Agenda

AMOR MUNDI

Ontmoetingsdag door Ritus en Tempelbouw-België voor Nederlandstalig-Belgische en Nederlandse vrijmetselaren

Zonder ontmoeting geen vrijmetselarij. De ontmoeting is het hart van de maçonnieke methode. Sinds haar bestaan ijvert de vrijmetselarij voor het verenigen wat anders gescheiden zou blijven. Ook de focus op diversiteit en gelijkwaardigheid zijn blijvende aandachtspunten. ‘De vreemdeling, het vreemde’ mag niet vermeden worden. Uitsluitingsdenken mag geen valkuil worden, ongeacht hoe de vrijmetselarij zich organiseert in ordes en koepels.

Hoe ontstaan? vanaf 2013 en verder jaarlijks vanaf 2015 tot op heden vond een maçonniek grensoverschrijdend team van vrijmetselaren met deze basisidee aansluiting en ondersteuning door Ritus en Tempelbouw en de Antwerpse Studiekring Trigonum Coronatum, om Ontmoetingsdagen te organiseren voor Nederlandse en Nederlandstalige Belgische vrijmetselaren. Eerdere impressies en verslagen van deze Ontmoetingsdagen vindt u terug in het archief van Thoth op de R&T-website.

De Ontmoetingsdag R&T-STC, gepland voor begin 2021 in Brugge, kreeg eerst door de coronapandemie een andere timing en werkvorm, maar het steeds maar wijzigen is onhoudbaar geworden. 

Het organiserend team heeft nu besloten om de reeks OD-2019 t/m 2021 definitief af te sluiten.

Wij wilden ons vanaf 2022 focussen op een nieuwe, toekomstige reeks van OD’s, getiteld:

AMOR MUNDI

Ontmoetingsdag door Ritus en Tempelbouw-België.

Voor Nederlandstalig-Belgische en Nederlandse vrijmetselaren

Over een vervolg zijn vele mooie plannen ontwikkeld, echter de praktische uitvoerbaarheid en de haalbaarheid bleken op dit moment niet te realiseren.

Mocht er t.z.t. een vervolgproject worden gestart, dan volgt de informatie via de website.

Bart Libbrecht, Gerdien Ilmer, Liesbeth van Eijsden, Dorine Dysers en Hugo De Cnodder ontmoetingsdagvm@gmail.com

——————————————————————————————————

COLLEGIUM MASONICUM OOST  NEDERLAND

De geplande Collegium Masonicum vanwege corona is afgelast tot nader bekend te maken moment.

De Maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw organiseert jaarlijks voor leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum.

De Maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw organiseert jaarlijks voor leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum.

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling, gezel-  en meester vrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s Ritualen en Symboliek, Organisatie en Vrijmetselarij en Samenleving en vervolgens besproken onder het motto “Geen discussie, alleen bijdragen”. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden.

Zo ontstaat een kleurrijk palet aan informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gezocht wordt.

Ieder ervaart dat zijn mening volledig gerespecteerd wordt en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in een gedachtewisseling. Het resultaat is dat enerzijds de aanwezigen zich heel persoonlijk uitspreken en dat anderzijds de werkwijze controleerbaar blijft.

Gezien deze werkwijze wordt er gestreefd naar een maximaal deelnemersaantal van 30 Broeders.

Verdere informatie of  aanmelden kan men verkrijgen via het e-mailadres  info@ritusentempelbouw.nl