THOTH MAART 2017

Spiegel van broederschap

Koffiehuis ten tijden van de oprichting van de Londense grootloge in 1717.

Vrijmetselarij is een toonbeeld van immaterieel erfgoed dat het waard is gekoesterd te worden. Niet als kostelijk maar morsdood museumstuk, maar als levend onderdeel van onze cultuur. De veranderde tijd vraagt om bijstelling van de traditie, maar zóveel is er nu ook weer niet veranderd sinds 1717.

lees verder >

Vrijmetselarij morgen op pad naar meesterschap – Een beschouwing over de hedendaagse vrijmetselarij in Vlaanderen en Nederland.

Als betrokken en bewogen vrijmetselaar heb ik gedurende meer dan 35 jaar vrij intensief door diverse geledingen van het maçonnieke landschap tussen Rijsel en Amsterdam, Maaseik en Middelburg gereisd. Ik heb aan die ervaring een sterk verlangen ontwikkeld om de diversiteit aan maçonnieke verschijningsvormen te beschouwen, te doorgronden en in kaart te brengen. Enerzijds met de wens om tot begrijpende synthese te komen, anderzijds vanuit een poging om vooruit te blikken.
Het boek is te bestellen via de Webwinkel van Ritus en Tempelbouw

lees verder >

Rituelendag 2017 – ‘INTO THE WEST’

INTO THE WEST’
Ja, zomaar een aanhef die binnen de werkgroep ritualen is uitgegroeid tot het thema van de rituelendag 2017.

Het ‘Westen’ zal in onze maçonnieke werkwijze bekend voorkomen, maar als thema voor de rituelendag 2017 zal het ook nieuwsgierigheid wekken. Deze dag zal een uitdaging worden voor alle deelnemers, broeders en zusters, vanuit diverse masculiene en feminiene maçonnieke organisaties.

lees verder >

Column Willem Verstraaten – hoofdredacteur Thoth

De broeder in de spiegel
Drie eeuwen zoeken naar verbindingI
Broederschap lijkt steeds meer een synoniem te worden voor een club van gelijkgestemden, of erger nog: een lobbyclub. Een gemeenschappelijk beroep, eenzelfde leeftijdscategorie of een gedeelde vijand maakt nog geen broederschap; kijk naar de notarissen, een ouderenpartij of de Ku Klux Clan. Broederschap vereist een ideaal. Broederschap heeft pas betekenis als ze mensen omvat die juist op wezenlijke punten van elkaar verschillen.

lees verder >

De geest van alchemie

“Weinigen zullen, wanneer zij de logeruimte betreden, het idee hebben dat zij in een symbolisch alchemistisch laboratorium terecht zijn gekomen. Dat zon en maan in het oosten, de tekens van de dierenriem op de muren en de kubieke steen allemaal alchemistische symbolen zijn. Dat de vorm van J en B een samenstelling is van de alchemistische Griekse metaaloven en de oudtestamentische kolommen.

lees verder >

Het maçonnieke veelvlak

“Niet alleen in het systeem van Plato maar nog uitgesprokener in het neoplatonisme vanaf de derde eeuw n. Chr. neemt de aansporing tot een deugdzaam leven en de ‘reiniging van het denken’ een belangrijke plaats in. Voor het neoplatonisme is de reiniging van het denken en van de ziel door de innerlijke blik, het geestesoog, zelfs het kernmoment in de opgang van de ziel tot het beleven en schouwen van het overstijgend-goddelijk Goede en Schone. We treffen het beeld meerdere keren aan bij Plotinus (204-270 n. Chr.). De volgende passage uit zijn Enneaden is voor vrijmetselaren des te meer relevant vanwege een tweede vergelijking die hij hanteert: het steenhouwen.

lees verder >

Met wijsheid en kracht op weg naar schoonheid

In het maçonnieke ritueel speelt de schoonheid een hoofdrol; niet voor niets is bij de opening van de loge de volgorde van de trits die tot toenemende verlichting leidt ‘Wijsheid’, ‘Kracht’, ‘Schoonheid’. Pas als de schoonheid is ontvlamd, kan het licht met volle kracht schijnen in de loge. ”Ook zonder traditioneel geloof kan kunst getuigen […]

lees verder >

Ontmoeting in stijl

“De vrijmetselaar werkt niet in het veilige vacuüm van de museumzaal, maar in de dynamiek van de eigen tijd, met intermenselijke ontwikkelingen die wel echo’s uit het verleden oproepen, maar die ook altijd weer uitdagen om nieuwe antwoorden te vinden op de aloude levensvragen. De stijl van de vrijmetselarij wordt gekenmerkt door de actieve bereidheid […]

lees verder >

Vernieuwing door inwijding

“Het is geheel natuurlijk dat de mens van de ene naar de andere fase groeit en zich ontwikkelt. Veel processen lijken ogenschijnlijk als vanzelf te gaan, terwijl andere een actieve ondersteuning nodig hebben van mensen die al eerder door een dergelijk proces zijn gegaan. In de spirituele tradities van de mens worden deze overgangen vaak […]

lees verder >

Het licht van de mens

“Het licht van de mens schijnt in de duisternis… De geest maakt zich steeds meer los van de beperkingen van het lichaam. De robot verlost ons van geestdodende taken of maakt acties mogelijk waartoe ons lichaam niet (meer) in staat is. Een armprothese die met denkkracht gestuurd wordt, een draagbare alvleesklier, implantaten in oog en […]

lees verder >
1 2