Over ons

De Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw is een onafhankelijke stichting, in het bijzonder werkende ten bate van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. De laatste jaren streeft Ritus en Tempelbouw ernaar om zich breder te profileren, waardoor zij enkele honderden leden van andere Grootmachten en Obediënties onder haar deelnemers heeft mogen verwelkomen. Ook belangstellenden die geen Vrijmetselaar zijn kunnen deelnemer van de stichting worden.

Het bestuur bestaat uit de volgende vier Broeders:

  • H.G. Masselink, voorzitter
  • N.C.S.J. Man, vicevoorzitter
  • A.H. Kruis, secretaris
  • H.E.M. Ongering, penningmeester

Het adres van de stichting is: Van Beuningenhaven 98, 2993 EJ Barendrecht

Tel: 0180 61 35 71; mobiel: 06 50 64 59 95

KvK Haaglanden nr 41151812

E-mail: info@ritusentempelbouw.nl.

Ritus en Tempelbouw geeft zes keer per jaar het studietijdschrift Thoth uit, dat wordt samengesteld door de hoofdredacteur, Broeder Willem Verstraaten.

Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies, die twee à drie keer per jaar samen met het bestuur vergadert over alle zaken die Ritus en Tempelbouw betreffen.