Ontmoeting in stijl

“De vrijmetselaar werkt niet in het veilige vacuüm van de museumzaal, maar in de dynamiek van de eigen tijd, met intermenselijke ontwikkelingen die wel echo’s uit het verleden oproepen, maar die ook altijd weer uitdagen om nieuwe antwoorden te vinden op de aloude levensvragen. De stijl van de vrijmetselarij wordt gekenmerkt door de actieve bereidheid […]

lees verder >

Het licht van de mens

“Het licht van de mens schijnt in de duisternis… De geest maakt zich steeds meer los van de beperkingen van het lichaam. De robot verlost ons van geestdodende taken of maakt acties mogelijk waartoe ons lichaam niet (meer) in staat is. Een armprothese die met denkkracht gestuurd wordt, een draagbare alvleesklier, implantaten in oog en […]

lees verder >

God en geest

”Eind 19de eeuw beleefde het hermetisme – als reactie op de dominerende technocratische manier van denken – een hernieuwde opleving, o.a. door het werk van Helena Blavatsky (1831-1891) en de ‘Hermetic Order of the Golden Dawn’ (rond 1900), en meer recent in de ‘New Age’-beweging.  Daarnaast werd het in de 20ste eeuw onderwerp van studie […]

lees verder >

De eeuwige jeugd van de loge

“Vrijmetselarij wijst een weg naar een werkelijkheid die de persoonlijke beperkingen overstijgt. In de loge vallen de verschillen in sociale klasse, beroep, politieke en levenbeschouwelijke denominatie weg. Ook leeftijdsverschillen blijken er in de logepraktijk gelukkig meestal niet veel toe te doen. Juist de belofte dat de loge je uit kan tillen uit de maalstroom van […]

lees verder >

Op zoek naar de bronnen

Deze week verschijnt het nieuwe nummer van Thoth. Met als  thema ‘Op zoek naar de bronnen’ reikt het tweemaandelijkse magazine voor verdieping van kennis en beleving van de vrijmetselarij ditmaal een scala aan bronnen aan waaruit de  vrijmetselarij al eeuwen geput heeft, en die de vrijmetselaren van nu nog steeds inspiratie bieden voor de arbeid […]

lees verder >

Het ritueel van Thot

“De moderne mens, druk met het ingewikkelde leven van alledag, heeft vaak geen boodschap aan wat men dan noemt ‘zware’ filosofische beschouwingen. Maar wat is er nu zwaar aan het zoeken naar ‘het goede leven’, en wat is er zo ergerlijk aan de zoete droom van het goede leven te verstoren door te herinneren aan […]

lees verder >
1 2