Het licht van de mens

“Het licht van de mens schijnt in de duisternis… De geest maakt zich steeds meer los van de beperkingen van het lichaam. De robot verlost ons van geestdodende taken of maakt acties mogelijk waartoe ons lichaam niet (meer) in staat is. Een armprothese die met denkkracht gestuurd wordt, een draagbare alvleesklier, implantaten in oog en oor die beelden en geluiden vertalen naar hersenindrukken, kunstbenen waarmee de bezitters hardlooprecords breken, lerende computers: in de eenentwintigste eeuw krijgt het begrip prothese een geheel nieuwe betekenis.

“Werkelijkheid en fictie vloeien meer dan ooit ineen. De virtuele werkelijkheid die in onze tijd zulke grootse vormen aanneemt, roept nieuwe vragen op over wat echt is en wat onecht, wat natuur is en wat schepping is. Er is een heroïsche strijd aan de gang om te ontsnappen aan de fysieke beperkingen van ons bestaan. Natuurlijk worden er ladingen virtuele vuilnis over ons uitgestort door kunstenmakers met dollar- en eurotekens in hun ogen, toch probeert zelfs reality tv ons uit te tillen boven de beperkingen van de gewone werkelijkheid, en dat doen ook de rituelen van de vrijmetselaar.”

(Willem Verstraaten: ‘Het licht van de mens – De bezieling van de techniek’)

“Transhumanisme is een relatief jonge internationale, culturele en wetenschappelijke beweging die in 1980 ontstond aan de UCLA (California – Los Angeles), maar die berust op geestelijke baanbrekers zoals Picco dela Mirandola (de mysticus van de zon), Francis Bacon, Thomas Moore; Condorcet, Benjamin Franklin, Charles Darwin en andere grote maar vooral utopische denkers. In het transhumanisme wordt gesteld dat, met de steun van de moderne wetenschap en technologie zoals genetica en nanotechnologie, veel aspecten van de menselijke conditie zoals ziekte, lijden, verouderen, verminderde validiteit en ongewenst overlijden niet langer wenselijk en zelfs overbodig zijn of dat binnen afzienbare toekomst zullen zijn. 

“Transhumanisme is een filosofie die zich tot doel stelt ons naar een posthumane conditie te leiden. Zij bevat overduidelijke elementen van humanisme, zoals het respect voor de rede en voor de wetenschappelijke methode, voor het streven van de mens naar vooruitgang en voor de onaantastbaarheid menselijke existentie in dit leven.” 

(Serge Hoste: ‘Het perspectief van de maakbare mens – Transhumanisme wil menselijke beperkingen overstijgen’)

“Een gemeenschappelijk veld tussen twee cirkels, waarvan de omtrekken door elkaars middelpunt lopen, noemt men een vesica piscis. Ze wordt als het geboortekanaal van piramides en  kathedralen beschouwd, als het fundament van de geometrie én de poort naar de eeuwigheid, want met een paar hulplijnen kan je er ad infinitum de gulden snede en… de delta, de gelijkzijdige driehoek, inschrijven. Vandaar dat men in deze geometrische figuur altijd  een symbool met een diepe spirituele betekenis heeft gezien. Er is een link naar de christelijke iconografie: Christus wordt heel dikwijls in die vesica piscis afgebeeld. Zo ziet Dante in het eindvisioen van het paradijs in de Divina Commedia twee roterende cirkels met in het midden de ‘Christus in de mandorla’.”

Erica Vercammen: ‘De schoot van het licht – Op zoek naar harmonie tussen rede en passie’

En verder onder meer:

Lars van Eesteren: ‘Het grote licht van Leo Tolstoi – vrijmetselarij in Oorlog en Vrede’

Willem G. Ket: ‘Monnik in de loge – Maçonniek en monastiek licht’ 

Chris Verougstraete: ‘Over obediënties – Pleidooi voor een universele vrijmetselarij’

Ook zesmaal per jaar ingewijd worden

in de geheimen van de vrijmetselarij?

Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 37,50 euro (of 35 euro bij automatische incasso) ontvangen deelnemers aan de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw tweemaandelijks het tijdschrift Thoth. Aanmelding kan hier. Iedere nieuwe deelnemer ontvangt een welkomstgeschenk.