THOTH MEI/JUNI 2023 – Loge, quo vadis?

We gaan op weg naar nergens als we ons in de loge in museale hooghartigheid beperken tot ‘re-enactment’ van ooit cultureel relevante rituelen. Onze werkwijze verdient het met verve uitgedragen te worden op het maatschappelijk toneel van het hier en nu en de toekomst.


 

Uit het nieuwe nummer:

“Indien de vrijmetselarij zich bekommert om haar toekomst, dan is een terugkeer naar haar ware aard geboden. Dat betekent dat de maçonnieke werkwijze universalistisch wordt gemaakt, en dus gespeend van filosofische, religieuze en godsdienstige uitingen.”

Fred Corpeleijn, Vrijmetselarij 3.0 – Vooruit naar vrijheid van denken

Klik hier om dit artikel alvast te lezen.

“Wat ons onuitgesproken verbindt of ons onwillekeurig van elkaar verwijderd houdt, overstijgt meestal iedere vorm van verbaal taalgebruik. Zo staan we ook sprakeloos in de broederketen, die ons aangrijpt en met ontroering vervult. Onze maçonnieke arbeid mag dan wel op een symbolische manier gebeuren, het is allerminst een vrijblijvende bezigheid. Integendeel, het is een zoektocht naar betekenisgeving in een zeer snel veranderende samenleving.”

Pol Hoste, Theater van zingeving, Betekenisvolle symbolische arbeid​

“De Stoa gaf antwoord op allerlei praktische levensvragen, zoals: Hoe dienen wij ons te gedragen in moeilijke omstandigheden? Wat is voor ons belangrijk in dit leven? Waar liggen de prioriteiten? Hoe kunnen wij ons gelukkig voelen? In die zin was dit gedachtegoed zeker religieus (levensbeschouwelijk), maar het liet de praktische uitwerking daarvan aan de betrokkene: een religie zonder godsdienst dus. Hier zien we een duidelijke verwantschap met de maçonnieke deugd-filosofie.

Jan den Ouden​ Stoa, een religie zonder godsdienst, De loge als leerschool tot een levenshouding​

“Vrijmetselaars die enkel via lippendienst aan de tempel der mensheid werken, schieten volgens mij te kort. Als vrijmetselaar moeten we alert zijn op maatschappelijk onrecht en onze kennis gebruiken om anderen te helpen. Op de tiende verjaardag van onze werkplaats stelden wij een plan op poten om jonge volwassen of nog minderjarige vluchtelingen daadwerkelijk te helpen.

Marie-Jeanne Maes, Zolang de steen maar rolt!​ Aan de arbeid in het Westen​

“Als de ceremonie geëindigd is, is het nieuw aangenomen lid verplicht ‘… een zwabber uit een emmer water te halen en de tekening op de vloer die in krijt en houtskool gemaakt is, uit te vegen…”

Guy Liagre​, Loge, quo vadis?​, Vrijmetselarij in de 21ste eeuw​

“Onderzoek laat zien dat vrijmetselarij veel mensen aanspreekt, maar dat wanneer zij steeds terugvalt op haar grootse verleden om haar bestaansrecht in het heden te legitimeren, men snel afhaakt. Dat is logisch, want als je in het spel – en vrijmetselarij heeft alle elementen van een spel – jezelf buiten spel zet, word je afgefloten.”

Rien Heijdanus​, Het perspectief van het tableau​​, Naar een eigentijdse vrijmetselarij

Nog geen deelnemer van Ritus en Tempelbouw of benieuwd naar Thoth? Klik hier om jezelf 6 keer Thot cadeau te doen!