Collegium Masonicum

Het Collegium Masonicum is een bijzondere manier van kennisverwerving waarbij de deelnemende Broeders vragen aan elkaar voorleggen. Hierop kan door alle deelnemers gereageerd worden onder het motto:

”Geen discussie, alleen bijdragen”.

Zo ontstaat een kleurrijk palet aan informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gezocht wordt.

Ieder ervaart dat zijn mening volledig gerespecteerd wordt en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in een gedachtewisseling. Het resultaat is dat enerzijds de aanwezigen zich heel persoonlijk uitspreken en dat anderzijds de werkwijze controleerbaar blijft.

Gezien deze werkwijze, streven we naar een maximaal deelnemersaantal van 30 Broeders

21e editie van het Collegium Masonicum in Oost Nederland.

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling-, gezel- , en meester vrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden. Op deze wijze ontstaat een kleurrijk palet van informatie, gedachten en meningen waarmee een ieder in ware maçonnieke traditie de arbeid aan zichzelf kan voortzetten.

Het Collegium Masonicum in Oost Nederland zal wederom gehouden worden op 1  en 2 februari 2020 in  Allegoeds Groepshotel ‘Het Bosgoed’ , Molenweg 49 te Lunteren.

Het Collegium Masonicum in Noord Nederland

Dit Collegium Masonicum vindt op een nader tijdstip plaats. Hierover volgen nog nadere berichten.

U kunt ook de  website www.ritusentempelbouw.nlraadplegen