Collegium Masonicum

Het Collegium Masonicum is een bijzondere manier van kennisverwerving waarbij de deelnemende Broeders vragen aan elkaar voorleggen. Hierop kan door alle deelnemers gereageerd worden onder het motto:

”Geen discussie, alleen bijdragen”.

Zo ontstaat een kleurrijk palet aan informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gezocht wordt.

 

Ieder ervaart dat zijn mening volledig gerespecteerd wordt en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in een gedachtewisseling. Het resultaat is dat enerzijds de aanwezigen zich heel persoonlijk uitspreken en dat anderzijds de werkwijze controleerbaar blijft.

Gezien deze werkwijze, streven we naar een maximaal deelnemersaantal van 30 Broeders.

 

Vijfde Collegium Masonicum voor Meesters. 

Op zaterdag 14 april 2018 zal het vijfde Collegium Masonicum voor Meesters in Nederland gehouden worden!

Deze Tpl. is een uitnodiging voor u, en tevens een oproep om belangstellende Meesters Vrijmetselaar te enthousiasmeren, bijvoorbeeld door deze Tpl\ door te sturen.

De bedoeling van het Collegium Masonicum is om vragen van de aanwezige Broeders in het midden te leggen, zodat daarop gereageerd kan worden onder het motto ”Geen discussie, alleen bijdragen ”. Aldus ontstaat een kleurrijk palet van informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gevonden wordt.

We zullen bijeenkomen in het Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed, Molenweg 49, 6741 KK  Lunteren.

De kosten bedragen € 62,50 per persoon voor de gehele zaterdag, inclusief koffie, thee en water tijdens de zittingen, een lunch, een warme snack en een diner, maar exclusief drankjes. U betaalt aan het eind van het Collegium Masonicum voor Meesters rechtstreeks aan Het Bosgoed (contant of met pinpas – geen creditcard).

De werkzaamheden zullen op zaterdag 14 april om 10.00 uur aanvangen (om 9.30 uur staat koffie en thee voor u klaar) met de opening, gevolgd door een korte kennismaking met elkaar. Na het stellen van de vragen worden deze ingedeeld in drie thema’s de Gezellengraad, de Meestergraad en Samenhang van de drie graden. waarna deze worden behandeld. Af en toe wordt gepauzeerd voor koffie en thee, een lunch en een warme snack. We sluiten het Collegium Masonicum voor Meesters af met een diner, waarna een ieder om ongeveer negen uur vergenoegd huiswaarts zal keren.

Als u wilt deelnemen aan het Collegium Masonicum voor Meesters, kunt u zich aanmelden via Br. Hans vanLith e-mailadres h.v.lith@concepts.nl  Opgave via een website is helaas niet mogelijk.

 Ik verzoek u om u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 6 april 2018 te willen opgeven!.

Hans van Lith
voorzitter Collegium Masonicum voor Meesters

 

CM-Noord-Oost

In het weekend van 20 oktober t/m 21 oktober 2018 wordt het 5e  Collegium Masonicum Noord-Oost gehouden in Buitengoed Fredeshiem, Steenwijk–De Bult. Informatie en de wijze van aanmelden volgt later.

Reserveer deze datum vast in uw agenda.

Contact persoon is Jan Anton Koers en e-mail adres m.z. jan.koers@planet.nl