Quatuor Coronati

De naam Ritus en Tempelbouw wordt in diverse publicaties regelmatig gevolgd door de woorden Quatuor Coronati. De reden voor deze toevoeging is de intentie om de activiteiten van de stichting voor een grotere groep belangstellende buitenlanders herkenbaar te maken. Immers het begrip Quatuor Coronati staat garant voor gedegen studie naar, en kennis van de maçonnieke tradities in de breedste zin, met parallel daaraan de voortdurende betrokkenheid met de samenleving. Daarmee is tevens de aansluiting bij de internationale maçonnieke studieloges en groeperingen zichtbaar geworden.

Anders dan de Quatuor Coronati Lodge no. 2076 in Londen en de Forschungsloge Quatuor Coronati no 808 in Bayreuth, is Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland geen loge maar een stichting. Het principe van de vier gekroonden is daarbij gelijk: gedegen onderzoek en studie naar de onderliggende maçonnieke betekenis, oorsprong en relevantie, juist in deze tijd.

De activiteiten van Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati zijn tweeledig; wetenschappelijke publicaties en wetenschappelijke voordrachten. In het kader van de publicaties zijn de oude studiebladen van Ritus en Tempelbouw in ere hersteld, en is daarvan deel 1 nieuwe stijl verschenen, de studie van dr W. Bruijnesteijn van Coppenraet “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus”. Het is een breed opgezette studie over de vervolgpaden na de algemeen bekende drie inwijdingen van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

In het vervolg van de publicaties zal met een zo ruim mogelijke invalshoek gelegenheid geboden worden om studies over maconnieke thema’s op deze wijze toegankelijk te maken. Het begrip studiebladen impliceert daarbij een duidelijk wetenschappelijke invalshoek.

Zomer 2017 is een studie naar de betekenis van de Schröder Ritualen.verschenen. Juist voor de maçon in de huidige tijd, waar de secularisering van de samenleving doorwerkt in de beleving van de ritualen. En in 2018 verscheen de belangrijke studie ´De Regelgever voor de vrijmetselaar´, een must om de historische ontwikkelingen en de oorsprong van de ritualen te kennen.