Betaling (nog) niet uitgevoerd.

Uw betaling is nog niet succesvol afgerond. Dat kan te maken hebben met de vertraging in de registratie bij de betaalprovider. Op dit moment hoeft u daar (nog) geen actie op te ondernemen.

Mocht dat wel noodzakelijk zijn, dan laten we u dat weten.