RITUELENDAG 2023 GEANNULEERD

40.00

Waarde Zusters en Broeders, door omstandigheden van uiteenlopende aard zal de Rituelendag dit jaar helaas niet kunnen plaatsvinden.
De Rituelendag met als titel: “Inspiratie en zingeving laten zich uitstekend organiseren en vormgeven” zal derhalve een jaar opschuiven.

Mede namens de commissie Rituelendag hopen we u op zaterdag 29 juni 2024 te mogen begroeten.

Met Broederlijke en Meest Hartelijke Groeten,
Het bestuur van R&T

Aantal plaatsen beschikbaar: 0

Rituelendag zaterdag 1 juli 2023 te Bilthoven geannuleerd

Waarde Zusters en Broeders, door omstandigheden van uiteenlopende aard zal de Rituelendag dit jaar helaas niet kunnen plaatsvinden.
De Rituelendag met als titel
“Inspiratie en zingeving laten zich uitstekend organiseren en vormgeven” zal derhalve een jaar opschuiven.

Mede namens de commissie Rituelendag hopen we u op zaterdag 29 juni 2024 te mogen begroeten.

Met Broederlijke en Meest Hartelijke Groeten,
Het bestuur van R&T

——–

“De hemel zet geen strik

om de maan te vangen,

het is haar eigen vrijheid, die haar bindt.

Het licht dat de hemel vult

zoekt zijn begrenzing

in de dauwdrop op het gras.”

(Rabindranath Tagore)

Het bestuur van Ritus en Tempelbouw en de Werkgroep Rituelendag organiseren de jaarlijkse Rituelendag op 1 juli 2023 met als titel: “Inspiratie en zingeving laten zich uitstekend organiseren en vormgeven”.

De organisatie van de Rituelendag zelf biedt ook structuur en daarmee een vorm waarbinnen betekenisgeving kan ontstaan. Inspiratie en zingeving staan dan ook nauw in verbinding met organisatie en vorm. Net zoals de zussen Maria en Martha als evenknieën elkaar aanvullen, waarbij Maria staat voor de contemplatie en het spirituele en innerlijke leven en Martha staat voor de actie en organisatie, voor het aardse. Ze laten zien dat het evenwicht tussen contemplatie en organisatie belangrijk is voor een volledig en vervullend leven.

We gaan de komende Rituelendag aan de slag vanuit de vorm en aldus via de vorm met elkaar actief op zoek naar betekenis, door te experimenteren met verschillende vormen en structuren. Samen ontdekken we hoe deze vormen uitnodigen tot zingeving en inspiratie, waarin van heel weinig tot  -wie weet- de hemel mogelijk blijkt. Zingeving vindt bedding in vorm en de inspiratiestroom die hieruit voortvloeit vormt op zijn beurt weer de mooiste meanders. Vormt u mee? We kijken ernaar uit u te verwelkomen op deze bijzondere dag!