“Transitie in de tijd” – Een ‘grensoverschrijdend’ Maçonniek Symposium op zondag 18 november 2018

Wanneer wij om ons heen kijken in de wereld van vandaag… Wanneer we ervaren hoe wij als mensen handelen en zijn… Wanneer we voelen hoe gebeurtenissen op elkaar inwerken… Dan moeten we vaststellen dat zich om ons heen veel veranderingen voltrekken, met alle gevolgen van dien. Daarbij hoort zeker de vraag hoe wij een balans kunnen blijven vinden tussen de waardevolle elementen van onze tradities enerzijds en nieuwe ontwikkelingen en innovaties anderzijds. En wat kan onze werkwijze hierin betekenen voor ons als vrijmetselaars en weefsters – juist in de transitiefase waarin wij ons momenteel bevinden? De zo voelbare transitie in de tijd en de vele daaraan gerelateerde vragen en mogelijke benaderingen zullen centraal staan tijdens een uniek Maçonniek Symposium. Vrijmetselaars, weefsters en andere geïnteresseerden, afkomstig uit alle delen van het maçonnieke landschap, worden van harte uitgenodigd om elkaar tijdens dit symposium te ontmoeten. En om tot waardevolle uitwisselingen te komen over de fundamentele vraagstukken waarvoor wij ons gesteld weten. Juist nu zijn uitnodigende wegwijzers en inspirerende kruispunten in ons maçonnieke landschap van onschatbare waarde. Want daarmee kunnen we elkaar steeds blijven vinden en voeden. Zodat nieuwe verbindingen ontstaan die nodig zijn om samen op weg te gaan naar de wereld van morgen.

Het Maçonniek Symposium zal plaatsvinden op zondag 18 november 2018, in hotel Oud London, te Zeist (9.30 – ca. 17.00 uur). De dag vangt aan met een plenaire key-note door Humberto Schwab, gevolgd door een interactieve paneldiscussie. Na de lunch worden, in twee rondes, vier seminars elk tweemaal aangeboden. De seminars waaruit kan worden gekozen, zijn:

  • De noodzaak van seculiere, gemengde, liberale en democratische vrijmetselarij (door Max de Haan)
  • Gender in de vrijmetselarij (door Anky Fokker)
  • Reflecteren over vrijmetselarij: ‘Out of the masonic box denken’ (door Hugo de Cnodder)
  • ‘Irrationeel weten’? De interactie tussen wetenschap & spiritualiteit (door Ingrid de Bonth)

Gedurende de gehele dag kunnen diverse kraampjes worden bezocht, waaronder de mooie boekenstand van Ritus en Tempelbouw en de uitgebreide collecties van Dutch Regalia en Clemens Hondtong. Speciaal voor dit symposium wordt ook een maçonnieke kunstmarkt ingericht. Deze bijzondere ontmoetingsdag zal worden opgeluisterd met fraaie livemuziek door Paul Marselje.

De organisatie van het Maçonniek Symposium is in handen van IOGVM Le Droit Humain Nederlandse Federatie, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Grootloge voor Gemengde Vrijmetselarij NGGV, de Autonome Gemengde Loges Ishtar en Ziggurat, Loge de Waterspiegel, Vrijmetselarij voor Vrouwen, het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren en de Stichting Ritus en Tempelbouw.
Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op de symposium-website: www.maconnieksymposium.nl

In verband met de grootte van de zalen, is de deelname niet onbeperkt. Schrijf u dus vandaag nog in voor dit unieke symposium. Inschrijving verloopt via de genoemde website.

Weet u van harte welkom op 18 november 2018!