Column Willem Verstraaten – hoofdredacteur Thoth

De waarde van waarden

Willem Verstraaten

Kijk, broeders en zusters, hier is weer de tweemaandelijkse aankondiging van de nieuwe Thoth. Graag ook dit keer  uw inspanning om deze op ruime schaal te verspreiden naar de logecorrespondenten en –secretarissen, naar de daartoe geëigende websites  en naar alle broeders en zusters van wie u denkt dat ze iets aan Thoth zouden kunnen hebben, evenals naar levensbeschouwelijk geïnteresseerden buiten de directe maçonnieke kring.

Met broederlijke groet,
Willem Verstraaten,
hoofdredacteur Thoth