Studiedag 2020 – Kleur bekennen!

45.00

De kosten voor deelname aan de Studiedag 2020 bedragen Euro 45,00 – dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch en een drankje

Mocht echter in de komende maanden blijken dat de organisatie van de Studiedag met beperkingen te maken krijgt, dan zullen we daar uiteraard naar handelen. Iedereen kan zich met een gerust hart aanmelden aangezien Ritus en Tempelbouw in- schrijfgelden, indien nodig, zal terugstorten.

 

Aantal plaatsen beschikbaar: 192

Kleur bekennen!

Wat draagt de vrijmetselaar bij aan een toekomstbestendige wereld voor ons en onze kinderen?

Studiedag Ritus en Tempelbouw op zaterdag 26 september 2020

Tijdens de studiedag van 2019 deed Jan Terlouw een prikkelende oproep aan ons allemaal: denk na over wat de vrijmetselarij bijdraagt aan onze wereld en hoe daarbij verbindingen worden gelegd tussen verschillende lichtingen en generaties. Terlouws oproep klonk nog lang na. Sterker nog, ze vormde de opmaat tot hoe de Studiedag 2020 vorm en inhoud zal krijgen! Want wat is eigenlijk het “transgenerationele vermogen” van de vrijmetselarij in het licht van de urgente vraagstukken in onze leefwereld? Hoe kunnen we onze maçonnieke gereedschappen inzetten om verbindingen te maken in plaats van tegenover elkaar te staan? En hoe kunnen we de enorme diversiteit die we meebrengen, inzetten als een kracht? Welk signaal zenden we daarbij uit? Oftewel: hoe bekennen wij eigenlijk kleur?

Graag willen we vanuit het perspectief van de verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan over hoe we een toekomstbestendige wereld kunnen vormgeven en vooral ook hoe we dat samen kunnen doen. Daarbij willen we niet alleen praten maar ook creatieve voorstellen ontwikkelen om tot tastbare acties te komen. Aan het einde van de studiedag geven we de ruimte om de met elkaar ontwikkelde voorstellen te presenteren. Het voorstel met het grootste draagvlak zal dan door Ritus en Tempelbouw worden geadopteerd en zo worden gestimuleerd om tot een concrete uitvoering ervan te komen. Want zo bekennen we daadwerkelijk kleur!

Gedurende het ochtendgedeelte geven we de vloer aan drie sprekers van verschillende generaties. Na de lunch gaan we in rondetafelgesprekken voor vier actuele thema’s verkennen hoe we van onze dromen werkelijkheid zouden kunnen maken. Tijdens de rondetafelgesprekken doorlopen we een proces dat door speciale gespreksleiders zorgvuldig zal worden begeleid. Zo komen we gedurende het middaggedeelte van het programma tot een aantal concrete uitwerkingen, waaruit we vervolgens samen het meest beloftevolle initiatief zullen kiezen.

Inschrijven voor deze dag is mogelijk door in de balk “AGENDA KOMENDE ACTIVITEITEN” te klikken op “AANMELDEN STUDIEDAG 2020 – KLEUR BEKENNEN!”  en daarna op  “Reserveer plaats” te klikken en langs die weg uw gegevens in te vullen. Ter bevestiging van uw aanmelding ontvangt u dan per e-mail de volledige programmadetails.

Verzeker u van een plaats door u vandaag nog aan te melden.

Heel graag tot ziens op zaterdag 26 september 2020!

Extra informatie

Bent u deelnemer van R&T?

Ja, Nee