THOTH MAART 2018

De kracht van verbeelding.
Verbeeldingskracht is de levensader van de vrijmetselarij. Daarvan wordt een caleidoscoop van flonkerende voorbeelden getoond in het nieuwe nummer van Thoth dat over enkele dagen verschijnt.

lees verder >

Collegium Masonicum

Vijfde Collegium Masonicum voor Meesters.

Op zaterdag 14 april 2018 zal het vijfde Collegium Masonicum voor Meesters in Nederland gehouden worden!
Als u wilt deelnemen aan het Collegium Masonicum voor Meesters, kunt u zich aanmelden via Br. Hans vanLith e-mailadres h.v.lith@concepts.nl  Opgave via een website is helaas niet mogelijk.

 Ik verzoek u om u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 6 april 2018 te willen opgeven!.

lees verder >

De Magie van de Loge

Oet boek ‘De Magie van de Loge’, een bijzonder boek dat geheel gewijd is aan de beleving in de loge.
Een feest van herken­ning voor iedere vrij­metselaar, maar ook een unieke kans voor de geïnteresseerde bui­tenstaander om de loge­ arbeid méé te beleven.

lees verder >

De ritualen van Friedrich L. Schröder

Deze monografie geeft niet alleen een vertaling van het leerling- gezellen en meester-rituaal van Schröder. De auteurs nemen de lezer mee op zoek naar de oorspronkelijke kenmerken van de vrijmetselarij.
Het boek is te bestellen via de Webwinkel van Ritus en Tempelbouw

lees verder >

Column Willem Verstraaten – hoofdredacteur Thoth

Kijk, broeders en zusters, hier is weer de tweemaandelijkse aankondiging van de nieuwe Thoth. Graag ook dit keer uw inspanning om deze op ruime schaal te verspreiden naar de logecorrespondenten en –secretarissen, naar de daartoe geëigende websites en naar alle broeders en zusters van wie u denkt dat ze iets aan Thoth zouden kunnen hebben, evenals naar levensbeschouwelijk geïnteresseerden buiten de directe maçonnieke kring.

lees verder >

De geest van alchemie

“Weinigen zullen, wanneer zij de logeruimte betreden, het idee hebben dat zij in een symbolisch alchemistisch laboratorium terecht zijn gekomen. Dat zon en maan in het oosten, de tekens van de dierenriem op de muren en de kubieke steen allemaal alchemistische symbolen zijn. Dat de vorm van J en B een samenstelling is van de alchemistische Griekse metaaloven en de oudtestamentische kolommen.

lees verder >

Het maçonnieke veelvlak

“Niet alleen in het systeem van Plato maar nog uitgesprokener in het neoplatonisme vanaf de derde eeuw n. Chr. neemt de aansporing tot een deugdzaam leven en de ‘reiniging van het denken’ een belangrijke plaats in. Voor het neoplatonisme is de reiniging van het denken en van de ziel door de innerlijke blik, het geestesoog, zelfs het kernmoment in de opgang van de ziel tot het beleven en schouwen van het overstijgend-goddelijk Goede en Schone. We treffen het beeld meerdere keren aan bij Plotinus (204-270 n. Chr.). De volgende passage uit zijn Enneaden is voor vrijmetselaren des te meer relevant vanwege een tweede vergelijking die hij hanteert: het steenhouwen.

lees verder >

Met wijsheid en kracht op weg naar schoonheid

In het maçonnieke ritueel speelt de schoonheid een hoofdrol; niet voor niets is bij de opening van de loge de volgorde van de trits die tot toenemende verlichting leidt ‘Wijsheid’, ‘Kracht’, ‘Schoonheid’. Pas als de schoonheid is ontvlamd, kan het licht met volle kracht schijnen in de loge. ”Ook zonder traditioneel geloof kan kunst getuigen […]

lees verder >

Ontmoeting in stijl

“De vrijmetselaar werkt niet in het veilige vacuüm van de museumzaal, maar in de dynamiek van de eigen tijd, met intermenselijke ontwikkelingen die wel echo’s uit het verleden oproepen, maar die ook altijd weer uitdagen om nieuwe antwoorden te vinden op de aloude levensvragen. De stijl van de vrijmetselarij wordt gekenmerkt door de actieve bereidheid […]

lees verder >

Vernieuwing door inwijding

“Het is geheel natuurlijk dat de mens van de ene naar de andere fase groeit en zich ontwikkelt. Veel processen lijken ogenschijnlijk als vanzelf te gaan, terwijl andere een actieve ondersteuning nodig hebben van mensen die al eerder door een dergelijk proces zijn gegaan. In de spirituele tradities van de mens worden deze overgangen vaak […]

lees verder >
1 2