Vrijmetselarij en een rol in de samenleving

R&T is een zelfstandige maçonnieke stichting, actief binnen de Nederlands-Vlaamstalige vrijmetselarij. Zij richt zich sinds haar oprichting in 1946 op de studie van de grote diversiteit van symbolen, rituelen en tradities binnen de vrijmetselarij. In de huidige tijd besteedt R&T tevens aandacht aan aspecten, die de samenleving betreffen, gedreven door de overtuiging, dat het maçonnieke gedachtegoed een positieve waarde kan hebben voor mens en maatschappij. R&T heeft in de afgelopen 75 jaar een schat aan informatie en resultaten van onderzoek naar de maçonnieke tradities en werkwijzen verzameld. Deze caleidoscoop aan verhalen, inzichten en visies vormt een unieke bron, die door R&T gekoesterd wordt. Deze bron is op steeds geavanceerdere wijze voor de deelnemers van de stichting via het digitaal archief toegankelijk gemaakt. Daardoor opent R&T verbindingen naar historische contexten, waarbij tegelijk verbindingen naar tal van andere kennisgebieden kunnen ontstaan.

In haar werkzaamheden gaat R&T uit van een aantal constanten in de maçonnieke visie op mens en wereld, te weten:
– Het recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid
– De plicht om weg te nemen wat verdeelt, en te zoeken naar en te versterken wat verbindt 
– Samen te arbeiden met de broederketen als zingevend symbool
– Te streven naar verwezenlijking van het ‘Ken uzelve’
– De medemens tot steun te zijn

In de communicatie met de deelnemers van de stichting, met verschillende maçonnieke bloedgroepen en met belangstellenden die (nog) geen lid van een loge zijn, presenteert R&T haar idealen en uitgangspunten in het tweemaandelijkse maçonniek-culturele tijdschrift Thoth.  R&T zet zich in voor een toegankelijke en informatieve website. Beide media bieden degelijk en toegankelijk materiaal, om de individuele zoektocht te inspireren en de arbeid in de loges te ondersteunen. 

Vrijmetselarij heeft juist in de huidige en komende tijd mens en samenleving veel te bieden. R&T wil daarbij de ontmoeting laten ontstaan en de verbinding creëren tussen mensen, zonder onderscheid in gender, etnische herkomst of levensbeschouwelijke denominatie. De jaarlijkse studiedag waar actuele thema’s voor mens en samenleving worden besproken, staat daarvoor symbool.