Werkjaar – Maconnieke Gedichten

6.00

In deze bundel wordt op ongedwongen wijze een gang door het werkjaar gemaakt, van opening ervan tot en met Zomer Sint Jan. Ook hier weer een reeks sonnetten die aansluiten bij wat zich in een jaar in een loge afspeelt. Gedichten die daarmee ook geschikt zijn om in de loge te gebruiken.