THOTH NOVEMBER 2020 ‘Escape from lockdown’

Een schijnsel van licht in de duisternis. Installatie van ‘lichtkunstenaar’
James Turrell.

Wie kan lezen, heeft onvervangbaar gereedschap om te ontsnappen uit de figuurlijke kerkers waarin de mensheid zich moet verschansen tegen virale en andere aanslagen die maar voortduren. Meer tijd in huis betekent al gauw dat gezocht wordt naar vermaak, verdieping en verlichting. Lectuur en literatuur kunnen dan uitzicht bieden op een leven zonder de beperkingen van de huidige werkelijkheid.

Voor lezers op zoek naar een visie op het leven die een ‘escape from lockdown’ biedt is er goed nieuws: het traditioneel toch al extra dikke najaarsnummer van Thoth is dit jaar rijker dan ooit gevuld met artikelen die perspectief bieden op een wereld van schoonheid en verlichting die de grenzen van het hier en nu te buiten gaat. Over enkele weken sluit Thoth een onbestendig jaar af met beschouwingen over het leven voorbij het particuliere bestaan van een keur aan vooraanstaande, scherpzinnige maar ook op hun tijd escapistische maçonnieke auteurs uit het Nederlandse taalgebied.

www.ritusentempelbouw.nl.

Uit het nieuwe nummer:

“Dat in loges de werkwijzen, zelfs per obediëntie, culturele en traditionele verschillen kunnen vertonen, is bekend. Maar dat geldt niet de zingeving die de rituelen begeleidt. Het zal toekomstige vrijmetselaren in het Westen zeker helpen als Herkenning in plaats van Erkenning de norm wordt. Tijd om afschaffing van maçonnieke grenzen als Nieuwe Plicht te zien?”

(Louis van Koert: ‘Plichten en rechten, grenzen slechten – Van erkenning naar herkenning’)

“De vrijmetselarij heb ik leren kennen als een waardevolle bijdrage aan mijn ontwikkeling als zoekende mens, en het is een gemiste kans dat mensen dit niet zouden leren kennen omwille van broodje-aapverhalen, waaraan roddelcircuits hun overleven danken.”

(Rik Pinxten: ‘Culturele antropologie van de loge – Vrij metselen in een tijdperk van globalisering?’)

“Cruciale woorden of gebaren voor de grotere thema’s: ze dreigen verloren te gaan in tijden van materialisme en welvaartsziekten, maar de dichters, de dromers, de idealisten redden ze steeds opnieuw uit het graf. Zo blijft ook Thoth een onsterfelijk lied van verlangen zingen, met het perspectief op de eeuwigheid dat de loge wil blijven bieden, ook als het particuliere leven op sterven na dood lijkt.”

(Willem Verstraaten: ‘De kolom en de kubiek’)

“Ik kan er niet meer omheen dat we met het zoeken naar de juiste levenswijze vooral in de westerse samenleving massaal de verkeerde weg zijn ingeslagen. Overbevolking, toenemend consumentisme, het uitputten van onze fossiele hulpbronnen, het willens en wetens in de waagschaal stellen van milieu en klimaat, de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk, het zand in de ogen strooien met nepnieuws dat we dit allemaal wel onder de knie zullen krijgen. En dan zoeken naar de best mogelijke leefwijze? Het klinkt als iets paradoxaals om hopeloos van te worden.”

(Rob Zuijderhoudt: ‘Religiositeit binnen de rede – Postmoderne wetenschap en Opperbouwmeester’)

“De harde vaststelling van een doorgeschoten individualisme en ontbinding van het sociale weefsel gaat gepaard met een enorm tekort aan ideeën voor de toekomst bij diegenen van wie wij dat verwachten: intellectuelen, politici, enzovoort. Ook ons treft dat. De vrijmetselaars betreden in deze dagen de reële of virtuele ruimte met wat allemaal weg moet, standbeelden, musea, museumcollecties, zwarte piet… Nochtans biedt onze methode een voedingsbodem om te arbeiden aan een toekomst, om te beginnen voor de eigen biotoop, onze loge.”

(Jef Asselbergh: ‘Toekomst uit traditie’)

“Binnen onze maçonnieke symboliek zijn we vertrouwd met vensters. We komen ze tegen op diverse tableaus, steeds in een drietal, in het Oosten, het Westen en het Zuiden. Door de vensters kunnen we bijvoorbeeld de zon, de maan en de sterren zien en voor onszelf bepalen ‘hoe laat het is’. Vensters stellen ons in staat om naar buiten te kijken, maar ook naar binnen. Verschillende vensters bieden ons verschillende perspectieven.”

(Ingrid de Bonth: ‘De ramen kunnen open – Studiedag 2021 met vier seminars’)

“Tubal-Kaïn als – jawel – eerste wapenleverancier dus! Een interpretatie die teruggaat op een oude joodse traditie. De Midrash Rabbah (23:3), een rabbijnse bijbel-exegese, beschrijft ons hoofdpersonage als degene die Kaïns zonde vervolmaakt. Laatstgenoemde slaat volgens het Bijbelverhaal in Genesis 4 zijn broer dood. De tekst maakt geen melding van een wapen. Dat komt er echter volgens de rabbijnen met Tubal-Kaïn, smeder van de eerste snij- en sla-instrumenten.”

(Guy Liagre: ‘What’s in a name? – Tubal-Kaïn en de vrijmetselarij’)

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

www.ritusentempelbouw.nl.