• 1 Juli 2023

  Waarde Zusters en Broeders, door omstandigheden van uiteenlopende aard zal de Rituelendag dit jaar helaas niet kunnen plaatsvinden. De Rituelendag met als titel: “Inspiratie en zingeving laten zich uitstekend organiseren en vormgeven” zal derhalve een jaar opschuiven. Mede namens de commissie Rituelendag hopen we u op zaterdag 29 juni 2024 te mogen begroeten. Met Broederlijke en Meest Hartelijke Groeten, Het bestuur van R&T

 • 23 September 2023

  Studiedag R&T 2023

  Op zaterdag 23 september wordt de jaarlijkse studiedag van R&T gehouden met als thema polarisering in de samenleving.

  De studiedag is open voor iedere belangstellende.

  We laten twee inleiders uitgebreid aan het woord, de bekende psychiater-filosoof Damiaan Denys en de gelauwerde schrijver Arnon Grunberg. Ze zullen ook met elkaar in “gesprek” gaan. Ook deelnemers aan de studiedag zullen worden betrokken.