Uw betaling is geslaagd

De betaling van uw deelnemerschap van de stichting Ritus en Tempelbouw is succesvol verlopen.

Daarmee bent u gerechtigd om het uitgebreide digitale archief te raadplegen. Dat is een persoonlijk recht, en is gekoppeld aan uw email adres. Mocht dat om een of andere reden niet functioneren, neemt u dan contact op met info@ritusentempelbouw.nl

U ontvangt vanaf heden, en met terugwerkende kracht over dit kalenderjaar, ons tweemaandelijks ma├žonniek-cultureel tijdschrift Thoth.

Via de webshop van Ritus en Tempelbouw kunt u onze boeken bestellen. Ook de aanmeldingen voor de diverse activiteiten verlopen op deze wijze.

Actuele informatie vindt u telkens op de website en in het achterste blauwe katern van Thoth.