoetingsmogelijkheden hebben we binnen mijn loge de kracht ontdekt van rituaal-lezen in een virtuele context.” (Ingrid de Bonth: ‘Voorlezen’)

“Franco nam de gewoonte aan de seksueel geladen term contubernio te gebruiken als hij het had over de manier waarop vrijmetselaars samenzwoeren met allerlei subversieve elementen. Dat woord betekent ‘concubinaat’, een onfrisse mesalliance, zoals die van een bijslaap met haar minnaar. Dat was de taal van een gulzige fobie.”
(John Dickie: ‘Franco en de vrijmetselarij in Spanje – Verslag van een anti- maçonnieke missie’)

“De vrijheid om symbolen en rituelen naar eigen inzicht te interpreteren (-) valt dan aan de maker van een tableau niet alleen toe, maar dwingt de maker ook zijn gedachten over interpretatie te formuleren alvorens ze vorm te geven. Die vrijheid is echter geen vrijkaartje om er maar op los te interpreteren.” (Jan-Willem Verberne: ‘Het tableau ontstijgt de lockdown – Een spiegel van de geest met vele facetten’)

“Vrijmetselarij is geen godsdienst, van bij de oorsprong was zij humanistisch want gericht op mensen die met elkaar, zonder religieuze of civiele voogdij, een nieuwe vorm van samenzijn wilden vestigen; die op zoek waren naar vriendschap die zij, uiteraard, slechts konden vinden bij en door de ander.” (Jef Asselbergh: ‘Wat heeft de vrijmetselarij te bieden?’)

“Met Max de Haan verliezen we als vrijmetselaren in het Nederlands-Vlaamse taalgebied een belangrijke bron, een inspirator en een presentator van de unieke waarden en betekenis van vrijmetselarij. Aan ons de opdracht om de missie voort te zetten.”

(Henk Masselink: ‘In Memoriam Max de Haan (1942-2020)’)

“Misschien wil jij iets unieks nalaten voor je van deze aardbol weggaat. Dit vergt veel moed. Misschien kunnen we meer en meer mensen aanzetten om boven dat menselijk beperkende leven uit te klimmen en te zoeken naar nieuwe ladders om te stijgen naar fijnere dimensies in het dagelijkse leven.” (Jenny Spanoghe: ‘Hoog boven de wolken – In memoriam lockdown’)

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

www.ritusentempelbouw.nl