THOTH SEPTEMBER 2019 – Verlichting en obscuriteit

Beeld van de eeuwige dualiteit van licht en duister

Zijn wij op weg naar het Paradijs op Aarde of naar de Apocalyps? Dat hangt van de mens af. Die heeft nieuwe ideeën nodig om orde te scheppen in de vloedgolven van zwartgallige én blijmoedige berichten van het tumultueuze oppervlak van het brokje materie in het onafzienbare universum waarop we ons waardig staande proberen te houden. Ideeën genoeg in het cultureel-maçonnieke magazine Thoth dat half september verschijnt.

Uit het nieuwe nummer:

“De natuur is gewoon zichzelf te herhalen. Nadenken en onderzoek heeft ons in staat gesteld te kiezen wat wij als de actuele werkelijkheid willen erkennen. Wij zullen echter nimmer over die werkelijkheid, noch over gebeurtenissen daarin, kunnen beschikken. De werkelijkheid komt op gelijk de zon over de horizon van onze dagen en wij kijken hem in zijn vlucht na in het duister van de nacht.”

(Willem G. Ket: ‘Goed gereedschap’)

“Bij het ontstaan van de vrijmetselarij in Italië stond de behoefte aan vrijheid centraal. Veelbetekenend is dat de stichters Giordano Bruno als symbolisch boegbeeld kozen. De heldere boodschap uit zijn gedachtegoed is actueler dan ooit, voor broeders en zusters, voor iedereen die de universele vlag van het vrije denken onbelemmerd wil zien waaien in de frisse wind van vrijheid.”

(Liesbeth van Eijsden: ‘Een dissidente maçon avant la lettre’)

“Met de Verlichting veranderde het beeld van de tijd van circulair naar lineair. Als metafoor kwam ‘de pijl van de tijd’ op. Van die pijl is geen terugkeer mogelijk. Het einde der tijden werd dus werkelijk een einde der tijden. Maar nog veel sterker leidt een lineair tijdsbeeld tot de notie dat het einde open is; we weten er niets van, van dat einde.”

(Karel Musch: ‘Goethe en Faust – Waar een samen is, is geen voorbij’)

“Laten wij God toe? Als Hij bestaat, hoe zouden we Hem kunnen tegenhouden? Voor wie gelooft is Hij er, voor wie niet gelooft uiteraard niet. Zouden wij Hem inwijden? Neen. Wat te doen met de volmaaktheid onder mensen die aan hun maakbaarheid, hun vervolmaking werken?”

(Jef Asselbergh: ‘God in de tempel (?)’)

“Verzoening en vergeving zijn pas mogelijk na waarheidsvinding, erkenning van het kwaad en de pijn die de ander is aangedaan, en dan gerechtigdheid. Het is aan de rechter om te oordelen met de vier kardinale deugden: justitia, fortitudo, temperantia en prudentia, en de tijd- en plaatsgebonden wetten, morele codes, waarden en normen, voortkomend uit de cultuur en de religie,  met een zorgvuldige bewijslast, eventuele erkenning van verzachtende omstandigheden, begrip, mededogen en respect.”

(Henk Compter: ‘ De duisternis onder de geblokte vloer’)

“Thoth bestaat zeventig jaar. De veelzijdigheid in de behandelde thematiek die in de naam Thoth is nagestreefd, is volop aanwezig. De toekomst tegemoet. In de gezamenlijkheid van de broederband die de lezers bij Thoth kunnen beleven en koesteren. Staande op de schouders van onze voorgangers, kijkend naar de horizon. En schouder aan schouder met de medemens.”

(Henk Masselink: ‘Springlevend en vol ambities’)

“Mensen blijven nood hebben aan diepgang én is het voor velen meer en meer iets vreemds, bevreemdend, daardoor ook ‘beangstigend’ op een of andere manier. Die angst kan ook aanvoelen als depressief, als burn-out, stress… Het kan zich tonen als pijn, als slapeloosheid. Dan wordt een inhoudelijk gericht ritueel niet alleen een mooie en fijne oefening, maar ook een heel nuttige en bijna noodzakelijke oefening voor een gezond en vervullend leven.”

(Cor Mertensen Jean-Luc Mommaerts: ‘Beleving in het hart van de loge’)

 Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

 Wie persoonlijk aangesproken wil worden door de rijkdom van de maçonnieke symbolen en rituelen, vindt in Thoth een verwante geest. Voor 40,00 euro per jaar, in zes afleveringen thuisbezorgd. Aanmelding is simpel: via de website

www.ritusentempelbouw.nl