Missie en visie op de vrijmetselarij

Van oudsher zet Ritus en Tempelbouw zich in om maçonnieke informatie toegankelijk te maken, en om kennis over de onderliggende geschiedenis, de betekenis van symboliek en de rol van de rituelen binnen bereik van maçons en geïnteresseerde wetenschappers te brengen. 

Door haar neutrale positie in het maçonnieke landschap, heeft Ritus en Tempelbouw een verbindende functie tussen de diverse maçons, groeperingen en ordes in het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Met het in kaart brengen van dat landschap in de publicatie ‘Loges in de Lage Landen’, en de daarin opgenomen contactgegevens, is de onderlinge herkenbaarheid en bereikbaarheid maximaal geworden.

Ritus en Tempelbouw heeft de bruggen gebouwd tussen de diverse acteurs in het maçonnieke landschap, die daardoor in de gelegenheid komen schouder aan schouder met elkaar te werken. Dat zou in de visie van Ritus en Tempelbouw mutatis mutandis evenzeer moeten gelden voor de diverse overkoepelende organisaties zoals de ordes.

Denkend vanuit de gezamenlijkheid ‘vrijmetselarij’, kan nu werk gemaakt worden van de betekenis van de arbeid van de vrijmetselaar. Dat geldt op het individuele vlak door studie en verdieping, met de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Daarbij is het contact en de uitwisseling met de medebroeder en medezuster essentieel. Dat geldt tevens voor organisaties als loges en ordes ten einde de relevantie van vrijmetselarij voor en in de huidige en toekomstige samenleving nader te analyseren en er inhoud en betekenis aan te geven.