THOTH MRT/APR 2024 – Woord en zin

‘Vrij denken maakt het besef wakker dat we niet vrij zijn. De vrijheidsstrijd begint met de twijfel, aan het waarheidsgehalte van de overgeleverde, ingeprente en opgedrongen waarden en normen, en meer nog aan de betrouwbaarheid van het eigen denken.

Zijn maçons ‘vrije metselaren’, zoals dat vroeger heette? Vrij metselen is een vorm van vrij denken: in loges wordt niet letterlijk gebouwd, en evenmin gemetseld, er wordt beeldspraak gebezigd, om de geest aan het werk te zetten. Er worden ook geen letterlijke waarheden verkondigd, maar metaforen aangereikt waarmee vrijmetselaren vrijelijk hun eigen individuele waarheid kunnen construeren.’

Willem Verstraaten, Besef van vrijheid


 

Uit het nieuwe nummer:

‘“In deze kamer,” galmt Hermes met een stem die de uitgestrektheid van het universum omvat, “zullen jullie ontdekken dat jullie, net als elk deel van het bestaan, intrinsiek verbonden zijn met de kosmische keten die het leven vorm geeft en inblaast. Hier zullen jullie leren over jullie plaats in het grotere geheel, en hoe elk van jullie acties bijdraagt aan de harmonie van het universum.”

Klik hier om dit artikel alvast te lezen.

Peter Wouters, Op de vleugels van Hermes

‘Voor de vrijmetselarij is het ‘Ken uzelve’ waarschijnlijk het meest centrale thema. We verlaten nu het platgetreden pad van de mythe en kijken door de tralies van de traditie naar binnen. Het handelende zelf daarentegen is het enige door anderen waarneembare zelf; het zelf van het doen en van het spreken. Het is dan ook dit zelf dat in verbinding gaat met anderen. Of juist niet.’

Karel Musch, Vrij denken in de geest van de traditie

Die tegenstelling licht-duisternis doortrekt het hele vierde evangelie. Het boek speelde uit voorliefde voor antithesen met hun onverenigbaarheid. ‘Duisternis’ was voor Johannes – in de brieven die verderop in de Bijbel staan – zowel het kwaad in de wereld buiten de mens, als het kwaad dat de mens ‘doet’ en ‘in hem’ is.

Guy Liagre, De proloog van Johannes

Het is hier zo intens koud. Omdat we allemaal elk op onze eigen wijze worstelen met die op alle lagen gevoelde kilte, lukt het ons niet om elkaar warm te houden. En ik was hier al vaker, dus ik weet wat er nog moet gaan komen. Ik weet dat we onvermijdelijk zullen gaan tot het executie-veld. Ik weet het, onze vrijheid is duur bevochten, steeds opnieuw.

Ingrid de Bonth, Nooit vergeten

Wet- en regelgeving zitten ons nu in de wet, het opstellen van de regels is steeds lastiger en de uitvoering steeds ingewikkelder.

We zien dus nu het vervolg. Hoe moet de lei ding van het land omgaan met mondige burgers die binnen een paar uur al gaan terugpraten. Wat is de fractiediscipline of de partijlijn nog waard? Niets meer dus.

Harry de Snoo, De vrijheid van ‘woke’

Nog geen deelnemer van Ritus en Tempelbouw of benieuwd naar Thoth? Klik hier om jezelf 6 keer Thot cadeau te doen!