Collegium Masonicum

Het Collegium Masonicum is een bijzondere manier van kennisverwerving waarbij de deelnemende Broeders vragen aan elkaar voorleggen. Hierop kan door alle deelnemers gereageerd worden onder het motto:

”Geen discussie, alleen bijdragen”.

Zo ontstaat een kleurrijk palet aan informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gezocht wordt.

Ieder ervaart dat zijn mening volledig gerespecteerd wordt en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in een gedachtewisseling. Het resultaat is dat enerzijds de aanwezigen zich heel persoonlijk uitspreken en dat anderzijds de werkwijze controleerbaar blijft.

Gezien deze werkwijze, streven we naar een maximaal deelnemersaantal van 30 Broeders.

20e editie van het Collegium Masonicum in Oost Nederland.

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling-, gezel- , en meester vrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s     ‘Ritualen en Symboliek’, ‘Organisatie’, en ‘Vrijmetselarij en Samenleving’ en vervolgens besproken onder het motto “Geen discussie, alleen bijdragen”. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden. Op deze wijze ontstaat een kleurrijk palet van informatie, gedachten en meningen waarmee een ieder in ware maconnieke traditie de arbeid aan zichzelf kan voortzetten.

Het Collegium Masonicum in Oost Nederland zal gehouden worden op

2  en 3 februari 2019in Allegoeds Groepshotel ‘Het Bosgoed’ , Molenweg 49 te Lunteren.

 De kosten bedragen € 142,50  p.p. voor een 1-persoonskamer of  € 123,50 p.p. voor een 2-persoonskamer. Dit is inclusief lunch en een drie-gangen diner op zaterdag alsmede een ontbijtbuffet en lunch op zondag. Wanneer u een dag eerder wilt aankomen bestaat de mogelijkheid de nacht van vrijdag op zaterdag bij te boeken voor € 52,00 p.p.

Programma

20e Collegium Masonicum in Oost Nederland op Zaterdag 2 februari:

 09.30:             Ontvangst met koffie en thee

10.00:             Opening

10.30:             Korte kennismaking

11.00:             Formuleren en inventariseren van de te stellen vragen

12.30:             Lunch

13.30:             Thema I:Ritualen en Symboliek

                        Beantwoorden vragen

14.40:             Pauze

15.00:             Vervolg beantwoording vragen thema I

16.10:             Pauze

16.30:             Thema II: Organisatie van de Vrijmetselarij

Beantwoorden vragen

17.45:             Borrel

19.00:              Diner

20.00:             Vervolg beantwoording vragen thema II

21.30:             Samenzijn met borrel

 

Zondag 3 februari:

09.00:             Ontbijt

10.00:             Thema III: Vrijmetselarij en Samenleving

Beantwoorden vragen

11.10:             Pauze

11.30:             Vervolg beantwoording vragen thema III

12.40:             Afsluiting

13.00:             Borrel gevolgd door lunchbuffet

14.00:             Terugkeer naar het Westen

Voor aanmeldingen of vragen kunt u zich richten tot de voorzitter van het Collegium Masonicum Oost Br\Robert van Haastert via email haaskno@kpnmail.nl.

U kunt ook de  website www.ritusentempelbouw.nlraadplege