THOTH JULI/AUG 2022 – Vervolgverhalen

 

Thoth

Traditie in transitie

 

De wereld is in de overgang. Het steeds complexer geworden organisme van menselijke cultuur vertoont kwalen die niet met een handgeschreven recept voor oude medicijnen verholpen zijn. Gekoesterde tradities vragen om transformatie. Transitie gaat gepaard met groeipijn. Een uitdaging voor ieder die gelooft in de toekomst, zéker voor vrijmetselaren. Want was de loge niet juist bedoeld als werkplaats voor het uitzetten van mooie perspectieven voor mens en maatschappij?

 

In het nieuwe nummer van Thoth dat binnenkort verschijnt, wordt met een veelkleurig palet aan inzichten door geïnspireerde auteurs een panorama geschilderd van de stand van zaken in de maçonnieke cultuur, met perspectivische lijnen naar een toekomst waarin de eerbiedwaardige rituelen en symbolen nieuwe relevantie verkrijgen.

 

 

“Symbool en ritueel lopen gevaar ondergeschikt te worden aan individueel narcisme en sentiment. Ze dienen daarentegen te worden begrepen als ‘aandachtmachines’ die de mens in contact brengen met wat hem raakt en verwondert.”

(Guy Liagre: ‘Een muterende geschiedenis – De eerste maçonnieke krijtlijnen)

Onze maatschappij is onderhevig aan een continu proces van veranderingen, dat in essentie ‘autonoom’ is, in de zin dat het door niemand wordt beheerst, of bewust wordt veroorzaakt. Het ‘gebeurt’ gewoon, ondanks dat de meeste mensen een hekel aan veranderingen hebben.

(Jan den Ouden: ‘Maçonnieke vernieuwing/verandering – Een onontkoombaar gegeven’)

“Blijkbaar zijn er steeds mensen bereid om te fungeren als wegbereiders. Ze zorgen ervoor dat er routes duidelijk worden en duidelijk blijven, voor zichzelf en voor de vele mensen die nog zullen volgen.”

(Ingrid de Bonth: ‘Wegbereiders’ –  cursief)

 

 

De Nederlandse Orde van Vrijmetselaren biedt ruimte voor vrijmetselarij vanuit zowel een normatief christelijke als een godsdienstig tolerante, spirituele optiek. Die speelruimte komt nu in het gedrang omdat in stilte het accent verschuift naar normatief christelijk. Pijlers van die restauratie zijn het theïsme (de opvatting dat er een God is die voor ieder van ons persoonlijk zorgt) en een dominante positie voor de Bijbel.”

(Rien Heijdanus: ‘Maçonnieke restauratie – Normatief christelijk en/of spiritueel tolerant’)

 

 

In Vlaamse loges word ik altijd van harte broederlijk ontvangen. Wat zou het toch fijn zijn als er van reciprociteit sprake was, en Belgische broeders en zusters in Nederlandse loges maçonniek verwelkomd zouden worden. Zelfs de orthodoxen onder ons zouden de visiteuren en visitrices met ‘broeder’ en ‘zuster’ kunnen aanspreken, want die termen worden ook buiten de vrijmetselarij metaforisch gebruikt.”

(Willem Verstraaten: ‘Traditie, transitie, transformatie’ – cursief’)

Dat er tussen de regels en gewoonten in de vrijmetselarij per orde, grootloge en zeker ook internationaal kleine en grote verschillen bestaan mag als algemeen bekend worden verondersteld. Wie wel eens in het buitenland heeft gevisiteerd kan hiervan getuigen, zonder zich daar verder druk over te maken. Wie wel aandacht besteedt aan die verschillen kan prettig verwonderd of verbaasd zijn over het rijke palet aan uiteenlopende gewoonten.

(Huib Lazet: ‘Meester en  Master –  Overeenkomsten en verschillen’)

De eerste vrijmetselaarsloges vertoonden de ambitie mensen te verenigen die anders, omdat zij tot verschillende gezindtes behoorden, niet zouden bijeenkomen. Dat gaat niet zomaar, daar heb je sociaal gereedschap voor nodig, en ook dat maakt de vrijmetselarij bijzonder. Dat sociaal gereedschap heeft een naam: de traditie, verzamelnaam voor afkomst en gebruiken.

(Jef Asselbergh: ‘Gun de traditie rust’ – cursief’)

 

Nog geen deelnemer van Ritus en Tempelbouw of benieuwd naar Thoth? Klik hier om jezelf 6 keer Thot cadeau te doen!