Vrijmetselarij morgen op pad naar meesterschap – Een beschouwing over de hedendaagse vrijmetselarij in Vlaanderen en Nederland.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Verantwoording
  1. Twee uitgangspunten:

2.a.  Regulariteit en niet-regulariteit: what’s the problem?

2.b.  Eenheid en verscheidenheid: vele takken van één boom?

  1. Drie aanvullingen:

3.a.  Aanvulling 1:  De finaliteit van het maçonnieke project

3.b.  Aanvulling 2: Het maçonnieke procesmodel

3.c.  Aanvulling 3: Een poging tot een multi-dimensionaal reflectie-model

  1. Centrale vraag = Vrijmetselarij morgen: op pad naar meesterschap
  1. Vijf casussen:

5.a.  Casus 1 = Architectuur voor een obediëntiële ‘kamer van overpeinzing’

5.b.  Casus  2 = De opportuniteiten liggen het ‘Grootoosten der Nederlanden’ voor het grijpen

5.c.  Casus 3 = De loge ‘Michel de Montaigne’: een bewuste keuze tussen maçonnieke

‘vreedzame coëxistentie’ en ‘harmonieus samenklinken’

5.d.  Casus 4 = Een jonge loot aan de Nederlandse maçonnieke stam: de autonome,

gemengde loge ‘Ishtar’ wil arbeiden vanuit eigen kracht

5.e.  Casus 5 = De komst van ‘Lithos Confederatie van Loges’ bracht verschuivingen te weeg

in het Belgische maçonnieke landschap’

5.f.  Wat mij soms door het hoofd ging …

  1. Aanbevelingen en aandachtspunten in verband met vrijmetselarij morgen
  2. Slotbeschouwing: mijn werkstuk wil eindigen waar de vrijmetselarij morgen kan beginnen
  3. Bibliografie
  1. Adressen van maçonniek Nederlandstalige België en Nederland

10.  Colofon