Vrijmetselarij en een rol in de samenleving

Eén van de bekende antwoorden op de vraag waarom ben ik vrijmetselaar geworden, is om ‘beter mens te worden’. Die mens woont en leeft in zijn of haar gezin en werkt in een samenleving. De samenleving van de oorsprongstijd van de vrijmetselarij en de huidige is niet vergelijkbaar. Onze maçonnieke methode is weliswaar in vele opzichten niet principieel veranderd, maar de rol van de vrijmetselaar wel degelijk. De geprivilegieerde groepen van voorheen, vaak ook in belangrijke posities  in de maatschappij, zijn nu noeste werkers met drukke agenda’s en vele verplichtingen binnen gezin en werk. Daarnaast blijven ouderen langer actief participeren.

Het vormt een grote uitdaging, om trouw aan de uitgangspunten van weleer, de relevantie van de vrijmetselarij in deze tijd zichtbaar te maken. Allereerst voor de maçon zelf, maar daarnaast ook voor de vrijmetselarij als geheel. Waar projecten binnen de charity in het verleden de vrijmetselarij binnen de samenleving zichtbaar kon maken, is de betekenis van de vrijmetselaar in de huidige tijd moeilijker zichtbaar te maken, en blijft de relevantie beperkt tot ‘beter mens worden’. 

De veranderende maatschappij biedt grote uitdagingen. Een grotere diversiteit aan toekomstige leden, kan nieuwe invalshoeken en mogelijkheden bieden. De secularisering leidt tot andere associaties met eeuwenoude vertrouwde bronnen. Belangrijk om juist in tijden van polarisering de verbinding te zoeken en het denken in symbolen te stimuleren. 

Ritus en Tempelbouw wil flexibel inspelen op veranderende omstandigheden, zoals we dat allemaal in 2020 ervaren. De digitale vorm biedt daarbij ook nieuwe mogelijkheden. Afstanden en reistijden zijn plotseling overbrugbaar en leggen nieuwe verbanden. De virtuele rituelendag 2020 is daarvan noodgedwongen een eerste aanzet.