Ambulante Ateliers – Vrijmetselaren en Belangstellenden in gesprek over “Vrijheid” – Hoofddorp 19 november

15.00

Aantal plaatsen beschikbaar: 79

Waarde belangstellende,

Met veel genoegen nodigt het bestuur van Ritus en Tempelbouw u mede namens de Nederlands-Vlaamse Denktank uit om deel te nemen aan een van de Ambulante Ateliers waarin Vrijmetselaars en Belangstellenden in gesprek gaan over het thema “Vrijheid”. Deze Ambulante Ateliers zullen worden uitgevoerd onder de bezielende leiding van de leden van de Denktank. Om een zo groot mogelijk bereik van deelnemers te garanderen zal een Atelier op zaterdag 19 november in Hoofddorp. Via onze website kunt u zich zoals gebruikelijk aanmelden.

Wat ging vooraf?

In 2017 werd door de Stichting Ritus en Tempelbouw een Nederlands-Vlaamse denktank samengebracht, bestaande uit Zusters en Broeders vanuit verschillende obediënties, met de opdracht na te denken over de toekomst van de vrijmetselarij. Dat leidde in 2019 tot het plan voor een cyclus van zogenaamde “Ambulante Ateliers”: halfopen zittingen – die zich dus expliciet zowel tot vrijmetselaars als tot niet-vrijmetselaars wilden richten – van multi-obediëntiële snit, waarin een beperkt ritueel werd gecombineerd met een inleidend bouwstuk en een daarop volgende comparitie over een volgens de denktank relevant onderwerp.

Met deze ambulante ateliers stelde de denktank zich een dubbel doel: enerzijds het aankaarten en bespreken van wat de denktank beschouwde als voor de ontwikkeling van de vrijmetselarij belangrijke onderwerpen, relevant zowel voor vrijmetselaars als voor niet-vrijmetselaars; en anderzijds voor de aanwezige niet-vrijmetselaars een zekere invoelbaarheid mogelijk te maken van de bijeenkomst door deze bijeenkomst te laten geschieden in een oprecht maçonniek kader. Er werd dan ook gekozen voor halfopen zittingen in logegebouwen, weliswaar met weglating van al te specifiek-maçonnieke symbolen en rituelen, maar wel met een zekere rituele invulling.

Na twee ambulante ateliers in Amsterdam en Antwerpen, kwam echter de covid19-pandemie, waardoor de geplande activiteiten helaas noodgedwongen werden onderbroken.


Hervatting van de Ambulante Ateliers vanaf najaar 2022

Nu daartoe gelukkig weer mogelijkheden zijn, zetten we dit najaar opnieuw twee Ambulante Ateliers op: bijeenkomsten met een zekere rituele invulling, open zowel voor vrijmetselaars als voor niet-vrijmetselaars. We kiezen daarbij voor het thema “vrijheid”. Met als te onderzoeken vragen: hoe wordt vrijheid vandaag ingevuld? Individueel, politiek, economisch? Hoe is vrijheid combineerbaar met duurzaamheid?

In een theatraal uitgewerkte dialoogvorm tussen een vrijmetselaar en een niet-vrijmetselaar zal dit thema van verschillende kanten worden belicht. Na de inleidende tweespraak volgt een comparatie met alle deelnemers. Het geheel wordt gelardeerd met livemuziek, gebracht door violist Shalam Alamwy en klarinettist Khaled Kassem, stukken poëzie en fotografische evocaties van het begrip vrijheid.

Aangezien we ons ook expliciet richten op belangstellende niet-vrijmetselaars, vragen we aan elke deelnemende vrijmetselaar om minstens één niet-vrijmetselaar mee te brengen.

Waar en wanneer?

Het Ambulante Atelier zal plaatsvinden in Hoofddorp, in het gebouw van Loge Verlichting, Hoofdweg 691, 2131 BC Hoofddorp, op zaterdag 19 november 2022, van 10.00 tot 12.30 uur.

Aanmelden via de website van Ritus en Tempelbouw

Aanmelding voor de Ambulante Ateliers is mogelijk via de website van Ritus en tempelbouw: www.ritusentempelbouw.nl.

De deelnamekosten bedragen Euro 15,00 per deelnemer per bijeenkomst.

Per Ambulant Atelier is er plaats voor 80 deelnemers, dus meld u snel aan. Van harte welkom in Hoofddorp!