LOGES IN DE LAGE LANDEN – Toekomst uit traditie – Vrijheid in verbondenheid

43.00

Op voorraad

LOGES IN DE LAGE LANDEN – Toekomst uit traditie – Vrijheid in verbondenheid

HUGO DE CNODDER, AUTEUR-UITGEVER, IN COPRODUCTIE MET Nederlandse maçonnieke stichting ‘Ritus en Tempelbouw’ en Gentse ‘Zaterdaglezingen voor Vrijmetselaren’ EN IN SAMENWERKING MET 100 ZUSTERS EN BROEDERS MEDE-AUTEURS UIT ALLE GROOTLOGES, ORDEN, OBEDIËNTIES, CONFEDERATIES EN AUTONOME LOGES ARBEIDEND IN NEDERLANDSTALIG BELGIË EN NEDERLAND

Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (1756)- Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’ (1919) – Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren (1919) – Grootoosten van België (1833) – Belgische Federatie van de Internationale Vrijmetselaarsorde ‘Le Droit Humain’(1928) – Orde van Weefsters ‘Vita Feminea Textura’(1947) – Groot Oosten van Luxemburg (1959, 1982) – Grootloge van België (1960) – Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (1960) – Reguliere Grootloge van België (1979) – Vrouwengrootloge van België (1981) – Orde van Vrije Weefsters ‘Vinculum Verum’(2001) – ‘Lithos’Confederatie van Loges (2006) – autonome gemengde loge‘Ziggurat’(2013) – autonome gemengde loge ‘Ishtar’(2014) – Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland (2015) en Verenigde Vrijmetselaars Loges Nederland (2017)

‘LOGES IN DE LAGE LANDEN’, 750 PAGINA’S, 2 DELEN, B5-formaat, 110 kleurenafbeeldingen, 100 % not-for-profit-uitgave in eigen beheer in coproductie met ‘Ritus en Tempelbouw’en ‘Zaterdaglezingen voor Vrijmetselaren’


DEEL ÉÉN –‘TOEKOMST UIT TRADITIE’

Voorwoord – Brief aan mijn lezers – Inhoudstafel – Inleiding – Uitgangspunten – Frames – Ontplooiing van vrijmetselarij en weefsterarbeid – Oorsprongmythes en geschiedschrijving – Struikelstenen – Voor 1717 – Van 1717 tot 1751 – Ontstaan en eerste ontplooiing – Ontstaan van de gemengde evenals de vrouwelijke vrijmetselarij en weefsterarbeid – Erkenning en regelmatigheid: 1929, 1949 en de gevolgen – De beweging van de jaren ’60 en haar invloed op de ontplooiing van de vrijmetselarij en weefsterarbeid – Vragen en overwegingen – Bruggen en pleisterplaatsen – Beschouwingen & overzicht – Toekomst uit traditie – In verbinding met elkaar meer mens worden – Het humanisme van de meerzijdige broederschap als uitdaging voor de toekomst – ‘Brief aan een jonge maçon’ van een ‘oudere’ vrijmetselaar – De naam van mijn werkplaats is ‘Michel de Montaigne’– Op weg naar een ‘gerichte, gewogen, volledige graaf’ in het maçonnieke landschap – De strijd tegen de vervlakking: een maçonniek toekomstperspectief – Op zoek naar een ecosysteem van humaniteit – Durven doen denken… een denktank op weg – Slotwoord – Bibliografie – Maçonniek adresboek en cartografie – Colofon – Dankwoord

DEEL TWEE – ‘VRIJHEID IN VERBONDENHEID’

Toelichting – Ontplooiing in Nederland en Nederlandstalig België – Bruggen en pleisterplaatsen in Nederlandstalig België en Nederland – Musea – Academische organisaties – Studie- & documentatiecentra – Studieloges & -kringen – Lezingencycli.

De verkoopprijs is 43 Euro. (dit is incl. verzendkosten),

Bestellen? Klik op https://www.ritusentempelbouw.nl/shop/page/3/

Extra informatie

Bent u Lid van R&T?

Ja