• 23 September 2023

    Studiedag R&T 2023

    Op zaterdag 23 september wordt de jaarlijkse studiedag van R&T gehouden met als thema polarisering in de samenleving.

    De studiedag is open voor iedere belangstellende.

    We laten twee inleiders uitgebreid aan het woord, de bekende psychiater-filosoof Damiaan Denys en de gelauwerde schrijver Arnon Grunberg. Ze zullen ook met elkaar in “gesprek” gaan. Ook deelnemers aan de studiedag zullen worden betrokken.