Projecten van Ritus en Tempelbouw

Twee maandelijkse uitgave THOTH

Onder het hoofdredacteurschap van Willem Verstraaten verschijnt op vaste tijden het tweemaandelijks tijdschrift THOTH. Een keur aan auteurs uit Nederland en België leveren een waaier aan artikelen met een grote diversiteit. Gericht gekozen en passend bij het thema van die uitgave van THOTH. Elk nummer kent een voor de maçon herkenbaar en aansprekend thema. Daarnaast is THOTH een informatiebron voor activiteiten, nieuwe boekpresentaties en biedt het tal van nieuwe vergezichten en perspectieven.

Jaarlijkse Studiedag

De jaarlijkse studiedag zal in 2024 op zaterdag 28 september worden gehouden in Antropia (Driebergen-Zeist). Details worden tijdig aangekondigd op de pagina van de studiedag.

De actuele details staan in de agenda vermeld. Klik hier om naar de pagina te gaan.

Jaarlijkse Collegium Masonicum

Jaarlijks vinden één of meer ontmoetingen plaats volgens de methode van het Collegium Masonicum. Daarbij worden vragen door de maximaal 30 aanwezige broeders, lid van het Grootoosten der Nederlanden en RGLB, besproken op een wijze die de aanwezigen de kans biedt een bijdrage te leveren, zonder dat visies of meningen verder ter discussie gesteld worden. 

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling, gezel-  en meestervrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s Ritualen en Symboliek, Organisatie en Vrijmetselarij en Samenleving en vervolgens besproken onder het motto “Geen discussie, alleen bijdragen”. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden.

Zo ontstaat een kleurrijk palet aan informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gezocht wordt.

Ieder ervaart dat zijn mening volledig gerespecteerd wordt en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in een gedachtewisseling. Het resultaat is dat enerzijds de aanwezigen zich heel persoonlijk uitspreken en dat anderzijds de werkwijze controleerbaar blijft.

De programmering staat in de agenda vermeld. Aanmelding voor 2024 zijn gesloten, er zal spoedig nieuwe data gecommuniceerd worden.

Digitaal archief

Meer dan 100 jaar studie is vastgelegd in een omvangrijk digitaal archief. Met zorg passen we op dit cultuur dragend werk en bieden u de gelegenheid om daarin aan het werk te gaan. Dat kan eenieder zijn die geïnteresseerd is in het gedachtengoed van de Vrijmetselarij en Ritualistiek. Middels een abonnement kunt u zich uitsluitend abonneren voor de digitale toegang. Mocht u hierover vragen hebben meldt u zich via heteeuwigewesten@hotmail.com 

Ambulant Atelier

Het Ambulant Atelier staat voor samenwerking en verenigt een diverse groep maçons met uiteenlopende achtergronden. Deze denktank werkt volgens het ‘centre of union’ principe, waarbij zij uiteenlopende ideeën toetsen en uitwerken. De resultaten van hun werk worden gepresenteerd op diverse locaties in België en Nederland, waarbij de focus ligt op interactie met het publiek. Het Ambulant Atelier streeft ernaar om niet alleen bestaande leden, maar ook geïnteresseerde buitenstaanders te betrekken bij de activiteiten.

– Zaterdag 2 maart 2024 in het Logegebouw in Turnhout/Dessel België
– En zaterdag 9 maart 2024 in het Logegebouw van Arnhem/Velp. Meer details volgen spoedig.
Thematiek: Vrijheid!
Genodigden: Vrijmetselaren en niet-vrijmetselaren

Rituelendag

Aan het einde van elk werkjaar laat de studiegroep zien hoe de maçon zich actief en inspirerend kan uiteenzetten met diverse aspecten van het ritueel. Oorspronkelijk vanuit de primaire herkenning van de diverse gebeurtenissen die tijdens het ritueel kunnen plaats vinden, wordt inmiddels in een steeds grotere uitdaging de grens van de persoonlijke betrokkenheid en beleving gezocht. Het is de ultieme ervaring wat de rituelen kunnen betekenen voor de maçonnieke arbeid. Een beleving in gezamenlijkheid met de medebroeder en medezuster.

De jaarlijkse rituelendag wordt bij de agenda verder aangekondigd en voorgesteld. De Rituelendag vind zaterdag 29 juni 2024 plaats in Samaya Tienhoven. Details omtrent de inhoud worden snel gedeeld.

Ontmoetingsdagen

Jaarlijks vinden sinds 2015 Ontmoetingsdagen plaats, met als uitgangspunt dat er zonder ontmoeting geen vrijmetselarij is. Ontmoeting is het hart van de maçonnieke methode. En voor Ritus en Tempelbouw betekent dat: ontmoetingen over de grenzen heen. 

Het begon in maart 2015, toen Ritus en Tempelbouw en haar studietijdschrift Thoth de ‘Dag van Ontmoeting’ organiseerde in samenwerking met de Antwerpse Studiekring Trigonum Coronatum en het Belgische maçonnieke tijdschrift GL-Info. Op deze dag namen niet minder dan 200 Nederlandse en Belgische broeders en zusters deel uit alle grootloges, orden, obediënties, confederaties en autonome loges. Deze dag werd vervolgd met de ‘Maçonniek Grensoverschrijdende Gemeenschappelijke Studiedagen 2016 – 2018’ en vervolgens met de ‘Ontmoetingsdagen R&T – STC 2019 – 2022’. Bijna duizend deelnemers getuigen ervan dat deze initiatieven op een grote belangstelling mogen rekenen en dat inmiddels hechte netwerken zijn ontstaan, die weer een vervolg kregen in bezoek aan elkaars werkplaatsen, ook over fysieke grenzen heen.

In juni zal R&T een bijdrage leveren aan de bijeenkomst in Gent door Peter Wouters.

Virtuele Correspondenten bijeenkomsten

Middels een netwerk van “ambassadeurs” van R&T die onze activiteiten delen met de obediënties waar ze toe behoren hebben we regelmatig virtuele bijeenkomsten. Hierbij kunnen we geluiden uit het werkveld integreren in het verder uitbouwen en versterken van onze missie.
Ook lid worden van dit correspondenten-netwerk? Meldt u aan via heteeuwigewesten@hotmail.com

Boeken uitgeven (digitale boekenwinkel)

R&T ondersteunt vanuit het doel van de Stichting het uitgeven van publicaties die dat doel ondersteunen. Daartoe kunt u in onze webwinkel een veelvoud aan publicaties bestellen. Heeft u een idee waarin u denkt bij te kunnen dragen aan het doel van R&T dan kunt u dat ons laten weten via info@ritusentempelbouw.nl

Twee maandelijkse mailing

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele activiteiten, publicaties, uitgaven en aanbiedingen uit de virtuele boekwinkel? Schrijft u dan in voor de mailing via website@ritusentempelbouw.nl