Studiegroep Ritualen

Rituelendag 2019: Speurtocht naar de essentie…

Op zaterdag 22 juni 2019 zal de jaarlijkse Rituelendag van Ritus en Tempelbouw plaatsvinden, in Huize Het Oosten, te Bilthoven. Voor de  Rituelendag 2019 gaan we met elkaar op een speurtocht naar de essentie van de vrijmetselarij en de aantrekkingskracht van het rituaal in onze huidige en de toekomende tijd. Niet zomaar een speurtocht, met snelle antwoorden en instant bevrediging. Nee, een diepgravende zoektocht met vragen rond grote thema’s als de cyclus van leven, rites de passage, initiaties, versterking van bewustwordingsprocessen, de waarde van mythes, mystiek en magie in ons dagelijks leven en de verbindingen met onszelf, elkaar en het grotere geheel. Voor deze speurtocht is een nieuwe aanpak ontwikkeld: in de periode maart-mei 2019 zijn diverse werkgroepen, bestaande uit  broeders en zusters afkomstig uit allerlei verschillende hoeken van het maçonnieke landschap, aan het werk om  een blauwdruk of raamwerk te ontwikkelen voor een rituaal waarin de kracht en de essentie van vrijmetselarij tot uitdrukking komen, passend bij onze huidige en toekomende tijd. De werkgroepen maken daarbij gebruik van drie dimensies, namelijk (1) levensfasen, (2) dramatische structuur en (3) scheppende woorden.

In de onderstaande afbeelding worden de drie dimensies weergegeven:

De werkgroepen zijn uitgenodigd om de dimensies op een of andere wijze te interpreteren, met elkaar in verbinding te brengen en tot een eerste blauwdruk of bouwtekening te komen voor een rituaal.

Op de Rituelendag in juni gaan we de bouwtekeningen van de respectieve werkgroepen in workshops uitwerken tot (delen van) een rituaal, waarin de essentie en de kracht van de vrijmetselarij op een voor ieder nog onbekende wijze tot uitdrukking gaat komen. Zo komen de uitkomsten van de speurtocht samen. En op basis daarvan bouwen we met elkaar verder. Een spannende onderneming langs een geheel nieuw pad waarbij we onze medezusters en -broeders van harte uitnodigen dit pad met ons te verkennen en vorm te geven.

Meld u aan voor deze bijzonder dag en ga mee op speurtocht. Aanmelden kan via deze website, door in de rubriek “Evenementen” op de button “Reserveer plaats” te klikken en langs die weg uw gegevens in te vullen.

Van harte welkom op zaterdag 22 juni 2019 in Bilthoven!