THOTH MEI 2017

Eeuwige en onveranderlijke waarheden oefenen altijd weer onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op mensen, en ook in de loge wordt er naarstig naar gezocht. De grote waarde van de methode die daarbij ingezet wordt, schuilt erin dat ieder wel uitgedaagd wordt op zoek naar waarheid te gaan, maar dat er niet zoiets als ‘de’ waarheid voorgespiegeld wordt; ieder moet en mag de eigen waarheid zoeken en vinden.

lees verder >

Vrijmetselarij morgen op pad naar meesterschap – Een beschouwing over de hedendaagse vrijmetselarij in Vlaanderen en Nederland.

Als betrokken en bewogen vrijmetselaar heeft Hugo de Cnodder gedurende meer dan 35 jaar vrij intensief door diverse geledingen van het maçonnieke landschap tussen Rijsel en Amsterdam, Maaseik en Middelburg gereisd. Hij heeft aan die ervaring een sterk verlangen ontwikkeld om de diversiteit aan maçonnieke verschijningsvormen te beschouwen, te doorgronden en in kaart te brengen. Enerzijds met de wens om tot begrijpende synthese te komen, anderzijds vanuit een poging om vooruit te blikken.
Het boek is te bestellen via de Webwinkel van Ritus en Tempelbouw

lees verder >

Rituelendag 2017 – ‘INTO THE WEST’

DE AANMELDING VIA DE WEBSITE IS GESLOTEN.
INLICHTINGEN VIA E-MAILADRES  jac.boere@gmail.comAlleen contribuanten van R&T kunnen zich opgeven.
Ja, zomaar een aanhef die binnen de werkgroep ritualen is uitgegroeid tot het thema van de rituelendag 2017.

Het ‘Westen’ zal in onze maçonnieke werkwijze bekend voorkomen, maar als thema voor de rituelendag 2017 zal het ook nieuwsgierigheid wekken. Deze dag zal een uitdaging worden voor alle deelnemers, broeders en zusters, vanuit diverse masculiene en feminiene maçonnieke organisaties.

lees verder >

Column Willem Verstraaten – hoofdredacteur Thoth

Kijk, broeders en zusters, hier is weer de tweemaandelijkse aankondiging van de nieuwe Thoth. Graag ook dit keer uw inspanning om deze op ruime schaal te verspreiden naar de logecorrespondenten en –secretarissen, naar de daartoe geëigende websites en naar alle broeders en zusters van wie u denkt dat ze iets aan Thoth zouden kunnen hebben, evenals naar levensbeschouwelijk geïnteresseerden buiten de directe maçonnieke kring.

lees verder >

Studiedag 2017 ““Van de mens naar het oneindige”.

Het jaar 2017 is een bijzonder maçonniek jaar. Dat geldt in de eerste plaats voor de bakermat van de vrijmetselarij, Engeland, waar in 1717 de eerste officiële formalisering van een overkoepelende maçonnieke organisatie plaats vond. We zijn inmiddels 300 jaar verder waarbij vrijmetselaren zich nogal eens uitputten om de historische betekenissen, contexten etc. van het verleden sterk te belichten. Ritus en Tempelbouw heeft in dat opzicht een prachtig overzicht van erg veel relevante teksten en informatie. Via de website kan de lezer in het digitaal archief zijn hart ophalen.

lees verder >

De geest van alchemie

“Weinigen zullen, wanneer zij de logeruimte betreden, het idee hebben dat zij in een symbolisch alchemistisch laboratorium terecht zijn gekomen. Dat zon en maan in het oosten, de tekens van de dierenriem op de muren en de kubieke steen allemaal alchemistische symbolen zijn. Dat de vorm van J en B een samenstelling is van de alchemistische Griekse metaaloven en de oudtestamentische kolommen.

lees verder >

Het maçonnieke veelvlak

“Niet alleen in het systeem van Plato maar nog uitgesprokener in het neoplatonisme vanaf de derde eeuw n. Chr. neemt de aansporing tot een deugdzaam leven en de ‘reiniging van het denken’ een belangrijke plaats in. Voor het neoplatonisme is de reiniging van het denken en van de ziel door de innerlijke blik, het geestesoog, zelfs het kernmoment in de opgang van de ziel tot het beleven en schouwen van het overstijgend-goddelijk Goede en Schone. We treffen het beeld meerdere keren aan bij Plotinus (204-270 n. Chr.). De volgende passage uit zijn Enneaden is voor vrijmetselaren des te meer relevant vanwege een tweede vergelijking die hij hanteert: het steenhouwen.

lees verder >

Met wijsheid en kracht op weg naar schoonheid

In het maçonnieke ritueel speelt de schoonheid een hoofdrol; niet voor niets is bij de opening van de loge de volgorde van de trits die tot toenemende verlichting leidt ‘Wijsheid’, ‘Kracht’, ‘Schoonheid’. Pas als de schoonheid is ontvlamd, kan het licht met volle kracht schijnen in de loge. ”Ook zonder traditioneel geloof kan kunst getuigen […]

lees verder >

Ontmoeting in stijl

“De vrijmetselaar werkt niet in het veilige vacuüm van de museumzaal, maar in de dynamiek van de eigen tijd, met intermenselijke ontwikkelingen die wel echo’s uit het verleden oproepen, maar die ook altijd weer uitdagen om nieuwe antwoorden te vinden op de aloude levensvragen. De stijl van de vrijmetselarij wordt gekenmerkt door de actieve bereidheid […]

lees verder >

Vernieuwing door inwijding

“Het is geheel natuurlijk dat de mens van de ene naar de andere fase groeit en zich ontwikkelt. Veel processen lijken ogenschijnlijk als vanzelf te gaan, terwijl andere een actieve ondersteuning nodig hebben van mensen die al eerder door een dergelijk proces zijn gegaan. In de spirituele tradities van de mens worden deze overgangen vaak […]

lees verder >
1 2