THOTH JULI 2021 – Ik weet het niet

Het leven wordt zinloos als het niet reikt naar een vervulling over de grens van het alledaagse, het particuliere, het anekdotische heen. Het onuitsprekelijk verlangen naar het verloren meesterwoord verenigt mensen met een totaal verschillend maatschappelijk bestaan in de vrijmetselarij. De inhoud van vrijmetselarij ontstaat uit een gemeenschappelijk weten dat er méér is. Wat dat is, ligt voorbij des wetens end.

In de loge komen mannen en vrouwen niet alleen bijeen om hun existentie van humanistische diepgang te voorzien; een onmisbaar ingrediënt in hun arbeid is het geheim, de in het dagelijks strijdgewoel vaak onhoorbare lokroep van de eeuwigheid die alle menselijk kennen te buiten gaat. In dit ‘terra incognita’ van de geest bieden de auteurs van Thoth ook in het komende nummer handreikingen om een eigen weg te vinden.

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

www.ritusentempelbouw.nl

Uit het nieuwe nummer:

“Vandaag de dag is de ik-cultuur leidend geworden. Overal. Met onaangename gevolgen. Hoewel, er is hieraan ook een andere kant. Want wat is er precies gebeurd en waar gaat dit mogelijk naar toe? Is het nog te stoppen? Moet het stoppen? Kan de vrijmetselarij hier een rol spelen? Een beschouwing met enkele aanzetten tot antwoorden.”

(Edward L. Figee: ‘De januskop van de ik-cultuur – Het hedonistische theater van de media’)

“Het gaat bij Cusanus om zelfkennis en om de beperkte mogelijkheden van ons verstand. De ideeën van eenheid en synthese, van de verzoening van opposities en verschillen zijn de hoofdthema‘s. Hedendaagse vragen die betrekking hebben op de begrensde en eindige rationaliteit, tolerantie, pluralisme en menselijke vrijheid komen vanuit Cusanus in een ander historisch licht te staan.”

(Michel Vrancken: ‘De geleerde onwetendheid van Cusanus – Het ultieme niet-weten als aansporing voor de rede’)

“Wie of wat is de mens? Het wetenschappelijke antwoord is: een diersoort met rede begiftigd. Het is dus een dier dat met verstand analytisch over zijn handelen kan nadenken. Als we een bovennatuurlijk, een bijbels perspectief kiezen om de mens te schouwen, dan wordt ons direct duidelijk dat de mens niet deugt. Hij werd niet voor niets uit het paradijs verbannen.”

(Ton de Kok: ‘Wanneer gaat de mensheid ten onder? – Cultuurpessimisme is meer dan terecht’)

“Omdat afspraken en inhouden van vrijwillig aangegane beloftes tempeldeuren gesloten houden ontstaan nieuwe vormen van instructie in een nieuwe vorm van hagenpreken, dit keer niet om Spaans geweld te ontwijken dan wel vermeende banvloeken die nooit komen; gewoon om het spannend te maken.”

(Jef Asselbergh: ‘Instructie’-boeken en meer’ – cursief)

“Waarom overwoekert het ik-woord de gedrukte media? Waarom blijven zoveel praatprogramma’s en krantenbijlagen steken in particuliere prietpraat? Waarom krijgen zoveel mensen met een larmoyant verhaal de aansporing ‘Daar zou je een boek over moeten schrijven!’, en dóen ze dat ook nog?”

(Willem Verstraaten: ‘Het geheim van het ik’ – cursief)

“Als de werkplaatsen vrij gelaten worden om hun invulling te geven aan de arbeid met bewustzijn van het Westen, dan winnen we langs alle kanten: we hebben interne verdieping, relevantie van de profane context en echte broeder- en zusterliefde doordat we diversiteit leren omarmen.”

(Serge Hoste en Rik Pinxten: ‘Een tweegesprek in loge Michel de Montaigne’)

www.ritusentempelbouw.nl