Aan u de vraag … Phlip Visser – Thijs Laeven

30.50

Niet op voorraad

Deze bundel geeft de lezer een uniek overzicht van de leerge- sprekken (ook bekend als «catechismus») die in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen sinds 1733.

Het leergesprek maakt steevast deel uit van het ritueel in elk van de drie graden. Het is een herneming op hoofdlijnen van het voorgaande ritueel. De lezer vindt van 23 rituaalboeken uit drie eeuwen de leergesprekken op een rijtje. Hiermee kan de lezer zich een beeld vormen van die rituelen.

Deel 1 stelt de leergesprekken en de gevolgde werkwijze voor. Verder geven de auteurs een aanzet tot analyse door de meest opmerkelijke vindplaatsen te ordenen. Deel 2 geeft ±60 leerge- sprekken voor de drie graden in hun oorspronkelijke versie.

De auteurs zijn lid van verschillende loges die werken onder het Grootoosten der Nederlanden. Zij zien het leergesprek niet zo- zeer als een instructie, maar veeleer als een uitnodiging om zelf te zoeken naar de betekenis van symbolen en elementen van het ritueel. Al bevat dit boek zo’n 2650 vragen èn antwoorden, bete- kenisverlening blijft een persoonlijke opdracht:
Aan u de vraag …

studieblad 6 leergesprekken

Dit boek is uitverkocht.

Extra informatie

Gewicht 2000 g