RITUELENDAG 2022 – De kaarten zijn uitverkocht.

25.00

Aantal plaatsen beschikbaar: 0

De kaarten zijn uitverkocht.  De aanmelding is gesloten. 

Rituelendag 2022 op 2 juli 2022

Titel: In- en terugkeer

Locatie: Kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58 te Vught.

Eén van de klassieke archaïsche typeringen van vrijmetselarij was: ‘vrijmetselarij is een abel spel’. Nadat zo’n opmerking geklonken had, werd doorgaans instemmend geknikt. Later werd in van Dales ‘Etymologisch Woordenboek’ opgezocht, wat het woord ‘abel’ eigenlijk inhoudt: afkomstig uit het middelnederlands, oudfrans, latijn en betekent “bekwaam; gemakkelijk te hanteren, passend geschikt”. Was vrijmetselarij daarmee voldoende verklaard of getypeerd? Dat spel bestond wel degelijk. Spelen met ritualen. Rituelen laten beleven. Het ritueel is immers één van de basisprincipes van vrijmetselarij, en tegelijk ook een onderscheiding van andere groeperingen die zich met zingeving bezig houden. En ook die vaak gehoorde typering moet genuanceerd worden. Het dagelijks leven van alle mensen zit vol met rituelen. Meestal is dat een onbewust gebeuren. In dat opzicht passen we als mens goed bij de dierenwereld. De beelden van de treurende olifant om een dode soortgenoot, zijn aangrijpend genoeg. En de poes geeft steevast een kopje voordat zij zich aan de poezendis zet. Maar zijn rituelen van vrijmetselaren, die immers gebruik maken van symbolen, ‘gemakkelijk te hanteren’? Hier kun je je het ‘hanteren’ nog wel eigen maken, maar of daarmee de diepere betekenis herkenbaar wordt, blijft een intrigerende vraag. Zolang er vele broeders en zusters zijn, die de comparitie als de eigenlijke vrijmetselaarsarbeid ervaren, als de basis en essentie van vrijmetselarij, moet het antwoord danig genuanceerd worden.

Ritus en Tempelbouw heeft sinds enige jaren de jaarlijkse Rituelendag als terugkerend en herkenbaar evenement op de agenda geplaatst. De eerste jaren werd stilgestaan bij effecten die het ritueel het beste tot werking kan laten komen. Zoals bijvoorbeeld toen nog eens benadrukt werd hoe de Geleider ervoor zorgt dat ‘de druk op het hart’ kan worden overwonnen en hoe de Geleider de geblinddoekte kandidaat wel degelijk tegen de Struikelblokken laat lopen en hem of haar er niet omheen leidt. De Geleider reikt de kandidaat de Bittere Beker aan. De Geleider weet wat nodig is om bewust te worden, en de omstandigheden te scheppen die deze bewustwording kan laten ontstaan. Welke belevingen, welke ervaringen daarbij bij de Kandidaat worden opgewekt, is uitermate persoonlijk. Maar die ervaringen zijn essentieel voor het ondergaan van de diepere betekenis van het ritueel.

Na enige jaren werd door de organisatoren van de Rituelendag het accent van het programma verplaatst naar een grotere actieve inzet van de aanwezigen. Vanuit een ervaren wat er werd aangeboden, werd de eigen inbreng bepalend voor de Rituelendag. Het interessante daarbij is dat de commissie die de dag voorbereidde, zichzelf telkens opnieuw uitvond, en zich altijd weer nieuwe doelen stelde. Daarmee is de Rituelendag een sterk evoluerende dag geworden, waarbij telkens weer gezocht wordt naar vernieuwende ervaringen. We hopen daarmee ook telkens weer nieuwe deelnemers enthousiast te maken, waarbij de uitwerking van de opgedane ervaringen binnen de eigen loge natuurlijk een prachtig vervolg zou bieden, en de loges zou kunnen verrijken. Niet alleen ‘keer terug naar het westen’, maar in dit geval keer terug naar uw loge en laat de broeders en zusters weten wat uw ervaringen tijdens de Rituelendag zijn.

