Op zoek naar de bronnen

Deze week verschijnt het nieuwe nummer van Thoth. Met als  thema ‘Op zoek naar de bronnen’ reikt het tweemaandelijkse magazine voor verdieping van kennis en beleving van de vrijmetselarij ditmaal een scala aan bronnen aan waaruit de  vrijmetselarij al eeuwen geput heeft, en die de vrijmetselaren van nu nog steeds inspiratie bieden voor de arbeid in de loge én in het Westen.

Het woord van Thoth maakt het geheim van de vrijmetselarij bespreekbaar. Het onthult de diepere betekenis van de logearbeid en legt de verbinding met de actuele werkelijkheid waarin de vrijmetselaar zich doet kennen. Wie ernst maakt van de beleving van vrijmetselaarschap, neemt het woord van Thoth ter harte. Voor 35 euro per jaar in zes afleveringen thuisbezorgd. Meld u aan via de website, www.ritusentempelbouw.nl.

Uit het nieuwe nummer:

“Toen bij de Eerste Kruistocht (1095-99) West-Europese kruisvaarders in het Midden-Oosten doordrongen, troffen zij daar niet alleen een technologisch superieure beschaving aan, maar tevens een voor hen onbekende vorm van christendom die los van Europa een geheel eigen ontwikkeling had doorgemaakt en gebaseerd was op tradities die voor een deel ouder waren dan het Latijnse christendom. Die confrontatie kwam als een schok en had in de 12de – 13de eeuw een diepgaande invloed op West-Europa. Het gaf aanleiding tot allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, niet alleen voor wat betreft de herontdekking van het klassieke erfgoed (ontstaan kathedraalscholen en universiteiten) en de overdracht van uit deze gebieden afkomstige technieken (wiskunde, bouwtechniek en metallurgie), die de basis vormden voor de gotiek, de stedelijke ontwikkeling en de onafhankelijke ambachtsman. 

“In maçonniek opzicht interessant is de introductie in die tijd van nieuwe bouwtechnieken (natuursteenbouw en de gotische spitsboog) en allerlei oosters-christelijke gedachten over een meer gelijkwaardige relatie tussen God en mens, die – op grond van uit het Paradijs meegenomen Kennis – een taak had meegekregen in deze wereld. In dit artikel wil ik bezien, in hoeverre elementen hiervan mogelijk ten grondslag hebben gelegen aan de middeleeuwse oervorm van vrijmetselarij ‒ de bouwloges ‒ en van daaruit het maçonnieke gedachtegoed hebben beïnvloed.”

(Jan den Ouden: ‘Vergeten bron van maçonniek gedachtegoed – Het “jacobitische” christendom’

“Wat zijn nu de huidige hoofdelementen van een humane, een humanistische vrijmetselarij? Hoe is voor maçons en loges een intern uitvoerbare en extern communiceerbare humanistische identiteit te onderbouwen?

“Vooraf: ook een dergelijke moderne vormgegeven vrijmetselarij is alleszins traditiebewust. Ze gaat ervanuit dat de vrijmetselarij zich alleen vanuit de geschiedenis legitimeren kan, waarbij ze bewust aanknoopt aan de tradities van de Verlichting en het humanisme. 

“Dat betekent tegelijkertijd dat er een kritische verhouding bestaat tussen de humanistisch georiënteerde vrijmetselarij en de vrijmetselarij van de hermetisch-esoterische tradities, met de daaraan verbonden hiërarchische structuren. Daarbij kunnen de rituelen zeker ook in de humanistische vrijmetselarij esoterisch worden beleefd en kunnen deze een plaats zijn voor esoterische uiteenzettingen, die des te vruchtbaarder kunnen blijken naarmate men zich meer van de in oude rituelen geslopen, vaak weinig authentieke esoterie van de late 18de en vroege 19de eeuw bevrijdt en zich richt op de tegenwoordig toegankelijke echte bronnen van de esoterie, alsmede de inmiddels belangwekkende resultaten van het onderzoek naar esoterie.”

(Hans-Hermann Höhmann: ‘Naar een humanistische vrijmetselarij voor deze tijd – Harmonie tussen Verlichting en esoterie?’)

“Bij persoonlijke ontwikkeling denken we meestal aan vier dingen: talentontwikkeling, belemmeringen voor ons functioneren wegnemen, jezelf leren kennen, en dichter komen bij, of meer contact krijgen met, wat je de kern van je wezen kunt noemen; een kern die wel aangeduid wordt met levensbron, ziel of geweten.

“De eerste vorm wordt meestal gehanteerd in het bedrijfsleven en in organisaties. Veel bedrijfscursussen zijn dan ook uitsluitend gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. De tweede vorm wordt veelal gebruikt in psychotherapie. Ook in de vrijmetselarij is dat de meest gehanteerde versie – werken aan de ruwe steen is hakken: wegnemen wat ons belemmert, en de struikelblokken in onszelf wegnemen, of althans er voor zorgen dat ze ons niet meer in de weg zitten. De derde vorm gaat eigenlijk aan de twee voorgaande vooraf: je kunt alleen je talenten ontwikkelen, c.q. de struikelblokken wegnemen, als je inzicht krijgt in welke dat zijn. De vierde vorm is de weg naar spirituele bewustwording. Deze vorm wordt met name beoefend binnen de godsdiensten (althans, dat zou zo moeten zijn), religies, wijsheidstradities en spirituele genootschappen, en ook binnen de vrijmetselarij; daar doet het zich voor als het zoeken naar waarheid.”

(Erik van Praag: ‘Ken Uzelf in zeven stappen – Bronnen van persoonlijke ontwikkeling’)

En verder onder meer:

Willem Verstraaten: ‘Historische bronnen, levende werkelijkheid – Vrijmetselarij meerstromenland’

Chris van den Hoogen: ‘Joseph de Maistre – De contrarevolutie van een vrijmetselaar’

Rik Hoevers: ‘De volmaakte kubiek – Geometrie als bron van Licht’ 

Ook zesmaal per jaar ingewijd worden

in de geheimen van de vrijmetselarij?

Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 35 euro ontvangen deelnemers aan de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw tweemaandelijks het tijdschrift Thoth. Aanmelding kan hier. Iedere nieuwe deelnemer ontvangt een welkomstgeschenk.