Rituelendag 2017 – ‘INTO THE WEST’

Rituelendag 2017.  Datum zaterdag 24 juni 2017 Plaats Huize het Oosten te Bilthoven

Alleen contribuanten van R&T kunnen zich opgeven.

‘INTO THE WEST’

Ja, zomaar een aanhef die binnen de werkgroep ritualen is uitgegroeid tot het thema van de rituelendag 2017.

Het ‘Westen’ zal in onze maçonnieke  werkwijze bekend voorkomen, maar als thema voor de rituelendag 2017 zal het ook nieuwsgierigheid wekken. Deze dag zal een uitdaging worden voor alle deelnemers, broeders en zusters, vanuit diverse masculiene en feminiene maçonnieke  organisaties.

Vrijmetselarij geeft meerwaarde door haar werkwijze. Waarheden kunnen naast elkaar blijven bestaan en leveren diversiteit. Er kan een rechtstreekse verbinding ontstaan tussen rituaal en gebeurtenissen in het dagelijkse leven van iedereen.

Is het Westen niet de eigenlijke werkplaats?

Hoe werkt een element uit het ritueel door in het dagelijkse leven?

Heeft onze Ritus een directe ondersteunende invloed op ons handelen bij life-events?

De huidige tijdgeest biedt daarvoor meer dan voldoende kansen. Werkend in workshops gaan we deze dag vooruit kijken en gaan we het accent leggen bij waar het om gaat. Into the West. Ambitieus? Ja!

Tijdens onze eerste reis, in de confrontatie met een obstakel, waarop onze egocentrische behoeften stuk lopen, opent zich de mogelijkheid tot groei en zelfontdekking. Want het maçonnieke ritueel heeft een deur geopend voor een andere soort interactie met de wereld om je heen, een andere manier om met eigen handelen, gedachten en gevoelens om te gaan.

Zo langzamerhand begin je misschien te ontdekken dat onze maçonnieke rituelen zijn ontwikkeld vanuit een soort weerstand tegen de gedachte dat we volgens één of ander allesomvattend denksysteem moeten leven. Naast de eigen denkbeelden bestaan nog vele anderen. Ook Vrijmetselaren zijn wel eens geneigd dat te ontkennen.

Het bijstellen van eigen opvattingen, met de ondersteuning van onze ritus, levert je wel een belangrijke boodschap: namelijk door op een andere manier te leven en te handelen in het Westen, stel je je ook open voor mogelijkheden die je niet eerder voor mogelijk hield en word je een beter mens.

Door Ingeslepen patronen onder de loep te nemen en nieuwe patronen de kans geven aan het Licht te komen.

De maçonnieke  ritualen ondersteunen daarbij en (kunnen) helpen om  op een constructieve manier in de buitenwereld (Het Westen) te handelen en zal je je niet langer laten leiden door allerlei ongecontroleerde reacties.

Onze belangrijke en uitdagende rituelen helpen ons stil te staan bij het doorleven van onze manieren van doen, denken en ervaren in het dagelijks leven. Om er vervolgens mee terug te keren INTO THE WEST, en dat doen we desnoods met een maçonnieke huifkar. We komen er in onze Loges echt niet meer met veiligheid en geborgenheid. We gaan echt ‘creëren’ door aan het werk te gaan.

We gaan verhalen maken; verhalen uit het dagelijkse leven en we gaan aftasten in hoeverre onze ritus daarbij behulpzaam is.

We gaan spannende, inspannende en ontspannende processen aan en dat alles met respect en waardering.

De ritualen dag 2017 zal gehouden worden op Zaterdag 24 juni 2017 in Huize het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 EM BILTHOVEN. Voor opgave/deelname kunt u de website van Ritus & Tempelbouw raadplegen.

Helaas, het aantal deelnemers is beperkt tot 100.

Jac. W. Boeré

Bilthoven/Groningen, februari 2017.