Collegium Masonicum – Oost

De Maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw organiseert jaarlijks voor leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum.

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling, gezel-  en meester vrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s Ritualen en Symboliek, Organisatie en Vrijmetselarij en Samenleving en vervolgens besproken onder het motto “Geen discussie, alleen bijdragen”. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden.

Zo ontstaat een kleurrijk palet aan informatie, gedachtegangen en meningen, waarmee een ieder de arbeid aan zich zelf kan voortzetten. Het is niet de bedoeling dat op elke vraag een eenduidig antwoord gezocht wordt.

Ieder ervaart dat zijn mening volledig gerespecteerd wordt en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in een gedachtewisseling. Het resultaat is dat enerzijds de aanwezigen zich heel persoonlijk uitspreken en dat anderzijds de werkwijze controleerbaar blijft.

Gezien deze werkwijze wordt er gestreefd naar een maximaal deelnemersaantal van 30 Broeders.

Het eerstvolgende Collegium Masonicum zal plaats vinden op 5 en 6 februari 2022.

Verdere informatie of  aanmelden kan men verkrijgen via het e-mailadres  info@ritusentempelbouw.nl

Voor het eerst in haar bijna 24-jarig bestaan was het dit jaar als gevolg van de Coronamaatregelen niet mogelijk om het Collegium Masonicum Oost doorgang te laten vinden. Nu de overheidsmaatregelen versoepeld zijn is het mij een groot genoegen u te kunnen berichten dat de stichting Ritus en Tempelbouw en ondergetekende voornemens zijn om in 2022 de draad weer op te pakken met een 23ste editie die gehouden zal worden op 5 en 6 februari 2022.

Het Collegium Masonicum is een bijeenkomst voor leerling-, gezel- , en meester vrijmetselaren waarbij iedere deelnemer een tweetal vragen kan inbrengen welke betrekking hebben op verschillende aspecten van de vrijmetselarij. Deze vragen worden gerubriceerd in de thema’s     ‘Ritualen en Symboliek’, ‘Organisatie’, en ‘Vrijmetselarij en Samenleving’ en vervolgens besproken onder het motto “Geen discussie, alleen bijdragen”. Hierbij staat de vergelijking van standpunten centraal en niet het formuleren van eenduidige antwoorden.

Het Collegium Masonicum in Oost Nederland zal gehouden worden op

5 en 6 februari 2022 in Allegoeds Groepshotel ‘Het Bosgoed’ , Molenweg 49 te Lunteren.

De kosten bedragen € 160,- p.p. voor een 1-persoonskamer. Dit is inclusief lunch en een drie-gangen diner op zaterdag alsmede een ontbijtbuffet en lunch op zondag. Wanneer u een dag eerder wilt aankomen dan bestaat de mogelijkheid een nacht van vrijdag op zaterdag bij te boeken voor € 57,50,- (inclusief ontbijt). Betaling geschied ter plaatse aan het einde van de bijeenkomst.

Vanzelfsprekend zullen de landelijke maatregelen die voortkomen uit de Coronacrisis ook gevolgen kunnen hebben voor de organisatie van dit Collegium Masonicum. Momenteel is het tonen van het vaccinatiebewijs dan wel een negatieve testuitslag nog verplicht, wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen in samenspraak met Het Bosgoed het beleid zo nodig gaandeweg aanpassen.

Extra informatie

Aantal personen

Eenpersoonskamer 121 p.p., Tweepersoonskamer 106 p.p.