THOTH JANUARI 2019

Licht in het duister

De dagen lengen weer. Gaat het licht de duisternis overwinnen? Aan Thothzal het niet liggen. Het tweemaandelijkse maçonniek culturele magazine laat zijn licht schijnen over alles wat de betrokken vrijmetselaar van deze tijd aangaat op maatschappelijk, levensbeschouwelijk en kunstzinnig gebied. Een ware lichttherapie voor ieder die soms bevangen raakt door het duister waarin kwaadwillenden de wereld lijken te dompelen.

Uit het nieuwe nummer:

 “‘De profundis te clamavi’ echoot menig weldenkend mens met cultureel christelijke achtergrond die verzeild raakt in de gefrustreerde vuilspuiterij in afvalputjes van het internet, of in de ijdeltuiterij van vloggers en influencers die met hun legioenen ‘volgers’ de predikers van heilsleren van weleer naar de kroon steken. Verbinding is vanouds het toverwoord van vrijmetselaren. Die houden niet voor niets dogmatisme buiten de deur; door opperwezens geopenbaarde niet onderhandelbare laatste waarheden zijn nu eenmaal onneembare struikelblokken voor wie naar verbinding zoekt.”

(Willem Verstraaten: ‘Boodschap uit de diepste duisternis’)

“De geschiedenis van de vrijmetselarij geeft aan dat de voorstelling die men heeft van de dood voor een groot deel wordt bepaald door de zin die men geeft aan het leven. Door nadruk op het ‘memento mori’ (gedenk te sterven), vestigt de maçonnieke ritualistiek er de aandacht op dat de dood het leven juist zin kan geven.”

(Guy Liagre: ‘Doodgaan, heengaan, sterven’)

 “Hoezeer de oude verhalen ‘bij het grof vuil’ zijn gezet, is voor de ouderen onder ons niet te bevatten. Kennis van de joods-christelijke cultuur is in een enkele generatie verdampt behalve in een paar strak dogmatische uithoeken. ‘Wie kwam eerst, David, Jezus of Mozes?’ vroeg ik aan mijn studenten. Het antwoord: ‘Wie zijn David, Jezus en Mozes?’ Een van mijn kinderen deed het beter: ‘Heeft Jezus niet iets met Kerstmis te maken?’”

(Hans Wissema: ‘Nieuw elan voor loges’)

 “De protestbeweging van mei ’68 bracht een menstype voort dat zich niet alleen afzette tegen gezagsverhoudingen maar dat zich ook kenmerkte door maatschappelijke betrokkenheid en feministisch georiënteerde actiepunten. Weldra werden ook leden van deze generatie ingewijd. Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstonden zowel binnen het GOB als binnen de GLB en de BeF-LDH druppelsgewijs loges waar dit gedachtegoed zich kon manifesteren. Broeders en zusters van deze werkplaatsen ontmoetten elkaar hetzij in gemeenschappelijke zittingen, in maçonnieke nevenprojecten of gewoonweg via profane vriendschappen en activiteiten.”

(Hugo De Cnodderen François Peeters: ‘Lithos zet eigentijdse maçonnieke accenten’)

 Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

 Wie geestelijk licht verlangt te zien op weg naar de toekomst vindt Thothaan zijn en haar zijde. Voor 37,50 euro (bij automatische incasso) per jaar in zes afleveringen thuisbezorgd. Aanmelding is simpel: via de website, www.ritusentempelbouw.nl.