Met wijsheid en kracht op weg naar schoonheid

In het maçonnieke ritueel speelt de schoonheid een hoofdrol; niet voor niets is bij de opening van de loge de volgorde van de trits die tot toenemende verlichting leidt ‘Wijsheid’, ‘Kracht’, ‘Schoonheid’. Pas als de schoonheid is ontvlamd, kan het licht met volle kracht schijnen in de loge.

”Ook zonder traditioneel geloof kan kunst getuigen van de spirituele honger en het onsterfelijkheidsverlangen van de mens. Volgens Tolstoj is het zelfs haar essentie dat ze gevoelens overdraagt die ontspruiten aan een religieuze ervaring. Wat moeten wij hiervan denken? Kan men in dit perspectief een museum voor moderne kunst beschouwen als een soort sacrale ruimte, een kerk zonder God? Hier zou men kunnen refereren naar de schitterende tentoonstelling Traces du Sacré in het Parijse Centre Pompidou (2008). Kunstenaars als Kandinsky, Mondriaan en Rothko gingen op zoek naar de ‘intuïtieve metafysica’ van de eerste mens en verleenden daarmee het spirituele in de 20ste eeuw een volstrekt nieuwe vormentaal. Daartegenover stonden dan weer de dadaïsten en surrealisten die de blasfemie hanteerden als een dankbaar middel om de kleinburger te schofferen. God was dan door Nietzsche wel doodverklaard, maar tegelijk was hij meer dan ooit tevoren 

aanwezig in het debat.” 

(Serge Coopman: ‘Divine beauty – De religieuze kant van het schoonheidsideaal’)

“We leven in een tijd van grote revolutionaire veranderingen. En die veranderingen zijn niet alleen sociaal-maatschappelijk, politiek, technisch en wetenschappelijk van aard, maar betreffen ook het innerlijke leven van de mens. Bij de vrijmetselaar dringt zich dan de vraag op: Is onze maçonnieke ritus daar nog steeds op toegesneden? Zijn onze ritualen nog steeds actueel, zullen ze de nieuwe mens nog steeds kunnen inspireren op zijn levensweg? Mijn antwoord is volstrekt ja, maar dan niet vanwege de redenen die de meesten van mijn medebroeders huldigen.

“In het dagelijkse leven, en helemaal in onze tegenwoordig zo uiterst gecompliceerde mondiale maatschappij, is het heel moeilijk om de hoofdlijn van het leven te traceren. Gewone geschiedkundige kennis kan ons hierbij niet meer voldoende inzicht aanreiken. We moeten daartoe ‘in de mythe stappen’, in het ‘echte’ verhaal, dat niet de fenomenen beschrijft, maar het ‘mechanisme’ waaruit al die fenomenen voortkomen. Mythen verklaren waarom en hoe culturen elkaar opeenvolgen en hoe de mensheid zich ontwikkelt. Mythen verhalen van ‘het mechanisme’, waaruit alle concrete gebeurtenissen die de ‘gewone’ geschiedenis vormen, voortkomen en verklaard kunnen worden.”

(Maarten Zweers: ‘Het utopisch perspectief van de vrijmetselarij – Traditie op weg naar toekomst’)

“Samenvattend kunnen we stellen dat de trits ‘wijsheid, kracht en schoonheid’ altijd in de loge heeft geklonken. Aanvankelijk was de trits gekoppeld aan de drie kolommen. In 1865 is zij verhuisd naar de drie kaarsen – de kleine lichten rond het tableau – zoals we het vandaag de dag ook kennen. De loge is gegrondvest op wijsheid, kracht en schoonheid. Voor de vrijmetselaar vloeien de tritsen ‘zon, maan en meester’ en ‘Bijbel, passer en winkelhaak’ samen in de trits ‘wijsheid, kracht en schoonheid’. Deze drukt ten volle het wezen van de vrijmetselarij uit. 

“Vrijmetselaren hebben naar mijn mening altijd de trits verstaan. Ook van alle tijden is dat de weg naar schoonheid geen eenvoudige is. Krebs schrijft meer dan anderhalve eeuw geleden: ‘Vermoeijend is voorzeker de weg die tot zulk een doel leidt, maar is het dan niet natuurlijk, dat een zeldzaam te behalen prijs, ook slechts met grooter inspanning en moeite te verkrijgen moet zijn?’”

(Nico Krijn: ‘Wijsheid, kracht en schoonheid – Betekenisverschuiving in de ritualen’)

En verder onder meer:

Karel Boullart: ‘Zoektocht tot aan de grens – De beleving van de inwijding tot leerling’

Karel Musch: ‘Samen eten, samen leven – De schoonheid van het broedermaal’

Geert de Soete: ‘Wijsheid, Kracht en Schoonheid van de Verlichting – Van horlogemaker naar vrije onderzoeker’

Ook zesmaal per jaar ingewijd worden in de geheimen van de vrijmetselarij?

Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 37,50 euro (of 35 euro bij automatische incasso) ontvangen deelnemers aan de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw tweemaandelijks het tijdschrift Thoth. Aanmelding kan hier. Iedere nieuwe deelnemer ontvangt een welkomstgeschenk.