Studiedag 2020 – Kleur bekennen!

Kleur bekennen!

Wat draagt de vrijmetselaar bij aan een toekomstbestendige wereld voor ons en onze kinderen?

Studiedag Ritus en Tempelbouw op zaterdag 26 september 2020

De Studiedag Ritus en Tempelbouw op zaterdag 26 september 2020 gaat verder na de oproep van vorig jaar…

Tijdens de studiedag van 2019 deed Jan Terlouw een prikkelende oproep aan ons allemaal: denk na over wat de vrijmetselarij bijdraagt aan onze wereld en hoe daarbij verbindingen worden gelegd tussen verschillende lichtingen en generaties. Terlouws oproep klonk nog lang na. Sterker nog, ze vormde de opmaat tot hoe de Studiedag 2020 vorm en inhoud zal krijgen! Want wat is eigenlijk het “transgenerationele vermogen” van de vrijmetselarij in het licht van de urgente vraagstukken in onze leefwereld? Hoe kunnen we onze maçonnieke gereedschappen inzetten om verbindingen te maken in plaats van tegenover elkaar te staan? En hoe kunnen we de enorme diversiteit die we meebrengen, inzetten als een kracht? Welk signaal zenden we daarbij uit? Oftewel: hoe bekennen wij eigenlijk kleur?

Niet alleen in onze dagelijkse leefwereld is samenwerken tussen generaties en tussen mensen met verschillende achtergronden van groot belang. Ook de vrijmetselarij zal een transitie moeten doormaken om jongere generaties aan te spreken. Een bijeenkomst met duizend jongeren, waarop Terlouw in zijn betoog zinspeelde, lijkt wat al te ambitieus, maar een programma met ontmoetingen én samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende lichtingen is wel degelijk mogelijk.

Graag willen we vanuit het perspectief van de verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan over hoe we een toekomstbestendige wereld kunnen vormgeven en vooral ook hoe we dat samen kunnen doen. Daarbij willen we niet alleen praten maar ook creatieve voorstellen ontwikkelen om tot tastbare acties te komen. Aan het einde van de studiedag geven we de ruimte om de met elkaar ontwikkelde voorstellen te presenteren. Het voorstel met het grootste draagvlak zal dan door Ritus en Tempelbouw worden geadopteerd en zo worden gestimuleerd om tot een concrete uitvoering ervan te komen. Want zo bekennen we daadwerkelijk kleur!

Hoe zal de studiedag eruit gaan zien?

Gedurende het ochtendgedeelte geven we de vloer aan drie sprekers van verschillende generaties. Alle drie hebben zij in hun leven de oproep tot actie ervaren en alle drie zijn zij op weg gegaan om daaraan gehoor te geven. De jonge spreker is net begonnen en heeft al eerste weerstanden ervaren. De ervarener spreker heeft diverse beproevingen doorstaan en heeft inmiddels vorm kunnen geven aan diepgravende verbindingen tussen mensen met zeer verschillende achtergronden. De laatste spreker kan op grond van een rijke waaier aan ervaringen op een levenswijze manier kijken naar de complexe vraagstukken waarvoor we gesteld staan en ons uitnodigen tot verrassende nieuwe invalshoeken. In dit licht zal een actief betrokken jongere spreken, gevolgd door Chantal Suissa van Younite en Nieuw Wij en tenslotte Paul Iske, die als hoogleraar Innovatie onder meer het Instituut voor Briljante Mislukkingen bestiert. Deze drie sprekers geven ons ieder een pakkende inleiding, waarbij ze vanuit hun eigen perspectief meegeven wat ons te doen staat nu de tijd voor onze wereld “5 voor 12” is geworden.

Op dit punt aangeland stappen we even uit onze “Chronos-tijd”, zodat we onszelf en elkaar de ruimte geven om te dromen over onze mogelijkheden. Daarbij zullen we ons richten op een viertal verschillende thema’s:

  1. Gezondheid in de veranderende wereld;
  2. Bezieling & zingeving in de huidige tijd;
  3. Het opheffen van maatschappelijke dissonanties: treden buiten het paradigma;
  4. Persoonlijk leiderschap.

Voor elk van deze thema’s gaan we in rondetafelgesprekken verkennen hoe we van onze dromen werkelijkheid zouden kunnen maken. We hebben daarbij aandacht voor een aantal ‘noodzakelijke voorwaarden’: hoe komen we tot duurzaam ondernemen, hoe dragen we zorg voor de verbinding tussen generaties en lichtingen, hoe maken we diversiteit tot een positieve kracht, hoe kunnen we omgaan met transitie en chaos en welk fundament willen we  voor de wereld bouwen?

Tijdens de rondetafelgesprekken doorlopen we een proces dat door speciale gespreksleiders zorgvuldig zal worden begeleid. Zo komen we gedurende het middaggedeelte van het programma tot een aantal concrete uitwerkingen, waaruit we vervolgens samen het meest beloftevolle initiatief zullen kiezen. Overigens zullen alle voorstellen worden verzameld en in een verslag worden opgenomen, zodat we alle bouwstenen kunnen behouden en gebruiken.

Maçonnieke inspiratie

Gedurende de dag putten we op verschillende manieren inspiratie uit onze maçonnieke symboliek: door woorden, door beelden, door muziek en door handelingen. Zo creëren we met elkaar een context waarbinnen we kunnen komen tot tastbare antwoorden op de vraag wat de vrijmetselarij kan bijdragen aan een toekomstbestendige wereld voor ons allemaal.

Mocht echter in de komende maanden blijken dat de organisatie van de Studiedag met beperkingen te maken krijgt, dan zullen we daar uiteraard naar handelen. Iedereen kan zich met een gerust hart aanmelden aangezien Ritus en Tempelbouw in- schrijfgelden, indien nodig, zal terugstorten.

Er kunnen 200 mensen deelnemen aan deze bijzondere dag. Meld u dus snel aan en beken kleur! Aanmelden kan via deze website, door in de balk “AGENDA KOMENDE ACTIVITEITEN” te klikken op “AANMELDEN STUDIEDAG 2020 – KLEUR BEKENNEN!”  en daarna op  “Reserveer plaats” te klikken en langs die weg uw gegevens in te vullen.

U kunt ook klikken op de afbeelding hieronder

Studiedag 2020 – Kleur bekennen!