• 22 Juni 2019

    De eerstvolgende Rituelendag zal gewoontegetrouw worden gehouden op de 4ezaterdag in juni: 22 juni 2019. De locatie is als vanouds: Huize Het Oosten,  Rubenslaan 1 te Bilthoven. Het thema zal zich ontwikkelen rondom de zoektocht naar de essentie van de VM en de aantrekkingskracht van het rituaal in de VM in onze huidige en toekomende tijd. Een studiedag waarin deelnemers op basis van bouwstenen, die in de maanden daarvoor in kleine werkgroepen zijn voorbereid en van inhoud voorzien, verder zullen worden uitgewerkt. Nadere informatie volgt.

  • 28 September 2019

    Studiedag/Symposium De eerstvolgende studiedag zal worden gehouden op zaterdag 28 september 2019. Onze stichting zal dit doen in samenwerking met de Afdeling van de Meestergraad, ter gelegenheid van het 200 jarig jubileum van deze orde, anders ook bekend als Bouwhut. Het thema kent als uitgangspunt ‘Ruimte voor Dialoog en Verbinding’ met o.a. als sprekers Jan Terlouw en de filosofe Catharina de Haas. Het definitieve programma zal later worden bekend gemaakt. Locatie: Hotel/restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist