Organisatie en praktische informatie

Ritus en Tempelbouw is een stichting, opgericht in 1947 door samenvoeging van de in 1905 opgerichte ‘Maçonnieke Vereeniging tot Bestudering van Symbolen en Ritualen’ en de in 1931 opgerichte ‘Vereeniging Tempelbouw’. De stichting is zelfstandig en onafhankelijk en vertegenwoordigt niet een bepaalde stroming binnen de vrijmetselarij. De stichting is werkzaam binnen het Nederlands-Vlaamse taalgebied en […]

lees verder >

Vrijmetselarij en een rol in de samenleving

R&T is een zelfstandige maçonnieke stichting, actief binnen de Nederlands-Vlaamstalige vrijmetselarij. Zij richt zich sinds haar oprichting in 1946 op de studie van de grote diversiteit van symbolen, rituelen en tradities binnen de vrijmetselarij. In de huidige tijd besteedt R&T tevens aandacht aan aspecten, die de samenleving betreffen, gedreven door de overtuiging, dat het maçonnieke […]

lees verder >

Projecten van Ritus en Tempelbouw

Twee maandelijkse uitgave THOTH Onder het hoofdredacteurschap van Willem Verstraaten verschijnt op vaste tijden het tweemaandelijks tijdschrift THOTH. Een keur aan auteurs uit Nederland en België leveren een waaier aan artikelen met een grote diversiteit. Gericht gekozen en passend bij het thema van die uitgave van THOTH. Elk nummer kent een voor de maçon herkenbaar […]

lees verder >