Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

Het nu in Studieblad 5 gepresenteerde bronnenmateriaal is een uitdaging voor de maçon in de 21ste eeuw en voor een ieder die zich in de oorspronkelijke uitgangspunten wil verdiepen. Wie dit boek bestudeert ontdekt de inhoud van geschriften als het Regius Manuscript uit 1390, het Charter van Keulen en diverse pauselijke bullen.

Het heden kunnen we uitsluitend begrijpen, door het verleden te kennen. Zo wordt de relatie tussen de oude geschiedenis van het bouwwezen en de vrijmetselarij inzichtelijk gemaakt.

Wilt u het boek bestellen? Klik dan op https://www.ritusentempelbouw.nl/shop/page/2/