THOTH MEI 2019 – Het grote verhaal van de bouw

Het grote verhaal van de bouw.

De beeldentaal van de vrijmetselaar is afkomstig uit de gotische kathedralen. In het meesterlijke stenen loflied op de Schepper van Hemel en Aarde van de middeleeuwse bouwmeesters lieten hun speculatieve erfgenamen van de achttiende eeuw een schijnsel van licht toe, het licht dat door mensen ontstoken kan worden. Hoe dat samenspel van bouw en licht de creativiteit in de loges van nú stimuleert, wordt duidelijk in het meinummer van het cultureel-maçonniek tijdschrift Thothdat volgende week verschijnt.

Uit het nieuwe nummer:

 “Het besef van een gemeenschappelijk en verbindend ‘verhaal’ is een basisvoorwaarde om tot een gedeelde toekomst te komen en zo het nefaste ‘ieder voor zich’ te overstijgen. Sleutelwoorden in dit verband zijn: openheid van geest, effectieve tolerantie, vrijheid en verbondenheid waarbij het Centre of Union ondubbelzinnig als werkwoord en als attitude ingevuld wordt in plaats van als dromerig begrip doorheen ontelbare teksten te zweven.”

(Hugo De Cnodder: ‘Traditie, vrijheid en toekomst verbonden’)

 “Pan-Europees denken is het scheppen van de rechte verhouding in de Europese ruimte zodat een ander daarin plaats kan vinden, en – belangrijk – zodanig dat de ander en de vrijmetselaar de ruimte hebben tegenover elkaar in ‘de rechte verhouding’ te kunnen staan.”

(Charles Bijlevelden Edward Figee: ‘De bouw aan een maçonniek Pan-Europa’)

 “Ontstaan in de Angelsaksische wereld in een christelijk milieu, steeg de vrijmetselarij van bij aanvang dus boven alle confessionele verschillen uit.”

(Guy Liagre: ‘De maçonnieke tolerantiecode als ars vivendi’)

 “Er is een geromantiseerd beeld ontstaan van middeleeuwse bouwloges als schuilplaats van de klassieke humanistische cultuur en van de bouwmeester als eenzame vechter voor cultuur en beschaving in een tijd van ongeletterd barbarisme, die onbespied op koude, afgelegen zolders aan een groepje geselecteerde, kleumende leerlingen zijn kennis doorgaf.”

(Jan den Ouden: ‘Gezamenlijke arbeid en persoonlijke verantwoordelijkheid’’)

 “Vrijmetselarij balanceert op het scherp tussen het vrije denken en de religie, zeker op het Europese continent; dat zie je in de schakeringen onder de structuren, dat zie je binnen de structuren ook in de nuances onder de werkplaatsen, van ‘God moet’ tot ‘liever niet’.”

(Joseph Asselbergh: ‘Verwarring in de tempel’)

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

 Wie persoonlijk aangesproken wil worden door de rijkdom van de maçonnieke symbolen en rituelen, vindt in Thoth een verwante geest.

Nieuwe deelnemers voor Ritus en Tempelbouw kunnen zich opgeven via de website. Daarbij kan gelijktijdig het lidmaatschap betaald worden, via iDeal of Pay-Pal, voor een bedrag van € 40,00 per jaar. In deze prijs is het abonnement op het tijdschrift Thoth inbegrepen en toegang tot het digitaal archief.

Bij de bevestiging van deelnemerschap worden de nummers van Thoth van het lopende jaar die al zijn uitgegeven toegezonden.

 Aanmelding is simpel: via de website www.ritusentempelbouw.nl.