Zo is er voor 2022 ook gezocht naar een nog meer inspirerende omgeving. Met alle waardering voor de gastvrijheid en de mogelijkheden van Huize Het Oosten in Bilthoven, is die omgeving tegelijk ook erg bepalend. De nu gevonden locatie, het kloosterhotel in Vught, biedt sowieso al een unieke ervaring. We organiseren deze dag, op zaterdag 2 juli, als een fysieke dag, die uiteraard volgens de dan geldende regelgeving zal worden gehouden. Daarbij kunnen we 100 broeders en zusters ontvangen. De thematiek wordt in de volgende Thoth gepresenteerd, maar tijdige aanmelding via de website van Ritus en Tempelbouw is wel een aanrader. En om een tipje van de sluier vast op te lichten, zal het beleven van het labyrint deze dag centraal staan. In het Berner Oberland ligt zo’n labyrint. Gemaakt van steentjes en de weg omzoomd met planten en kruiden. Bij de ingang staat een tekst:

’Het labyrint is een uitnodiging om zich op weg te begeven, op weg te blijven, zich te bezinnen, zich om te draaien en aan te komen’.

In de Duitse weekkrant ‘die Zeit’ stond in de decembermaand een bijdrage over ‘het grote waarom’. Over het vinden van een zin, een betekenis, een bedoeling van ons bestaan als mens. Voor de evolutionaire voortplanting lijkt dit niet van grote importantie. Dat lukt sowieso wel, zoals de getallen uitwijzen. Toch is de zoektocht naar de ‘zin’ van het leven een enorme kracht die de mens telkens weer aanzet tot nieuwe ontwikkelingen. Soms leidt de eeuwige zoektocht tot nieuwe confronterende ervaringen, zoals we tegenwoordig sinds de pandemie allen meemaken. Waar nieuwe ongekende conflicten samenlevingen, families, vriendschappen, broederschappen uiteen drijven. De soevereiniteit van de eigen existentie versus het grote algemene belang. In de meeste landen hebben we een dergelijke ontwikkeling van de gedachtevorming achter de rug als het gaat om bestuursvormen. De wel eens gehoorde uitdrukking ‘democratie is de dictatuur van de meerderheid’ kent een kern van waarheid; maar we hebben niets beters. Zo moeten de Westerse wereld nu een soortgelijk proces doormaken omtrent de beperkingen van de eigen integriteit, in relatie tot een groter geheel.

Binnen vrijmetselarij is zo’n proces leefbaar, en leerbaar. Na de laatste studiedag gaf de evaluatie na afloop aan, dat de vorm van de dialoog met de ander volgens de maçonnieke werkwijze, acceptatie in de hand kan werken, uitgaande van het begrip voor elkaars uitgangspunten. Om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk uitgangspunt en resultaat. In genoemd artikel wordt gesteld dat er vier condities zijn, die de mens een leven vol ‘zin’ kan bieden. Allereerst blijkt de mens een grote behoefte te hebben aan een plaats in de wereld, ergens bij te horen. Zoals we dat kennen bij familie, vrienden, religie, politiek. En de broederschap. Daarnaast wordt gesteld dat het belangrijk is om een richting te hebben, die men volgt, of een opgave. ‘Doe u kennen als vrijmetselaar’. Ten derde moet de mens ervaren dat zijn kijk op de wereld coherent en harmonisch is. ‘Al mijne broeders en zusters erkennen mij als zodanig’. Tenslotte is het belangrijk te merken dat het doen en laten, het handelen, consequenties kent en resoneert met de ander.

Vrijmetselarij biedt de mogelijkheid een dergelijke ‘zin’ te ontdekken en dan bovendien samen vorm te geven. Bouwen aan ‘de Tempel der Mensheid’, zoals dat ooit verwoord is. Laten we in gezamenlijkheid het labyrint betreden, en ‘aankomen’

De Rituelendag 2022 op 2 juli biedt alle ingrediënten om zo’n ervaring gezamenlijk vorm te geven. Reserveer de datum en geef u vast op.

Extra informatie

Bent u deelnemer van R&T?

Ja, Nee