THOTH JAN/FEB 2023 – Rite en Tempel

Van de trits ‘Wijsheid, Kracht, Schoonheid’ is de schoonheid de meest geheimzinnige. Wat wijsheid en kracht betekenen, laat zich vrij gemakkelijk onder woorden brengen, en in de meeste culturen bestaat daar algemene consensus over. Maar die schoonheid…. Wat die in de mensenziel kan aanrichten! 

De rite van de loge speelt zich af in een denkbeeldige tempel. Dat is geen eredienst voor een of andere godheid: de afspraak van vrijmetselaren is dat ze hun particuliere godsideeën buiten de tempelpoort laten. Juist zó kunnen ze elkaar wezenlijk ontmoeten, in een gezamenlijk religieus spel waarin de schoonheid centraal staat. 

Het eerste nummer van 2023 van het maçonniek cultureel magazine Thoth dat binnenkort verschijnt, is één eerbetoon aan de tijdloze schoonheid van de creatieve geestelijke arbeid die in de loge verricht wordt.

 

Uit het nieuwe nummer:

“Hoewel de kern van het maçonnieke gedachtegoed uit de klassieke Oudheid dateert, vormt dat op zich weer een weerspiegeling van veel oudere menselijke ervaringen, die via oude mythen en symbolen tot ons zijn gekomen en deel uitmaken van ons denken.” 

(Jan den Ouden: ‘Het sacrale landschap – Tempeltuin voor de vrijmetselaar’)

“De schoonheid komt het best tot haar recht als we tonen de koninklijke kunst meester te zijn, door niet te praten over de eerbiedwaardige herkomst en het edele doel van vrijmetselarij, of over dode broeders van talent. Maar door voor

de hoogste levenskunst te gaan.”

(Willem Verstraaten: ‘Schoonheid en levenskunst’ – cursief)

“Een tempel was en is een van de gewone wereld afgesneden, afgebakende, beschermde ruimte waar niet iedereen toegelaten is en waarbinnen afspraken gelden over wat men er doet en wat men er niet doet, afspraken die bovendien kunnen afwijken van wat buiten die ruimte gebeurt.”

(Jef Asselbergh: ‘Hoezo een tempel? – De steeds opnieuw gecreëerde maçonnieke ruimte’)

Klik hier om dit artikel alvast te lezen.

“De leerling moet na veel oefenen een gemis voelen. Hij wil voortgaan op de schemerige weg naar het licht. Dat is het juiste moment voor de meester om de sluier iets op te lichten en de leerling in te wijden in een van de geheimen van het ambacht.”

(Jelle van der Toorn Vrijthoff: ‘Ritus en Tempelbouw wordt R&T – ‘Regit et tollit’ opnieuw verbeeld’)

“De ontmoeting met een andere cultuur maakt de pelgrim tot vreemdeling voor anderen maar ook voor zichzelf; mensen uit andere culturen, voorbijgangers, confronteren de pelgrim met wie hij zelf denkt te zijn. De ander doet op de ander een appel, waardoor hij zichzelf kan worden.”

(Liesbeth van Eijsden: ‘De rite van de reis in de tempel van de natuur – Wandelend denken, dichten, dromen’)

“Maçonnieke rituelen bestaan uit woorden, tekens en aanrakingen. Ook bewegingen spelen echter een rol. Gebeden gaan, ter begeleiding van gesproken woorden, in alle religies en maçonnieke tradities gepaard met gebaren.”

(Guy Liagre: ‘De symboliek van biddende gebaren – Knielen en staan’)

“Wij meten als we op kosmische schaal meten, mét de afstand tegelijk de tijd. Onze loge reikt van het middelpunt van de aarde tot een onmetelijke hoogte. Hoe verder weg ik omhoog de ruimte in kijk, hoe langer geleden de dingen die ik zie gebeurd zijn.”

(Fred van der Drift: ‘Maatstok en marsroute – De gezel aan de tekentafel

Nog geen deelnemer van Ritus en Tempelbouw of benieuwd naar Thoth? Klik hier om jezelf 6 keer Thot cadeau te doen!