Rituelendag 2020

0.00

Virtuele Rituelendag 2020: Anders ontmoeten, anders verbinden!

  • Datum:  zaterdag 27 juni 2020.
  • Plaats:  Virtuele Werkplaats.

Deelname aan de Virtuele Rituelendag 2020 staat kosteloos open voor alle contribuanten van Ritus en Tempelbouw.

Inschrijven voor deze dag is mogelijk door op de button “Reserveer plaats” naast dit bericht te klikken en langs die weg uw gegevens in te vullen. Ter bevestiging van uw aanmelding ontvangt u dan per e-mail de volledige programmadetails.

Verzeker u van een plaats door u vandaag nog aan te melden.

Heel graag tot ziens in onze virtuele werkplaats op 27 juni 2020!

Aantal plaatsen beschikbaar: 35

Anders ontmoeten, anders verbinden!

De Rituelendag 2020 gaat virtueel door op zaterdag 27 juni 2020!

Gezien de bijzondere en ongewisse omstandigheden waarin we deze dagen in hoog tempo met elkaar zijn terechtgekomen, hebben we besloten om de Rituelendag 2020 een andere vorm te geven. De Rituelendag zal nog altijd doorgang vinden op zaterdag 27 juni 2020, maar nu in een virtuele context. De kaders en invulling zoals we die eerder voor deze bijzondere dag ontwikkelden en communiceerden, bewaren we voor volgend jaar, wanneer we elkaar hopelijk weer in levende lijve zullen kunnen begroeten. Voor 2020 zal onze virtuele Rituelendag in het teken staan van “Anders ontmoeten, anders verbinden”.

In het licht van de coronavirus-ontwikkelingen zien we overal om ons heen mooie initiatieven ontstaan om te komen tot virtuele manieren van ritueel-beleving. Degenen die daarmee inmiddels al enige ervaring hebben opgedaan, merken allemaal dat er ook langs digitale wegen een diepe verbinding tussen mensen kan ontstaan. Broeders en zusters raken ontroerd door de intensiteit van de virtuele arbeid, waarmee we juist in deze moeilijke tijd elkaar toch kunnen blijven vinden. Nu omzien naar elkaar belangrijker is dan ooit, bieden deze momenten een hoopvol nieuw perspectief.

De rituelencommissie zal in de komende periode de ervaringen en inzichten die voortkomen uit deze nieuwe manier van met elkaar werken, verzamelen en langs de weg van ‘creatieve synthese’ komen tot een speciaal digitaal rituaal voor de Rituelendag. Het gaat daarbij niet om specifieke maçonnieke elementen en ritueelteksten, maar juist om het opbouwen van een nieuw rituaal in een virtuele online-context en de persoonlijke en gezamenlijke beleving daarvan. We zullen een aantal hoopvolle rituele kernelementen in een abstracte vorm bundelen en in het (virtuele) licht plaatsen, zodat de deelnemers kunnen ervaren wat er mogelijk (en wellicht ook onmogelijk) is. Op de dag zelf zal ons digitale rituaal daadwerkelijk worden uitgevoerd, terwijl de deelnemers daar op verschillende manieren ‘live’ deelgenoot van worden gemaakt.

Na de uitvoering van het rituaal zullen we in verschillende virtuele groepen compareren over het ervarene, waarna we alles samen zullen brengen in een plenaire comparitie. Centraal zal de vraag staan in hoeverre je werkelijk deel kunt uitmaken van een virtuele omgeving en in hoeverre de vorm er daarbij eigenlijk toe doet.

Voor onze virtuele Rituelendag zullen we gebruik maken van digitale technologie die laagdrempelig is in te zetten. Uiteraard stellen we vooraf een helder stappenplan ter beschikking, aan de hand waarvan iedereen op een plezierige manier kan deelnemen. Ook dragen we zorg voor een adequate bescherming van ieders privacy en een goede waarborging van onze ‘getande rand’.

Om de bevindingen en inzichten die uit onze virtuele Rituelendag voortkomen, vervolgens structureel te kunnen gebruiken, willen we ook kijken naar de mogelijkheden voor een kleine kennisbank waarin we goede voorbeelden van virtuele rituele bouwstenen beschikbaar kunnen maken. In de hoop en verwachting dat broeders en zusters ermee kunnen experimenteren in hun eigen omgeving en de ervaring weer kunnen delen binnen ons maçonnieke landschap, zodat we elkaar kunnen versterken en verrijken.

Het programma van de virtuele Rituelendag zal er als volgt uitzien:

  • 9.30-10.00 uur: opstart en opening van de virtuele werkruimte, met technische ondersteuning waar nodig
  • 10.00-12.00 uur: ochtendprogramma met virtueel ritueel
  • 12.00-13.00 uur: virtuele lunchpauze
  • 13.00-15.30 uur: middagprogramma met virtueel groepswerk, comparitie en plenaire afsluiting

De ferme uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt, zijn voelbaar voor iedereen. Ze leiden tot angst en zorgen, maar ze leiden ook tot nieuwe mogelijkheden en nieuwe verbindingen. Met elkaar kunnen we goede en mooie nieuwe dingen tot stand brengen – of in de wenkende woorden van Augustinus:

De mensen zeggen: “De tijden zijn slecht. We leven in een moeilijke tijd.” Wij zijn de tijden! Leef goed en de tijd is goed. De tijden zijn wat wij er met elkaar van maken.

Er kunnen 80 tot 100 mensen deelnemen aan deze bijzondere virtuele dag. Meld u dus snel aan en kom tot nieuwe ontmoetingen en ervaringen! Aanmelden kan via deze website, door in de rubriek “Evenementen” op de button “Reserveer plaats” te klikken en langs die weg uw gegevens in te vullen.

We heten iedereen van harte welkom in onze virtuele werkplaats op zaterdag 27 juni 2020!

Met een hartelijke broederlijke & zusterlijke groet en graag tot ziens op 27 juni!

De Rituelencommissie

Extra informatie

Bent u deelnemer van R&T?

Ja, Nee