Agenda

STUDIEDAG 2021

Met geopende ramen: maçonnieke vensters op een wereld in transitie.

Onderweg naar de Studiedag van 2021 via vier seminars

Aanmelden voor Seminar 3 (Chantal Suissa), zondag 18 april 2021, 13.30-16.30 uur. De inschrijving opent op 21-03-2021 – de inschrijving sluit op 10-04-2021.

Aanmelden voor Seminar 4 (Hans Andeweg), zondag 6 juni 2021, 13.30-16.30 uur. De inschrijving opent op 18-04-2021 – de inschrijving sluit op 29-05-2021.

Aanmelden voor Studiedag, zaterdag 25 september 2021, hele dag. De inschrijving opent op 06-06-2021 – de inschrijving sluit op 18-09-2021.

ONTMOETINGSDAG R&T-STC 2021

Zonder ontmoeting geen vrijmetselarij. De ontmoeting is het hart van de maçonnieke methode.

Want vanaf haar bestaan ijvert de vrijmetselarij voor het verenigen wat anders gescheiden zou blijven. Ook de focus op diversiteit en gelijkwaardigheid zijn blijvende aandachtspunten. ‘De vreemdeling, het vreemde’ mag niet vermeden worden, uitsluitingsdenken mag geen valkuil worden, ongeacht hoe de vrijmetselarij zich organiseert in ordes en koepels.

Vanaf 2013 en verder jaarlijks vanaf 2015 tot op heden vond een maçonniek grensoverschrijdend team van vrijmetselaren met deze basisidee aansluiting en ondersteuning door Ritus en Tempelbouw en de Antwerpse Studiekring Trigonum Coronatum, om Ontmoetingsdagen te organiseren voor Nederlandse en Nederlandstalige Belgische vrijmetselaren. Eerdere impressies en verslagen van deze Ontmoetingsdagen vindt u terug in het archief van Thoth op de R&T-website.

De Ontmoetingsdag R&T-STC, gepland voor begin 2021 in Brugge, kreeg door de coronapandemie een andere timing en werkvorm. Immers, het direct fysiek ontmoeten is al maandenlang onmogelijk, en er werd door het OD-team soepel geswitcht naar een virtuele / hybride vorm om elkaar toch te ontmoeten. Verlangende signalen van veel ex-deelnemers werden goed opgepakt en het team besloot niet te wachten op het onduidelijke einde van de pandemie. Door deze flexibele aanpassing wordt nu een opbouw gerealiseerd naar de uiteindelijke gezamenlijke Ontmoetingsdag R&T-STC  2021 op

23 oktober 2021

Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Om deel te nemen in de (hybride) virtuele Zoom-Ontmoetingsdag, zult u zich moeten inschrijven, met vermelding van uw naam, mailadres en logenaam+plaats. Na inschrijving ontvangt u uw persoonlijke Zoom-link in uw mailbox.

Inmiddels is het basis OD-team al aan de slag gegaan met 2 groepjes vrijmetselaren uit diverse grootloges. Met groep-1 wordt een video opname gemaakt in het prachtige logegebouw in Brugge. De deelnemers van groep 1 presenteren hun persoonlijke terugblik op de vroegere ontmoetingsdagen. Zij bezinnen zich op drie vragen: Wat dreef je naar de Ontmoetingsdagen? Wat deden de Ontmoetingsdagen met je? Wat verwacht je van toekomstige Ontmoetingsdagen?

Deze video-opname, waarin ook het gehele OD-team hun verlangen over toekomstige ontmoetingsdagen uit, wordt gepresenteerd in het eerste deel van de Ontmoetingsdag R&T-STC 2021 op 23 oktober.

Met de derde vraag gaat intussen ook reeds groep 2 aan de slag in drie Zoom-workshops. Hun bevindingen en conclusies over hoe maçonnieke ontmoetingsdagen in de toekomst zouden kunnen zijn, worden in het tweede deel van de Ontmoetingsdag R&T-STC 2021 gepresenteerd.

Vrijmetselaars van alle grootloges en van autonome loges in Nederland en België kunnen zich  inschrijven, zodra de inschrijvingsmodule van de R&T-website beschikbaar is.

Informatie via het OD-team,

Bart Libbrecht, Gerdien Ilmer, Liesbeth van Eijsden en Hugo De Cnodder

ontmoetingsdagvm@gmail.com

COLLEGIUM MASONICUM OOST  NEDERLAND

De Maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw organiseert jaarlijks voor leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum.

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling, gezel-  en meester vrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s Ritualen en Symboliek, Organisatie en Vrijmetselarij en Samenleving en vervolgens besproken onder het motto “Geen discussie, alleen bijdragen”. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden.

Zo ontstaat een kleurrijk palet aan informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gezocht wordt.

Ieder ervaart dat zijn mening volledig gerespecteerd wordt en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in een gedachtewisseling. Het resultaat is dat enerzijds de aanwezigen zich heel persoonlijk uitspreken en dat anderzijds de werkwijze controleerbaar blijft.

Gezien deze werkwijze wordt er gestreefd naar een maximaal deelnemersaantal van 30 Broeders.

Het eerstvolgende Collegium Masonicum zal plaats vinden op 5 en 6 februari 2022

Verdere informatie of  aanmelden kan men verkrijgen via het e-mailadres  info@ritusentempelbouw.nl