THOTH JAN/FEB 2024 – Vrijheid en orde

Mensen hebben behoefte aan onwrikbare zekerheden, en als die eenmaal aangenomen zijn, worden ze gecanoniseerd tot Waarheden die gelden, onafhankelijk van de context waarin ze geschreven zijn of gebruikt worden. Om het geestelijk welzijn van mensen te bevorderen hebben hogepriesters, zieners, goeroes en andere wijzen bibliotheken volgeschreven. In de nieuwe Thoth doen broeders en zusters uit de doeken hoe de hoop op een nieuwe wereld een betere wereld maakt. Want de wereld verdient een nieuwe maat én orde.


 

Uit het nieuwe nummer:

“Vrijheid gebonden met verantwoordelijkheid is eenander begrip dan de ontspoorde en vermarkte individuele vrijheid die vandaag in snel tempo de zelfvernietiging van de mensheid aanstuurt.

Vrijmetselarij kan dus relevant zijn maar dan moeten we wel wakker worden en ook actie ondernemen. Wie kent het drietal woorden vrijheid, gelijkheid, broederschap niet? De fiere slogans van de humanist, zeker van de Verlichtingsdenker en dan ten slotte ook van de vrijmetselaar. Als we dat maar luid genoeg zeggen en natuurlijk die vrijheid als een individueel recht invullen en bewaken, dan doen we toch al genoeg qua engagement voorbij de westerpoort?”

Klik hier om dit artikel alvast te lezen.

Rik Pinxten, De Groen Orde

“Het minste licht, het grootste duister en de machteloosheid die we daarbij vaak voelen. Tijdens het Winter St. Jan kreeg traditiegetrouw ieder van ons een roos, als het misschien wel ultieme symbool voor het levensmysterie. De hunkering naar een nieuw perspectief, dat wenkt in plaats van vervreemdt.”

Ingrid de Bonth, (Wan)orde en (on)macht

“Het is de innerlijke meester die bepaalt welke keuzes we maken en welke verantwoordelijkheden we op ons nemen in verband tot de deplorabele staat van het Westen, maar de externe meesters kunnen ons daarbij helpen, stimuleren en inspireren.”

Erik van Praag, Gericht op de meester (2)

“De Angelsaksische vrijmetselarij leidt rechtstreeks tot ‘de troon van God’, terwijl de Europese vrijmetselarij meer humanistisch is ingesteld. De continentale Europese vrijmetselarij is gericht op vrijheid van geweten en vrijheid van de kerk en kerkelijke structuren. De weg naar het ‘hoog beginsel’ zou tot ‘de troon van God’ kunnen leiden, maar elke andere overtuiging, tot en met de ‘God van Spinoza’.”

Hans Middendorp, De loge ontleed

“Bij zijn inwijding wordt de nieuwe leerling verteld ‘dat wij werken aan een persoonlijke Tempel van Volmaking, waarvan die van Salomo tot zinnebeeldig/symbolisch voorbeeld strekt’. Maar wanneer wij de hogere doelen in het leven uit het oog verliezen, zal vooringenomenheid over het eigen werk, gemakzucht en nastreven van eigen belang onvermijdelijk uitmonden in zelfverheerlijking.”

Peter van Gelderen, ’Zelfs het Oosten is ledig’

“Verwarrend in het hedendaagse (maçonnieke) gebruik van de Vitruviaanse symboliek is dat duidelijke verschillen in duiding en beleving bestaan tussen de klassieke en later ontstane versies. Het gevolg is dat de huidige gebruiker al snel op het verkeerde been wordt gezet en het spoor bijster raakt. Dit soort symboliek is echter geen rakettechnologie.”

Jan den Ouden, Virtruviaanse ordening

Nog geen deelnemer van Ritus en Tempelbouw of benieuwd naar Thoth? Klik hier om jezelf 6 keer Thot cadeau te doen!