Agenda

ONTMOETINGSDAG R&T-STC 2022

Zonder ontmoeting geen vrijmetselarij. De ontmoeting is het hart van de maçonnieke methode. Sinds haar bestaan ijvert de vrijmetselarij voor het verenigen wat anders gescheiden zou blijven. Ook de focus op diversiteit en gelijkwaardigheid zijn blijvende aandachtspunten. ‘De vreemdeling, het vreemde’ mag niet vermeden worden. Uitsluitingsdenken mag geen valkuil worden, ongeacht hoe de vrijmetselarij zich organiseert in ordes en koepels.

Hoe ontstaan? vanaf 2013 en verder jaarlijks vanaf 2015 tot op heden vond een maçonniek grensoverschrijdend team van vrijmetselaren met deze basisidee aansluiting en ondersteuning door Ritus en Tempelbouw en de Antwerpse Studiekring Trigonum Coronatum, om Ontmoetingsdagen te organiseren voor Nederlandse en Nederlandstalige Belgische vrijmetselaren. Eerdere impressies en verslagen van deze Ontmoetingsdagen vindt u terug in het archief van Thoth op de R&T-website.

De Ontmoetingsdag R&T-STC, gepland voor begin 2021 in Brugge, kreeg eerst door de coronapandemie een andere timing en werkvorm, maar het steeds maar wijzigen is onhoudbaar geworden. Het organiserend team heeft nu besloten om de reeks OD-2019 t/m 2021 definitief af te sluiten. Wij focussen nu vanaf 2022 op een nieuwe, toekomstige reeks van OD’s, getiteld:  AMOR MUNDI

Een mooi plan ligt al klaar. Het zal gaan om liefde voor de werkelijkheid, voor het vreemde en de vreemdeling, als drijvende kracht voor (her-)initiatie, bij de ontmoeting met elkaar, de (ont-)moeting en het opdoen van ontmoetingsvaardigheden. Een inspirerende locatie is essentieel. Kijk op de hieronder staande website en laat u alvast verrassen.

Wanneer?       De eerste Ontmoetingsdag gaat door op 17 september 2022

Waar?              Kunstsite Verbeke Foundation in Kemzeke, België

ttps://verbekefo(https://verbekefoundation.com/evenementen/)

Noteert u deze datum in uw agenda. Om deel te nemen in deze Ontmoetingsdag, zult u zich via de website van https://www.RitusenTempelbouw.nl  te zijner tijd moeten inschrijven, met vermelding van uw naam, mailadres en logenaam+plaats. 

Vrijmetselaars en Weefsters van alle grootloges en van autonome loges in Nederland en België kunnen zich  inschrijven, zodra de inschrijvingsmodule van de R&T-website beschikbaar is.

Informatie via het OD-team,

Bart Libbrecht, Gerdien Ilmer, Liesbeth van Eijsden en Hugo De Cnodder

ontmoetingsdagvm@gmail.com

COLLEGIUM MASONICUM OOST  NEDERLAND

De Maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw organiseert jaarlijks voor leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum.

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling, gezel-  en meester vrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s Ritualen en Symboliek, Organisatie en Vrijmetselarij en Samenleving en vervolgens besproken onder het motto “Geen discussie, alleen bijdragen”. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden.

Zo ontstaat een kleurrijk palet aan informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gezocht wordt.

Ieder ervaart dat zijn mening volledig gerespecteerd wordt en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in een gedachtewisseling. Het resultaat is dat enerzijds de aanwezigen zich heel persoonlijk uitspreken en dat anderzijds de werkwijze controleerbaar blijft.

Gezien deze werkwijze wordt er gestreefd naar een maximaal deelnemersaantal van 30 Broeders.

Het eerstvolgende Collegium Masonicum zal plaats vinden op 5 en 6 februari 2022

Verdere informatie of  aanmelden kan men verkrijgen via het e-mailadres  info@ritusentempelbouw.nl

Voor het eerst in haar bijna 24-jarig bestaan was het dit jaar als gevolg van de Coronamaatregelen niet mogelijk om het Collegium Masonicum Oost doorgang te laten vinden. Nu de overheidsmaatregelen versoepeld zijn is het mij een groot genoegen u te kunnen berichten dat de stichting Ritus en Tempelbouw en ondergetekende voornemens zijn om in 2022 de draad weer op te pakken met een 23ste editie die gehouden zal worden op 5 en 6 februari 2022.

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling-, gezel- , en meester vrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s     ‘Ritualen en Symboliek’, ‘Organisatie’, en ‘Vrijmetselarij en Samenleving’ en vervolgens besproken onder het motto “Geen discussie, alleen bijdragen”. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden. 

Het Collegium Masonicum in Oost Nederland zal gehouden worden op 

5 en 6 februari 2022 in Allegoeds Groepshotel ‘Het Bosgoed’ , Molenweg 49 te Lunteren.

De kosten bedragen € 160,- p.p. voor een 1-persoonskamer. Dit is inclusief lunch en een drie-gangen diner op zaterdag alsmede een ontbijtbuffet en lunch op zondag. Wanneer u een dag eerder wilt aankomen dan bestaat de mogelijkheid een nacht van vrijdag op zaterdag bij te boeken voor € 57,50,- (inclusief ontbijt). Betaling geschied ter plaatse aan het einde van de bijeenkomst.

Vanzelfsprekend zullen de landelijke maatregelen die voortkomen uit de Coronacrisis ook gevolgen kunnen hebben voor de organisatie van dit Collegium Masonicum. Momenteel is het tonen van het vaccinatiebewijs danwel een negatieve testuitslag nog verplicht, wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen in samenspraak met Het Bosgoed het beleid zo nodig gaandeweg aanpassen.