THOTH SEPTEMBER 2021 – Reizen in de geest

De bibliotheek – hier op de Utrechtse Neude – is startpunt van eindeloos reizen in de geest.

“Kennismaken met nieuwe ideeën en reizen in de letterlijke en figuurlijke wereld om ons heen staan hoog in ons vaandel. We willen graag naar buiten treden en de ontmoeting met de ander bevorderen, zodat we met en van elkaar kunnen leren. Onze reistas is gevuld met leergierigheid, met bezieling en met compassie voor de mensen om ons heen – voor onze medereizigers…”

Zo wordt een autonome loge geïntroduceerd in het nieuwe nummer van Thoth dat een dezer dagen verschijnt. Het citaat kan dienen als ‘baedeker’ voor de weg van de vrijmetselaar en voor ieder die geestelijke ontdekkingsreizen aandurft, niet alleen in het veilige huis van de loge maar ook in het labyrint van het Westen.

Het reizen in de geest is het hoofdmotief van dit nummer van Thoth, een gids waarmee je zonder vaccinatiepaspoort of zelftest op reis kunt naar de verste uithoeken van de menselijke geest. Tenslotte is het reizen niet voor niets de centrale metafoor voor de ontwikkeling van de mens in de loge!

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

www.ritusentempelbouw.nl

Uit het nieuwe nummer: 

“Vanaf de zestiende eeuw kende de ‘Grand Tour’ veel succes. Jonge aristocraten gingen op zoek naar de wortels van de Westerse beschaving, doorgaans met als voornaamste reisdoel Italië. Reizen was in die periode een veeleer individuele, aristocratische en voornamelijk mannelijke bezigheid. De negentiende eeuw luidde in dit verband een keerpunt in. Vervoermiddelen ontwikkelden zich (de trein, de boot), het reislandschap moderniseerde en democratiseerde.”

(Guy Liagre: ‘Baedeker als maçonnieke gids – Hoe wij reizen om te leren’) 

“Reizen is bovenal onderweg zijn en blijven. Is ontmoeten en herinneringen laten ontstaan. Onuitwisbaar in veel gevallen. En altijd een vruchtbare bodem om in het hart steeds weer op weg te kunnen gaan.”

(Ingrid de Bonth: ‘Reisherinneringen van het hart’ – cursief) 

“Juist toen het fysieke contact met anderen tot een absoluut minimum

werd gereduceerd, ontstonden verlangens om geraakt, om aangeraakt te worden. Wat missen mensen het meest? Andere mensen. Wat missen broeders en zusters het meest? Andere broeders en zusters. Waar raken zij allen elkaar? In het geheimzinnige domein dat het tussen wordt genoemd.”

(Karel Musch: ‘Het domein van het tussen heeft geen landkaart – Ontmoeting maakt de ervaring van de ander deelbaar’) 

“Het zou ook zo kunnen zijn dat we ons gedrag echt veranderen als de nood zo hoog gestegen is dat we wel zullen móeten. Dan valt de mensheid misschien nog te redden, niet ongeschonden, maar niettemin. En dan hebben

we een keuze: zullen we dat doen terwijl we elkaar de schedel inslaan, of zal de humaniteit dan de boventoon gaan voeren? Ik denk dat de uitkomst van die keuze mede afhankelijk zal zijn van wat we nu, nu we nog enige speling

hebben, in praktijk brengen.”

(Erik van Praag: ‘Gaan wij ten onder? – Wegwijzers voor het (goede) handelen’) 

“De uitspraken van Levinas blijven uitdagen tot reflectie over broederschap, ontmoeting en dialoog, belangrijke onderwerpen waarmee vrijmetselaren zich na hun inwijding met ernst geacht worden bezig te houden. Binnen en buiten de tempel mensen helpen meer mens te worden, dat is de opdracht. Individueel én gezamenlijk.”

(Liesbeth van Eijsden: ‘Op reis naar, en mét!, de ander – De maçonnieke levenshouding in het licht van Levinas’) 

“We willen in gesprek gaan over hoe we een toekomstvaste wereld kunnen vormgeven en vooral hoe we dat met elkaar kunnen doen. Daarbij willen we niet alleen praten maar ook doen. Samen echte en creatieve voorstellen tot actie maken in welke vorm dan ook, maar ook uitvoerbaar. Het voorstel met de meeste stemmen zal door de organiserende stichting Ritus en Tempelbouw worden geadopteerd en gestimuleerd om tot daadwerkelijke uitvoering ervan te komen en aldus kleur te bekennen.”

(Peter Wouters: ‘Studiedagen 25 september en 30 oktober 2021 – Urgentie én optimisme’) 

www.ritusentempelbouw.nl