De geest van alchemie

 

“Weinigen zullen, wanneer zij de logeruimte betreden, het idee hebben dat zij in een symbolisch alchemistisch laboratorium terecht zijn gekomen. Dat zon en maan in het oosten, de tekens van de dierenriem op de muren en de kubieke steen allemaal alchemistische symbolen zijn. Dat de vorm van J en B een samenstelling is van de alchemistische Griekse metaaloven en de oudtestamentische kolommen. 

“Altijd is ons voorgehouden dat we in Nederland werken met bouw- en lichtsymboliek, maar daarmee kunnen we niet alle symbolen verklaren. In werkelijkheid is het alchemistische, bijbelse én bouw- en lichtsymboliek. Denk nu bij alchemie niet aan de charlatanerie die beweerde uit lood goud te kunnen maken. De ware alchemisten zeiden dat hun goud niet het aardse goud was. De alchemistische symboliek duidt op het zuiveren en transmuteren van de aardse mens naar een verlicht mens. Alchemie gaat dus over het perfectioneren van de individuele mens (‘beter mens worden’).”

(Ton Bos: ‘Alchemistische symboliek in de vrijmetselarij – Magnum Opus als analogie van Genesis’)

“Alchemie, de millennia oude voorloper van de moderne scheikunde, is sinds de zestiende eeuw door de theorieën van de Zwitser Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Paracelsus genaamd, wetenschappelijk gezien geleidelijk naar de achtergrond verdwenen. Zij neemt echter in de filosofie van de vrijmetselaars en de rozenkruisers tot op de dag van vandaag een niet onaanzienlijke positie in. 

“De zoektocht naar edele metalen heeft plaats gemaakt voor de zoektocht naar metaforisch goud, naar de loutering van de persoonlijkheid en naar transformatie van het innerlijk. Het vervaardigen van medicinale levenselixers is vervangen door een spirituele zoektocht naar het doel van het leven, naar het Zelf en naar de verwezenlijking van zijn hoogste potentieel. Het nieuwe motto is: aurum nostrum non aurum vulgum, ons goud is geen gewoon goud. De oude alchemie, vooral de magische zijde daarvan, blijft voortleven in haar metaforische aspecten.”

(Shoshannah Brombacher: ‘Golem nostrum non golem vulgum – Alchemie: materie en geest’)

”Voor zover bekend hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend, maar omdat deze kunst op verschillende plaatsen en in verschillende tijden steeds weer anders beoefend (en ervaren) werd en wordt, is het moeilijk om een exacte definitie te geven. Muziek verschilt hierin niet van liefde of vriendschap: er is geen eensgezindheid omtrent de definitie wanneer is iets vriendschap of liefde en wanneer niet? Muziektheoretici en filosofen geven uiteenlopende antwoorden. 

“Eén ding staat echter vast: muziek is nauw verwant aan poëzie, waarbij de beide elementen van zichtbaar en hoorbaar verenigd worden, hetgeen bij geschreven muziek eveneens het geval is. Het is een onomstreden feit dat het bij muziek voor de luisteraar om het hoorbare (of het ontbreken daarvan in de stiltes) gaat, in tegenstelling tot het zichtbare in de beeldende kunsten.”

(Guy Liagre: ‘Melodie en gemoed – Het trans-esthetische karakter van muziek in de vrijmetselarij’)

En verder onder meer:

Tseard Zoethout: ‘Echo van alchemie op een Portugese quinta – Heimwee naar Camões)

Willem G. Ket: ‘Wordingsdrift en vrije wil – Het dictaat van de natuur’)

Willem Verstraaten: ‘Het geheim van de klik – Transformatie in de loge’

Ook zesmaal per jaar ingewijd worden in de geheimen van de vrijmetselarij?

Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 37,50 euro (of 35 euro bij automatische incasso) ontvangen deelnemers aan de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw tweemaandelijks het tijdschrift Thoth. Aanmelding kan hier. Iedere nieuwe deelnemer ontvangt een welkomstgeschenk.