THOTH JULI 2019 – Het grote verhaal van de bouw

De Egyptische god Thoth gebruikte magie om het geroofde linkeroog van Horus te herstellen…

Het goddelijke woord

God is het symbool bij uitstek van stoutmoedige menselijke verbeeldingskracht. In Hem/Haar geven wij een naam aan onze diepste religieuze beleving, waarvan zogenaamd geopenbaarde woorden niet meer dan povere schaduwen zijn. De mens schiep God als containerbegrip voor het onkenbare, het onverhoedse, het adembenemende, het poëtische, het onorthodoxe, het irreguliere van ons bestaan. Al die aspecten van het goddelijke worden belicht in het volgende nummer van het cultureel-maçonniek tijdschrift Thothdat half juli verschijnt.

Uit het nieuwe nummer:

“Zoals veel mensen in vroeger tijden, keken ook de oude Egyptenaren met ontzag naar de hemel. En zoals vrijmetselaren door de zon en de maan worden verlicht, zo kenden de Egyptenaren rondom de zon en de maan een hele godenwereld. Het magisch denken speelt daarbij een grote rol, en zo kan elke dag de opkomst van de zon het besef van de balans tussen de goede en kwade machten illustreren.”

(Henk Masselink: ‘Thoth, heer van godenwoorden’)

“De mens – tot nader order het enig wezen dat over rede beschikt – vraagt zich af waar alles rondom ons en dus ook de mens zelf vandaan komt. Hij/zij zoekt naar een verklaring van het bestaan en waar dat bestaan finaal naartoe zal leiden. Het ziet ernaar uit dat het creëren van goden een van de dingen is die mensen daartoe altijd hebben gedaan.”

(Freddy Lioen: ‘Biografie van God in kosmisch perspectief’)

“Wie aandacht vraagt voor de kloof die gaapt tussen het menselijk woord en de werkelijkheid die het menselijk uitdrukkingsvermogen te buiten gaat, heeft in de vrijmetselarij evenveel recht van spreken als degene die denkt symbolen en rituelen tot op het bot van hun betekenis doorgrond te hebben.”

(Willem Verstraaten: ‘Stoutmoedige menselijke verbeeldingskracht’)

“Nu het menselijk lichaam steeds verder zwemt in biogenetische seculariteit, stelt zich de vraag naar de gevolgen van die steeds minder sterfelijke fysieke mens tegenover het reeds lang volgehouden fenomeen van de onsterfelijkheid van zijn zielswezen.”

(Leo Goovaerts: ‘Onsterfelijkheid in zeven taferelen’)

“We zien hoe mensen overal ter wereld steeds vaker tegenover elkaar komen te staan, in plaats van naast elkaar. We zien ook dat mensen steeds meer langs elkaar heen leven, door maatschappelijke ontwikkelingen als secularisatie, individualisering en mondialisering, maar niet in de laatste plaats dankzij de ontwikkelingen in verband met het internet en sociale media.”

(Ernest Buise: ‘Rendez-vous met dialoog en verbinding’)

“Spinoza wordt vandaag haast onveranderlijk voorgesteld als een radicaal secularistisch denker die religie zag als een combinatie van illusies en hocus-pocus. Paradoxaal genoeg zou hij tegelijk religie begrepen hebben als een natuurlijk fenomeen, onvermijdelijk verbonden met de vorming en de cohesie van sociale groepen, onder meer via collectieve verhalen en rituelen.”

(Herman De Dijn: ‘Collectieve religies als puur natuurlijke fenomenen’)

“’Nadien de Hertog van Wharton zig verneederd heeft om Vryman van deeze stad of Burger onder ’t Gilde van de Waschkaersmakers te worden, vertrouwd men dat hy daer mede voor heeft om in de stads verkiezingen zyne rol te speelen met aenspraken te doen, &c.’ Vrijmetselaars en waskaarsmakers, de motivatie bij Wharton leek een zekere continuïteit te vertonen.”

(Arno van den Brand: ‘Het kleurrijke bestaan van Philip hertog van Wharton’)


Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

 Wie persoonlijk aangesproken wil worden door de rijkdom van de maçonnieke symbolen en rituelen, vindt in Thoth een verwante geest. Voor 40,00 euro per jaar, in zes afleveringen thuisbezorgd. Aanmelding is simpel: via de website

 www.ritusentempelbouw.nl