Agenda komende activiteiten

Volledige agenda >
Zaterdag
30 Oktober 2021
STUDIEDAG VAN 2021 op 30 oktober 2021 - Kleur bekennen!
Aanmelden >
Thoth magazine
September 2021 Bekijk deze uitgave >

STUDIEDAG VAN 2021 - Kleur bekennen!

AANMELDEN STUDIEDAG op 25 september 2021 is vanwege het bereikte aantal deelnemers (maatregelen COVID-19) gesloten. Het bestuur van Ritus en Tempelbouw heeft besloten om twee studiedagen te houden. Naast de bekende 25 september volgt een herhaling op 30 oktober. De aanmelding voor 30 oktober is geopend. Kleur bekennen! Wat draagt de vrijmetselaar bij aan een toekomstbestendige wereld voor ons en onze kinderen? De Studiedag nr. 2 gaat door op zaterdag 30 oktober 2021 te Zeist. Verder na de eerste oproep en de rijke oogst van vier digitale seminars. Tijdens de studiedag van 2019 deed Jan Terlouw een prikkelende oproep aan ons allemaal. Sterker nog, ze vormde de opmaat tot maar liefst vier digitale seminars en tot hoe de Studiedag 2021 vorm en inhoud zal krijgen!

lees verder >

THOTH SEPTEMBER 2021 - Reizen in de geest

“Kennismaken met nieuwe ideeën en reizen in de letterlijke en figuurlijke wereld om ons heen staan hoog in ons vaandel. We willen graag naar buiten treden en de ontmoeting met de ander bevorderen, zodat we met en van elkaar kunnen leren. Onze reistas is gevuld met leergierigheid, met bezieling en met compassie voor de mensen om ons heen - voor onze medereizigers…” Zo wordt een autonome loge geïntroduceerd in het nieuwe nummer van Thoth dat een dezer dagen verschijnt. Het citaat kan dienen als ‘baedeker’ voor de weg van de vrijmetselaar en voor ieder die geestelijke ontdekkingsreizen aandurft, niet alleen in het veilige huis van de loge maar ook in het labyrint van het Westen. Het reizen in de geest is het hoofdmotief van dit nummer van Thoth, een gids waarmee je zonder vaccinatiepaspoort of zelftest op reis kunt naar de verste uithoeken van de menselijke geest. Tenslotte is het reizen niet voor niets de centrale metafoor voor de ontwikkeling van de mens in de loge!

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…” Waar staat de jonger aangenome Leerling? Aan ’t Noorden. Wat is zyn doen? Alle Vreemde en Luystervinken te weren. Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft? Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt. Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen.

lees verder >