Organisatie en praktische informatie

Ritus en Tempelbouw is een stichting, opgericht in 1947 door samenvoeging van de in 1905 opgerichte ‘Maçonnieke Vereeniging tot Bestudering van Symbolen en Ritualen’ en de in 1931 opgerichte ‘Vereeniging Tempelbouw’. De stichting is zelfstandig en onafhankelijk en vertegenwoordigt niet een bepaalde stroming binnen de vrijmetselarij. De stichting is werkzaam binnen het Nederlands-Vlaamse taalgebied en richt zich primair op alle vrijmetselaren.

Praktische informatie:

Het contactadres van de stichting is: info@ritusentempelbouw.nl
Postadres: Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 – 3723 BM Bilthoven
Tel: 0031617200693
Bankrekening NL23INGB0000513900, ten name van maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw KvK Haaglanden nr 41151812

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 vrijmetselaren, allen lid van de orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden:

Henk Masselink, voorzitter
Nico Man, vice voorzitter
Michael Boeren, secretaris
Karel Visser, penningmeester

Raad van Advies 

Het bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies, waarvan de leden voor een periode van maximaal 2 x 4 jaar benoemd worden. 

De huidige raad bestaat uit:

Alain Hinderyckx – lid van de Reguliere Grootloge van België

Rian ter Horst – lid Le Droit Humain Nederland

Willem Meijer – lid van het Grootoosten der Nederlanden

Rik Pinxten – lid van de Grootloge van België̈