THOTH DECEMBER 2021 – Droom en daad in donkere dagen

Dooft het licht in de wereld? Thoth roept vrijmetselaren op het brandende te houden.

Als ergens bewezen wordt dat vrijmetselaren bereid zijn uit ideële motieven de handen uit de mouwen te steken, is het op de Studiedagen van Ritus en Tempelbouw. Expliciet doel van de dubbele Studiedag 2021 was tot concrete plannen te komen voor verwezenlijkbare maatschappelijke doelen met maçonnieke signatuur. Van droom naar daad dus, met overwinning van praktische bezwaren.

Na ware uitbarstingen van denkkracht en dadendrang kwamen de in groepjes samenwerkende deelnemers aan de Studiedag inderdaad met een keur aan praktische ideeën voor projecten waarmee maçonnieke idealen in de maatschappij van nu effectief tot zichtbare resultaten kunnen leiden. Het nieuwe nummer van Thoth dat deze week verschijnt is er vol van, met een keur aan antwoorden op de vraag wat de vrijmetselaar kan bijdragen aan een toekomstbestendige wereld voor ons en onze kinderen, en met als gemeenschappelijk thema ‘Bezieling, zingeving en persoonlijk leiderschap in de huidige tijd’.

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

http://www.ritusentempelbouw.nl/

Uit het nieuwe nummer: 

“Compareren gaat niet over veilig stellen van de harmonie, maar eerder over met respect voor ieders standpunt samen zoeken naar waarheid. Immers licht en donker zijn exponenten van de dynamiek van het leven en vragen een gewogen benadering: zonder duisternis geen licht, en zonder licht geen duisternis. Harmonie als een exclusief beheersinstrument is een doodlopende weg.”

(Rien Heijdanus: ‘Vitaliseren van vrijmetselarij – Van woorden naar daden’) 

“Dit relaas richt de aandacht op de progressieve mens die de gebaande paden durft verlaten. De neutrale oriëntatie op menselijke ‘potentie’ is, voor wie dat zo wil zien, minstens als belofte in de wortels van het vrije metselen opgesloten. Het levend houden van deze belofte is zeker een criterium voor de toekomstige betekenis van de maçonnieke symboliek en ritus. Met dank aan de existentialisten.”

(Theo van Sprundel: ‘Existentialistisch denken en doen – Kennis en betekenis in maçonniek verband’) 

“De vrijmetselarij is dus in een geheel ander vaarwater terecht gekomen dan de oprichters destijds vermoed zouden hebben. De doelstelling om de mens en de mensheid tot hoger geestelijk en zedelijk peil te brengen, heeft zich verplaatst van het openbare discours naar de beslotenheid van het individuele bewustzijn, eventueel opgerekt tot een gemeenschappelijke beleving binnen de Getande Rand van de plaatselijke loge.”

(Fred Corpeleijn: ‘Erfenis van het verleden lading of ballast? – Van conservering naar ontwikkeling’) 

“Weg dus met het niet te stoppen organisatorisch gewriemel dat alsmaar tracht uit te leggen wat niet kan in plaats van paden naar morgen te hakken in dit oerwoud vol valkuilen en fata morgana’s. Weg met kunstmatige grenzen en scheidingslijnen, met mistige antichambres waar maçonnieke lobbyisten van diverse signatuur elkaar treffen, met ondoorzichtige agenda’s en hier en daar een subtiele strategische zet die het eigen ‘marktaandeel’ wil veilig stellen!”

(Hugo De Cnodder: ‘Pleidooi voor bevrijding en dwarsverbanden – Naar hernieuwde status voor de loges’) 

“De bijeenkomst in de tempel is geen godsdienst. Het moet eerder een samenzijn, een ethische levensoriëntering en emotionele spiritualiteit vormen, die door symbolen en rituele handelingen binnen de gemeenschap van de

loge zichtbaar wordt, zich laat beleven, en die kan worden geleerd.”

(Henk Masselink: ‘Maçonnieke diepgang met rituele arbeid – Denken en doen van Ritus en Tempelbouw’) 

“Vrijmetselaars zijn niet ‘gewoon’ zich buiten de loge te profileren als vrijmetselaar. Hun maçonnieke levenshouding moet dan maar blijken uit hun daden en mocht het zo uitkomen, welaan, dan kunnen ze altijd nog zeggen dat hun handelwijze voortvloeit uit het feit dat zij vrijmetselaar zijn. Die ‘bekentenis’ wordt echter nauwelijks gedaan. De vrijmetselarij blijft daardoor het karakter houden van een vreemd geheim.”

(Edward L. Figee: ‘De toekomst is nú – Federaal denken kan orde versterken’) 

“Het zindert binnen de vrijmetselarij van de vernieuwingsdrang. Alles ietsje beter doen is niet genoeg; nodig is een inspirerende nieuwe werkwijze. Vrijmetselaren willen orde scheppen waar chaos is. Ze hebben daarbij de pretentie op zoek te zijn naar waarheid en te overbruggen of weg te nemen wat mensen scheidt. Op alle drie punten – het zoeken naar waarheid, het scheppen van orde in de chaos en het bevorderen van verbinding tussen mensen – hebben zij de samenleving inderdaad iets fundamenteel nieuws te bieden: het zoeken naar en vinden van synergie.”

(Rob Zuijderhoudt: ‘In het Westen veel nieuws – Doe u kennen met maçonniek elan!’) 

www.ritusentempelbouw.nl