Rituelendag 2021: Welkom op de digitale Agora.

0.00

Aantal plaatsen beschikbaar: 87

Virtuele Rituelendag 2021, zaterdag 26 juni 2021, in twee sessies

WELKOM OP DE DIGITALE AGORA

Deelname aan de Virtuele Rituelendag 2021 staat kosteloos open voor alle contribuanten van Ritus en Tempelbouw.

“GEÏNTERESSEERD IN DEZE PRACHTIGE DAG? WORDT VANDAAG NOG LID VAN RITUS & TEMPELBOUW

KLIK DAN OP    LID WORDEN

Welkom op onze digitale agora!

De Rituelendag 2021 gaat door op zaterdag 26 juni 2021

We leven in een wereld ‘op drift’. Individualisme, segregatie en consumentisme leiden tot een toenemende verschraling van onze menselijke interactie. Zoeken naar zingeving in onszelf, met onze naasten en in ons leven lijkt steeds minder vanzelfsprekend. Religie heeft plaatsgemaakt voor wetenschappelijk rationalisme en economie. Hoe kunnen wij omgaan met grote en complexe vraagstukken, van belang voor onze toekomst, in een wereld die steeds verder lijkt af te drijven van langgekoesterde collectieve waarden? En hoe doen we dit in het bijzonder nu we al maanden worden geconfronteerd met een pandemie die haar weerga niet kent? Welke beperkingen ervaren we daardoor, maar vooral ook: welke nieuwe mogelijkheden zien we?

Mensen blijven desondanks (of juist dankzij…) zoeken naar nieuwe wegen van zingeving, betekenisverlening en anders handelen. Wanneer we om ons heen kijken, dan zien we dat diverse groeperingen antwoorden proberen te vinden op levensvraagstukken, met hulp van verschillende vormen van ritualistiek. Rituelen kunnen ons immers helpen om te ervaren waar we staan in het leven en hoe we de grote momenten daarbinnen betekenisvol kunnen markeren. Ze nodigen ons uitdrukkelijk uit om verbindingen te blijven leggen tussen onze binnen- en buitenwereld. De oproep tot anders handelen is in onze tijd steeds vaker en duidelijker te horen en te voelen. Rituelen laten ons – in antwoord daarop – nieuwe wegen verkennen en inslaan. Oók als die wegen tijdelijk digitaal moeten zijn. Oók als we op dit moment vooral virtuele verbindingen ervaren…

De vrijmetselarij is niet de enige stroming die ritualistiek uitdrukkelijk inzet. Om kruisbestuiving en een onderlinge verrijking mogelijk te maken, is het heel interessant om de uitwisseling en samenwerking te zoeken met andere bewegingen die gebruik maken van rituelen. Wat beweegt deze groeperingen? Welke vormen kiezen zij? Welke worstelingen komen zij daarbij tegen? Waar roepen zij toe op? En hoe gaan zij om met de beperkingen van deze tijd en de mogelijkheden van digitale ontmoetingen? Zomaar een paar vragen die we elkaar zouden kunnen stellen. Uiteraard met respect voor eventuele grenzen aan wat getoond en gedeeld mag worden.

Op zaterdag 26 juni 2021 vindt onze jaarlijkse Rituelendag plaats in een virtuele variant, in twee separate bijeenkomsten: een ochtend- en een middagsessie. Binnen een digitale context zullen we een marktplein, een heuse ‘agora’, inrichten waar we kennis zullen maken met vertegenwoordigers van diverse stromingen. Daarbij denken we aan groeperingen als de Reiki, Wicca, Antroposofen en Remonstranten. We willen met elkaar ontdekken hoe iedere groep antwoorden probeert te vinden op de grote levensvragen van deze tijd en hoe rituele handelingen daaraan ondersteunend zijn. We zullen reflecteren wat we horen, zien en beleven. Op basis daarvan proberen we dan te komen tot diepere inzichten en nieuwe mogelijkheden voor vandaag en morgen. Zo zullen we niet verstikken onder de stolp van onze eigen rituelen, maar juist de frisse lucht inademen van een virtueel marktplein vol rituele uitwisseling – gericht op een betere mens en daarmee op een betere wereld.

Meld u aan voor deze bijzondere dag en kom tot ontmoetingen en uitwisselingen op onze digitale agora. Aanmelden is mogelijk door te klikken op de button RESERVEER PLAATS rechtsboven.

We heten iedereen van harte welkom op onze digitale agora op zaterdag 26 juni 2021!

Extra informatie

Bent u deelnemer van R&T?

Ja, Nee