THOTH MEI 2018

Maçonnieke symbolen in een combinatie die tot denken aanzet. (Foto Edwin Bootsman)

Geloof in de loge

Overleeft vrijmetselarij de toekomst? Dat ligt aan de loge. Museale mores of maatschappelijke relevantie, religieuze ritualistiek of vrijheid van expressie? In het nieuwe nummer van Thoth dragen maçonnieke denkers van formaat stof aan voor loges en individuele vrijmetselaren om hun opstelling te kiezen. Gezamenlijk komen ze tot een gloedvol pleidooi voor geloof in de levenskracht van de loge.

Wie de beleving van vrijmetselaarschap wil verdiepen, laat zich inspireren door het woord van Thoth. Voor 37,50 euro (bij automatische incasso) per jaar in zes afleveringen thuisbezorgd.

Aanmelding is simpel: via de website, www.ritusentempelbouw.nl. Voor iedere nieuwe deelnemer is er een welkomstgeschenk.

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

Uit het nieuwe nummer:

“Kerken, synagogen en moskeeën zijn geen loges en beide hebben een verschillende functie. De vrijmetselarij is geen maçonniek christendom en de loges zijn geen vervanging van kerken. Het is een eigen gedachtengoed, met een eigen geschiedenis en symboliek. En een eigen — maçonnieke — weg naar een persoonlijk Licht.

“De Bijbel als symbool in onze ritus en dan met name onze maçonnieke relatie met dit symbool is overigens altijd moeizaam geweest. Want hoewel we de afgelopen vijftig jaar een geopende Bijbel op de Zuivere Kubiek zeer nadrukkelijk ‘ons eerste Grote Licht’ zijn gaan noemen en allerlei verwijzingen naar de Bijbel in onze ritus hebben opgenomen, zijn we ruim 250 jaar geleden (in 1761) als Grootloge begonnen met — om zeer respectabele redenen — te besluiten dat de Bijbel niet in de loge thuis hoorde.”

(Jan den Ouden: ‘Pleidooi voor een ontkerstende ritus – Is de Bijbel essentieel voor de maçonnieke werkwijze?’)

“Merkwaardig dat er zo’n goddelijk aureool om de teksten van maçonnieke rituelen hangt, en dat ze een status toegedicht wordt die gelogenstraft wordt door de geschiedenis. Blijkbaar hebben mensen behoefte aan onwrikbare zekerheden, en als die eenmaal aangenomen zijn, worden ze gecanoniseerd tot Waarheden die gelden onafhankelijk van de context waarin ze geschreven zijn of gebruikt worden. Waar kom die hardnekkige bewijsdrang van dé waarheid toch vandaan?

“Waarom lijken we juist nú weer zo bang te zijn voor vernieuwing van de logearbeid? Waarom in een tijd van sterk teruglopende ledentallen toch steeds dat beroep op het ‘Zo hoort het nu eenmaal in de wereldwijde broederschap’? Het is aan steeds nieuwe generaties vrijmetselaren om de vorm die ons doorgegeven is van nieuwe inhoud te voorzien, een inhoud die niet alleen refereert aan de eeuwige zoektocht van de mens naar het geheim van het leven, maar evenzeer aan de uitdagingen van de eigen tijd om die zoektocht in volle vrijheid te kunnen blijven gaan.”

(Willem Verstraaten: ‘Een nieuwe mens, een nieuwe loge – Voortstuwende orde van de toekomst’)

“Onze orde bouwt aan de ‘Tempel’, maar wij maken niet van de hele wereld een Tempel, daar wij ononderbroken blijven werken aan de humaniteit in een wereld die niet altijd humaan is en kan zijn. Laten wij ons als ketters gedragen, laten wij tuimelgeesten blijven die halsstarrig vragen blijven stellen om er de kerken – denk ook obediënties, loges en elk van ons – ervoor te behoeden om een fraaie sarcofaag te worden waarin de waarheid als mummie wordt bewaard. De vrijmetselarij is geen waarheid, maar een voortdurende analyse. Zij is geen doctrine, maar een middel tot onderzoek. Zij is geen dogma, maar een centrum waar men in vraag stelt. Onze arbeid is nooit ten einde.

“Maar wie ben ik om te zeggen wat je in deze woorden moet horen? Alles is vrij interpreteerbaar. Hier worden geen meningen opgedrongen. Hier wordt niet gezegd wat te denken, hoogstens hoe  te denken. Hier heeft elke overtuiging recht op aandacht en eerbied, indien ze ingegeven is door overweging, indien ze los staat van ieder vooroordeel, indien zij berust op het vrij onderzoek. Zo moge het zijn.”

(Marc Zys: ‘Humanistische ethiek in de loge – Eigentijdse uitdagingen voor de vrijmetselaar’)

En verder onder meer:

Guy L.J. Liagre: ‘Notities bij de letter G – ‘And the glory of the Lord shall be revealed’

Willem G. Ket: ‘De Grote Architect in perspectief  – Van Achnaton tot Achterberg’

Frans Krap: ‘Vrijmetselarij in een geseculariseerde samenleving – Levendig symposium in Rotterdam’

Ook zesmaal per jaar ingewijd worden in de geheimen van de vrijmetselarij?

Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 40 euro (of 37,50 bij automatische incasso) ontvangen deelnemers aan de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw tweemaandelijks het tijdschrift Thoth. Aanmelding kan via de website, www.ritusentempelbouw.nl. Iedere nieuwe deelnemer ontvangt een welkomstgeschenk.